Dushkevych, Mariana

Dushkevych, Mariana – Candidate of Psychological Sciences, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine

A publicat la Editura Lumen: