Vasile HATEGAN

Vasile HATEGAN este Doctor în Filosofie și activează în cadrul Institutului de Cercetări Social-Politice al Universității de Vest din Timișoara, din 2018 fiind director al Departamentului de Cercetare în Filosofie. Principalele sale domenii de interes sunt etica și filosofia aplicate în economie, dezvoltare personală, educație, societate și rezvolvarea conflictelor. A publicat numeroase articole și volume individuale pe aceste teme, prezentând o viziune interdisciplinară aplicată la contextul societății actuale.

Lista publicatiilor stiintifice

ORCID ID

A publicat la Editura Lumen: