Doina Maria Schipor

Doina Maria Schipor  – “Ştefan cel Mare“University of Suceava, Romania

A publicat la Editura Lumen:

  • Beyond the Punishment Limit – a Theoretical Approach of the Alienating Educational Practices. În Otilia Clipa, Gabriel Cramariuc (coordonatori), Educatia in societatea contemporana. Aplicatii. Editura Lumen. (Domenii de interes: Psihologie, Științele educației)
  • Disciplinary Excesses – Social and Psychological Determinants. În Otilia Clipa, Gabriel Cramariuc (coordonatori), Educatia in societatea contemporana. Aplicatii. Editura Lumen. (Domenii de interes: Psihologie, Sociologie)
  • Otilia Clipa, Doina Maria Schipor, Individual and Group Frames of Socialization – the Relation between Colective Self-Esteem and Attachment Style. În Otilia Clipa, Gabriel Cramariuc (coordonatori), Educatia in societatea contemporana. Aplicatii. Editura Lumen. (Domenii de interes: Psihologie, Sociologie)