Cazuistica Comisiei de Etica Editoriala a Editurii LUMEN


21 Iulie, 2020


Pe 21 iulie 2020, un autor al cărui articol se afla în procesul editorial pentru publicarea în jurnalul nostru a trimis un e-mail atât redacției noastre, cât și unuia dintre coautori pentru a se plânge de faptul că lucrarea sa nu a fost publicată mai devreme , așa cum fusese informat de unul dintre colegii săi.

E-mailul a fost trimis în altă limbă decât engleza. După traducere, am înțeles că autorul a cerut clarificări colegului său (primul autor al lucrării trimise jurnalului nostru) cu privire la momentul publicării articolului. Autorul care a solicitat clarificări a detaliat în e-mailul care ne-a fost trimis că lucrarea a fost trimisă unui alt coautor al lucrării (al treilea coautor) pentru a fi publicat în jurnalul nostru. Se pare că al treilea coautor a primit lucrarea în 31 octombrie 2019. Articolul a fost trimis jurnalului nostru în martie 2020.

Următoarele informații au fost deduse din e-mailul autorului care a făcut cererea:- reclamantul a adus în discuție faptul că și-a plătit colegul (al treilea autor) pentru publicare în jurnalul nostru. Cererea de plată nu a fost emisă de noi, dovada de plată trimisă la noi este datată cu 31 octombrie 2019.- reclamantul recunoaște atat fata de noi, cat si fata de colegul sau că „a convins încă două persoane să sponsorizeze astfel de contribuții”- reclamantul ne informează despre faptul că el și alți autori ai aceleiași lucrări au fost informați de colegul căruia i-a făcut plata că lucrarea va fi publicată în martie 2020.

Poziția noastră actuală cu privire la caz |Aceste informații ne conduc la suspiciuni de autorat fantoma; considerăm că articolul trimis către noi are autori fantomă, iar autoratul este alcătuit din persoane a căror contribuție științifică nu este inserată în articol, deoarece autorul reclamant se referă la atragerea de sponsori ai articolului pentru a plăti taxa de publicare .

De asemenea, articolul a fost scris de o echipă de cercetători care a autorat peste 9 lucrări supuse evaluării în jurnalul nostru. Doi dintre contribuitorii la lucrare au trimis în mod repetat articole în jurnalul nostru care au fost publicate sau programate să fie publicate în jurnal.Politica noastră editoriala nu acceptă publicarea a mai mult de 4 articole ale aceluiași autor / an sau a mai mult de 2 lucrări ale aceluiași autor în același număr. Autorii în cauză au fost informați despre această politică, dar au continuat să contribuie la alte articole ca si co-autor și in alte echipe de cercetători.

În acest caz, constatăm că este posibil să fie vorba despre autorat fantoma în cazul cel puțin al acestui articol și, eventual, în cazul altor articole autorate cel puțin parțial de aceeași echipă de cercetare.Vom începe o investigație asupra acestei probleme, inclusiv să contactam instituțiile de afiliere ale cercetătorilor.În cazul în care investigația noastră dovedește fraude academice, articolele vor fi complet blocate de la publicare, iar articolele deja publicate dovedite a fi frauduloase vor fi retrase.

Deocamdată, procesul editorial a fost suspendat pentru articolele supuse anchetei, până la finalizarea procedurii de investigație.Le-am cerut tuturor autorilor acestui articol să-și exprime punctul de vedere cu privire la potențialele suspiciuni de autor-fantomă și scriere-fantomă care par să fie deduse din e-mailul trimis de autorul reclamant.

CAZUL ÎNCĂ DESCHIS – Toate procedurile de publicare au fost suspendate până când cazul va fi încheiat cu o decizie


10 Iunie, 2020


Descrierea cazului – La 10.06.2020, un autor extern al cărui articol a fost publicat în 2019, a fost citat de autorii revistei noastre într-un articol publicat în 2020, iar autorul citat ne-a semnalat că articolul său a fost citat greșit, atât în conținutul textului, cât și în capitolul referințe. Citarea greșită menționată de autor a constat în adăugarea unui al doilea autor la articolul care a fost exclusiv autorat de acesta. Autorul a cărui lucrare a fost citată în mod greșit a menționat în adresa sa către editura noastră că eroarea ar fi putut apărea din cauza erorii editorului extern al revistei, care și-a menționat numele lângă numele autorului – o informație înșelătoare din jurnal, care, asa cum observa autorul, a fost deja corectată pe site.

Autorul a solicitat editurii noastre și echipei editoriale să corecteze citarile greșite și să evite alte neînțelegeri și confuzii, prin actualizarea citarilor.

Poziția noastră actuală cu privire la caz |Nu avem suficiente informații pentru a analiza această situație, prin urmare am solicitat o poziție oficială atât redactorului șef al revistei unde a fost publicat articolul autorului care ne-a comunicat de situatia aparuta, cât și de la autorii articolului publicat în revista RREM.

Dacă a existat o eroare pe site-ul jurnalului extern, pentru transparență și respectarea eticii publicării, eroarea trebuie să fie corectată public, editorii jurnalului trebuie să fi menționat eroarea survenită și să o fi revizuit menționând revizuirea in mod public pe site. Nu am putut identifica niciun comentariu pe site legat de o  eroare în articolul din jurnalul extern. Când și cum a fost semnalată revizia pe site? Este o eroare de citare sau un nou tip de afișare citarilor sau a articolelor? O scrisoare oficială va fi trimisă redactorului șef al revistei externe.

Citarea de pe site arată acum: „Numele autorului | numele editorului (Reviewing editor) (2019) titlul lucrării, numele revistei, volumul: numărul, DOI. Jurnalul nostru (RREM) folosește regulile APA Style 7 și nu am putut identifica o astfel de formatare în citare. Cum arăta citarea în momentul în care autorii jurnalului nostru (2020) citau articolul? Ar putea autorii care au citat lucrarea să specifice clar acest aspect? Răspunsurile vor fi analizate de Comisia noastra de Etică  și vor fi supuse COPE (Comitetul de Etică a Publicației), astfel încât să ne poată oferi feedback cu privire la modul în care trebuie analizat acest tip de situație. Am informat părțile implicate că  vom deschide un caz de etică, folosind informații anonimizate și vom descrie acest caz.

Este de datoria noastră ca membri COPE să punem acest caz la dispoziția publicului, fără a utiliza datele de identificare ale autorilor sau ale articolului. Pentru moment, editura așteaptă poziția oficială a fiecărei părți prin e-mail. Nu se va face nicio modificare asupra articolului până când nu vom lua o decizie luând în considerare punctele de vedere ale redactorului șef al revistei externe, al autorilor revistei RREM și reprezentanților COPE.

CAZ ÎNCĂ DESCHIS – Toate procedurile de publicare au fost suspendate până când cazul va fi încheiat cu o decizie


22 Iunie 2020


Descrierea cazului – Comitetul de etică al Editurii Lumen a abordat o posibilă încălcare a eticii publicării cu privire la autorat fals. După ce un articol a fost acceptat pentru publicare, autorii au cerut editorului să excludă un autor dintre autorii initial declarati.

Autorii au fost contactați de editori și li s-a cerut să explice de ce a fost necesară excluderea. Primul autor și autorul care urma să fie exclus au explicat că autorul exclus a avut o contributie minimă în scrierea articolului (consultare și editare de text) și a refuzat să participe la revizuirea articolului în etapa de peer review.

Decizie – Autorul exclus și autorul principal au furnizat explicații scrise și consimțământul scris pentru excludere, prin urmare cazul a fost închis.

Menționăm că Postmodern Openings este un jurnal membru COPE și aderă la principiile etice ale acestei organizații https://publicationethics.org/

CAZ INCHIS. Nu se vor întreprinde alte acțiuni în acest moment.

Comisia de Etică a Editurii LUMEN


15 Mai, 2020


Descrierea cazului| Pe 15 mai, un recenzor ne-a semnalat o posibilă situație de auto-plagiat și autorat fantoma. Un articol a fost trimis recenzorului pentru evaluare. În timp ce l-a evaluat, recenzorul a identificat rezumatul și o parte a articolului în alte surse publice online, în format identic, dar într-o altă limbă decât engleza. Recenzorul a furnizat editorului responsabil linkurile către sursele originale ale rezumatului articolului. Recenzorul a mai indicat că frazeologia textului din sursa pe care a identificat-o ca sursă originală (în limba rusă) este identică cu articolul care a fost trimis jurnalului nostru pentru evaluare (în limba engleză). Conținutul paginii pe care a condus linkul furnizat de recenzor a fost o teză de doctorat, al cărei autor a fost primul autor al articolului trimis jurnalului nostru pentru evaluare. Articolul trimis către noi și evaluat de recenzorul nostru a fost scris de 7 autori (autorul tezei de doctorat+ alți 6 cercetători diferiți).

Editorul a solicitat prin e-mail tuturor autorilor articolului să ofere feedback cu privire la situația identificată, dar nu a primit niciun răspuns.

Editorul a informat, de asemenea, autorii despre respingerea lucrării în cazul în care nu a primit niciun răspuns de la aceștia.

Decizie | 9 iulie 2020 – În lipsa unui feedback din partea autorilor, articolul a fost respins de la publicare. Autorii au fost informați despre respingere și despre posibila interdicție viitoare a trimiterii de articole noi în jurnalele noastre în cazul unui comportament neetic repetat în viitor.

Am considerat imperativ ca toți autorii din autoratul articolului trimis să fie informați despre încălcarea eticii publicarii pe care au făcut-o, folosind date deja publicate de alți autori, propunând o lucrare de cercetare pentru evaluare chiar și atunci când știau că articolul a fost deja publicat de primul autor.

Articolul va fi respins de la publicare și retras din orice proces de evaluare peer review (referentii deja desemnați vor fi informați despre retragerea articolului și cererea de revizuire va fi anulată).[…]

CAZ INCHIS. Nu se vor întreprinde alte acțiuni în acest moment.

Comisia de Etică a Editurii LUMEN


14 Mai 2020


Descrierea cazului – Comisia de etică a Editurii Lumen a abordat o posibilă încălcare a eticii publicării în ceea ce privește publicarea multiplă. Un articol a fost trimis spre publicare. În antetul articolului, a fost menționat numele unei reviste științifice diferite. Autorul a fost contactat de către redactorii revistei și a întrebat dacă articolul a fost trimis la un jurnal diferit sau publicat în altă parte înainte de a-l trimite la Postmodern Openings, considerând că, conform declaratiilor de la momentul submiterii articolului catre jurnal, autorul a declarat că articolul nu a fost trimis catre sau publicat de un alt jurnal.

Decizie – După încercări repetate de a contacta autorul, autorul nu a răspuns la aceste încercări și nu a oferit nicio explicație, prin urmare articolul a fost respins de la publicare.

Menționăm că Postmodern Openings este un jurnal membru COPE și aderă la principiile etice ale acestei organizații https://publicationethics.org/

CAZ INCHIS. Nu se vor întreprinde alte acțiuni în acest moment.

Comisia de Etică a Editurii LUMEN


04 Mai 2020


Descrierea cazului – O posibilă încălcare a eticii publicării în ceea ce privește conținutul duplicat a fost abordată de Comisia de etică al Editurii Lumen. Două articole au fost trimise spre examinare în două jurnale diferite publicate de Lumen, una dintre aceste jurnale fiind Postmodern Openings. Autoratul era același, titlurile articolelor erau diferite, dar conținutul celor două articole era în mare parte similar. Autorii au fost contactați de editorii ambelor reviste și li s-a cerut să ofere explicații cu privire la o posibilă încălcare a eticii (conținut duplicat).

Decizie – Autorii au primit suficient timp pentru a răspunde, dar într-o perioadă de două luni, niciunul dintre autori nu a furnizat nicio explicație, prin urmare ambele articole au fost respinse de la publicare de către ambele jurnale.

Menționăm că Postmodern Openings este un jurnal membru COPE și aderă la principiile etice ale acestei organizații https://publicationethics.org/

CAZ INCHIS. Nu se vor întreprinde alte acțiuni în acest moment.

Comisia de Etică a Editurii LUMEN


04 Martie 2020


Descrierea cazului| Un articol de cercetare a fost trimis jurnalului nostru pentru a fi evaluat spre publicare.Articolul a fost scanat cu un software de detectare a plagiatului, ceea ce a revelat un conținut de similaritate de 51% cu alte surse online. Cel mai mare procent de similaritate este de 46% (din cei 51%), cu o lucrare deja publicată, scrisă de autori diferiți, dar cu același titlu ca un articol deja publicat în revista noastră, într-un număr anterior. Unii autori ai articolului deja publicat au fost identici cu unii autori ai noului articol trimis. Am considerat că această situație specială solicită o evaluare a Comisiei de etică, deoarece poate fi considerată o încălcare a eticii publicării și a cercetării – plagiat, auto-plagiat și încălcare a eticii cercetării .O clarificare a fost cerută autorului corespondent.
În răspunsul autorului la solicitarea noastră, s-au subliniat următoarele: articolul era menit să fie o continuare (a doua parte a cercetării inițiale) a primului articol publicat, al cărui scop era să aducă noi cunoștințe în domeniu; autorii au folosit fundamentarea teoretică a cercetării deja publicate pentru a fundamenta a doua parte a cercetării, pentru a sublinia mai bine necesitatea cercetării.Autorul nu a menționat nimic despre faptul ca ar fi avut cunostinta sau nu asupra plagiatului, auto-plagiatului sau orice încălcare a eticii cercetării.
După analiza cazului, Comisia de etică a Editurii LUMEN consideră că această situație nu este justificată din punctul de vedere al eticii cercetării și al eticii publicării.
Decizie | 9 martie 2020 – Considerăm imperativ ca toți autorii care sunt autorii articolului nou trimis să fie informați despre încălcarea eticii pe care au făcut-o utilizând datele deja publicate de alți autori, propunând o lucrare de cercetare pentru evaluare, chiar dacă știu că articolul a fost deja publicat de un grup de cercetătorii împreună cu primul autor al articolului lor.Articolul este respins de la publicare, fiind retras din orice proces de peer review (referentii deja desemnați vor fi informați despre retragerea articolului și cererea de revizuire va fi anulată)
CAZ INCHIS. Nu se vor întreprinde alte acțiuni în acest moment.
Comisia de Etică a Editurii LUMEN