Catalina LUNGU

PAGINA DE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen lungu poza

Cătălina Lungu este din Piatra Neamţ şi a absolvit cursurile Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, specializarea Managementul firmei, în cadrul Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” Iaşi – U.A.I.C.

Autoarea este deţinătoarea unei vaste experienţe manageriale şi antreprenoriale, dobândind prin practică, de la nivelul managementului de vârf, o cunoaştere profundă a mecanismelor ce structurează o afacere – sisteme de certificare a calităţii, managementul producţiei şi a echipelor, certificare europeană, implementare de proiecte europene, iar, pentru rezultatele obţinute în activitatea desfăşurată împreună cu echipa sa, primeşte, în 5 noiembrie 2010, aprecierea Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România ca fiind o FEMEIE MANAGER CU REZULTATE DEOSEBITE, conform Clasificării din Topul Naţional al Firmelor Private aferent anului 2009.

Este implicată în mod constant în variate activităţi de specializare, participând la cursuri, seminarii şi alte evenimente naţionale şi europene, pentru a-şi completa cunoştinţele cu informaţii actuale şi bine documentate în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

În completarea continuă a abilităţilor profesionale, în anul 2015 Cătălina Lungu finalizează cursul de formare profesională şi devine consilier pentru dezvoltare personală, iar în iulie 2019 îşi consolidează competenţele devenind şi formator.

De la jumătatea anului 2017, Cătălina Lungu îşi începe specializarea în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, pentru implementarea prevederilor Regulamentului UE 679/2016 – intrat în directă aplicare din 25 mai 2018, domeniu care practic îi facilitează utilizarea tuturor cunoştinţelor teoretice şi practice dobândite pe parcursul profesional a mai bine de 20 ani de antreprenoriat. Studiile de specialitate s-au consolidat în iunie 2019, în urma absolvirii Cursului postuniversitar de “Protecţia datelor cu caracter personal” organizat de Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative.

Experienţa relevantă propriu-zisă a autoarei în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal – realizată prin propria firmă de consultanţă înfiinţată în anul 2017 (mai multe detalii puteţi afla accesând www.gdprproactiv.ro) – este preponderent din domeniul medical, producţiei de bunuri, comerţ şi furnizare de servicii în industria transporturilor şi activităţi de natură agricolă – ceea ce presupune o paletă variată de prelucrări de date cu caracter personal. Pentru autoare, orice nouă provocare este o oportunitate de a-şi consolida cunoaşterea în această profesie şi o modalitate de automotivare pentru perfecţionarea continuă în acest domeniu de activitate.

De ce această carte? Din perspectiva propriei experienţe, Cătălina Lungu consideră că este importantă implicarea activă a tuturor celor ce pot să contribuie cât mai concret ca în protecţia datelor să fie clarificate concepte, să se ofere soluţii şi exemple de bune practici, cu respect faţă de toţi actorii implicaţi şi cu asumare responsabilă.

Cu atât mai valoros este demersul când această contribuţie vine din partea unor practicieni, aşa cum sunt toţi autorii cărţii de faţă, care s-au confruntat în practică cu informaţii incomplete, trunchiate, spuse numai pe jumătate sau pline de contradicţii şi care au descoperit sensul firesc al abordării prelucrărilor de date cu caracter personal în siguranţă, cu respectarea dreptului omului la intimitate şi viaţă privată, prin încercare şi eroare şi prin autodepăşire permanentă. Pentru că este adevărat că, aşa cum spunea şi domnul Prof. Univ. Dr. Hab. Antonio Ştefan Sandu, ”este de datoria primilor consultanţi să apere valorile şi principiile corecte” în protecţia datelor, căci nu este vorba doar despre ce trebuie făcut, ci şi despre cum trebuie făcut. Astfel încât, cu gândul la a oferi cunoaştere, dar şi de a învăţa continuu, autoarea a acceptat provocarea acestei noi aventuri, alături de ceilalţi trei autori, coechipieri dovediţi.