Modele operationale in practica programelor de training – Antonio Sandu, Simona Ponea, Oana Bradu

Modele operationale in practica programelor de training/ Operational Models in Training Programms Practice (Romanian Version) Authors: Antonio SANDU, Simona PONEA, Oana BRADU Lumen Publishing...

Manual pentru cursantii programului de formare profesionala „Manager de proiect” – Antonio Sandu, Simona Ponea, Oana Bradu

Manual pentru cursantii programului de formare profesionala „Manager de proiect”/  Manual for Students of the Professional Training Programm „Project Manajer”(Romanian Version) Authors: Antonio SANDU,...