Daiana SOARE

Daiana SOARE este studentă la Universitatea de Drept din Brașov. Cartea ,, Revendicarea sufletului’marchează debutul literar al acesteia a cărei structură este axată pe o întreagă gamă de întrebări și răspunsuri în legătură cu natura umană și existența . Cartea pune accent pe raporturile dintre om și divinitate, dintre om și propria natură contradictorie și dintre om și elementele filosofice ale vieții sale. Prin această carte, autoarea dorește să sublinieze importanța deosebită a mediului intern, a planului spiritual, care trebuie să reprezintă o valoare morală fundamentală pe care umanitate trebuie să o pună mai presus decât materialitatea sufocantă și apasătoare.

A publicat la Editura Lumen: