Sorina Mihaela Bălan

Sorina Mihaela Bălan – Colegiul Economic “Transilvania” Tg.Mureş

A publicat la Editura Lumen:

  • Research Regarding the Entrepreneurial Education in the Romanian High Schools. În Otilia Clipa, Gabriel Cramariuc (coordonatori), Educatia in societatea contemporana. Aplicatii. Editura Lumen. (Domenii de interes: Științele educației, Administrarea afacerilor)