Deschideri postmoderne in stiintele politice – Camelia Enache, Lorand Gergely, Alexandra Petrescu, Catalin Rogojanu

Deschideri postmoderne in stiintele politice/ Postmodern Oppenings in Political Science (Romanian Version) Authors: Camelia ENACHE, Lorand GERGELY, Alexandra PETRESCU, Catalin ROGOJANU Lumen Publishing House...

Teoria complexului regional de securitate: complexul de securitate european – Catalin Rogojanu

Teoria complexului regional de securitate: complexul de securitate european/ Regional Security Complex Theory: The European Security Complex (Romanian Version) Author: Dumitru- Catalin ROGOJANU Lumen...