Cristian Cătălin Cuciac

Cristian Cătălin Cuciac – The Technical College “Grigore Cobălcescu”, Moineşti

A publicat la Editura Lumen:

  • Adrian-Vicenţiu Labăr, Cristian-Cătălin Cuciac, Ana-Maria Ţepordei, Laura-Sonia Cuciac, Stiluri Class Master and Student Conflict Resolution Styles. A Correlational Analysis. În Otilia Clipa, Gabriel Cramariuc (coordonatori), Educatia in societatea contemporana. Aplicatii. Editura Lumen. (Domenii de interes: Psihologie, Științele educației)