Tudor GHIDEANU

TUDOR GHIDEANU este Conf. Univ. Dr., desfașurându-și activitatea didactică la Facultatea  de Istorie-Filosofie în cadrul Unuiversității Alexandru Ioan Cuza din Iași în perioada 1977-1990. A predat disciplinele Istoria filosofiei contemporane și Istoria filosofiei românești, deținând funcția de șef al catedrei de Filosofie până in 1985. Teza sa de doctorat, susținută în 1972, se intitluează „Curentul fenomenologic în filosofia franceză contemporană”. Este autorul a  numeroase volume și articole apărute în publicații de specialitate.

A publicat la Editura LUMEN:

  • Ghideanu, Tudor (coordonator) – Integrare europeana prin educatie multiculturala. Editura Lume. (Domenii de interes: Politici publice, Ştiinţe politice, Ştiinţele educaţiei)
  • Ghideanu, Tudor (coordonator) – Noua paradigma a educatiei multidimensionale. Editura Lumen. (Domenii de interes: Ştiinţele educaţiei, Educaţie alternativă)
  • Ghideanu, T. (2007). Adversus Haereses I. Iași, România: Editura Lumen
  • Ghideanu, T. (2007). Melchisedec al Romaniei. Iași, România: Editura Lumen
  • Ghideanu, T. (2007). Sensul teandric al iubirii. Iași, România: Editura Lumen
  • Ghideanu, T. (2008). Adversus Haereses  II. Iași, România: Editura Lumen
  • Ghideanu, T. (2008). Splendoarea bucuriei în ontologia trinității (ed.1). Iași, România: Editura Lumen
  • Ghideanu, T. (2009). Adversus Haereses (vol 3) Iași, România: Editura Lumen
  • Ghideanu, T. (2011). Melchisedec al Romaniei (ed a 2-a). Iași, România: Editura Lumen
  • Ghideanu, T. (2011). Splendoarea bucuriei în ontologia trinității (ed. a 2-a). Iași, România: Editura Lumen