Formalismul Bond-Graph in prezentarea teoriei sonicitatii – R. Ibanescu, R. Melnichi, I. Ibanescu, N. Irimiciuc

Formalismul Bond-Graph in prezentarea teoriei sonicitatii/ Bond-Graph Formalism (Romanian Version) Authors: R. IBANESCU, R. MELNICHI, I. IBANESCU, N. IRIMICIUC Editura Cristal Lumen Publishing House...