Gabriela NEMŢOI

CONF. UNIV. DR. GABRIELA NEMȚOI este cadru didactic universitar la Universitatea ,,Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Drept și Științe Administrative, autor de 4 cărți privind dreptul constituțional, 50 de articole în reviste publicate în baza de date ISSI Thompson, EBSCO, CEEOL. A preluat conducerea postului de cercetare internațional EIRENE, este membru al cinci proiecte de cercetare, membru al a patru organizații cu profil juridic și economic, şi participant activ la conferințe naționale și internaționale.

Vezi CV

A publicat la Editura Lumen: