Tenebrele goticului. Secvente din istoria romanului gotic englez – Luminita Elena TURCU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen TURCU Tenebrele goticului

TENEBRELE GOTICULUI. SECVENTE DIN ISTORIA ROMANULUI GOTIC ENGLEZ

Luminita Elena TURCU

LUMEN – Copyright © 2018 – Colecția DIMENSIUNI CULTURALE

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 288          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-493-4

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ PRIN: Edituralumen.ro, Libraria virtuala LUMEN, Emag.ro

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Romanul gotic spune povestea neliniştitoare a unei uzurpări: fie a liniei genealogice, a identităţii sociale şi privilegiilor de clasă, fie a (o)poziţiilor de gen, a au(c)torităţii şi creativităţii. Titlul acestei cărţi, care desfide şi în acelaşi timp confiscă un clişeu gotic, încearcă să încapsuleze esenţa goticului, parodiind tendinţa criticii literare de a profita de pe urma unei specii literare „minore” ce abundă, e drept, în bizarerii şi inconsistenţe. De altfel, specia în cauză este şi foarte uşor de uzurpat, ba chiar de mutilat, căci nu mai stârneşte nimănui nicio spaimă, darmite compasiune. Titlul se referă şi la dorinţa, iarăşi decupată din gotic, de a transforma exerciţiul critic, îndeobşte tern şi previzibil, într-un foc de artificii la fel de elaborat şi elucubrant ca şi textul literar pe care-l investighează. (Autoarea)


Domenii de interes:

 • studii literare
 • roman gotic
 • literatura engleza

CUPRINS 


INTRODUCERE (pp. 5-18)

CAPITOLUL I (pp. 19-74) – Despre gotic şi apariţia romanului gotic

Labirintul criticii gotice; Contextul socio-cultural al (re)naşterii goticului; Idiosincrazii gotice: Castelul din Otranto de Horace Walpole; Un discurs înfricoşat şi înfricoşător despre frică.

CAPITOLUL II (pp. 75-138) – Avatarurile goticului la fin-de-siècle

Difuzia goticului în romanul realist; Stigmatizarea deviantului; Scurtcircuitarea celuilalt; Oroarea dinlăuntru: Ciudatul caz al doctorului Jekyll şi al domnului Hyde.

CAPITOLUL III (pp. 139-216) – Explorând/ exploatând teritoriul celuilalt: Dracula de Bram Stoker

O lectură paranoică rezonabilă; Esticul viral; Purificarea teritoriilor inamice; Caruselul dorinţelor infernale; Scriere întru supravieţuire.

CAPITOLUL IV (pp. 217-258) – Camuflajul modernist şi carnavalul (post)postmodernist al goticului

Goticul dezarticulat bântuie modernismul; Reîntoarcerea goticului în postmodernitate; Vampirul lui Liz Lochhead; Umbra lungă a lui Dracula.

CAPITOLUL V (pp. 259-262) – Va urma

BIBLIOGRAFIE (pp.263-286)


EVENIMENTE ŞI RECENZII 


RECENZIE 

HAISAN, DANIELA. (2019). Tenebrele goticului. Secvenţe din istoria romanului gotic englez [Gothic Darkness. Sequences in the History of the English Gothic Novel]. Philologica Jassyensia, 15(2), 323-328. https://search.proquest.com/openview/69a43f2b582696240414ccf9b26308a0/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2030648

Această carte, deosebit de captivantă, atât prin temeraritatea abordării, cât şi prin eleganţa registrului şi instrumentarului ştiinţific etalate, însumează, în cele 288 de pagini, o multitudine de reflecţii atent chibzuite şi ingenios livrate cititorului (fie el versat, fie candid). Arhitectura simetrică a acestei lucrări cvadripartite (prima şi ultima parte cu câte patru capitole fiecare, iar cele mediane, cu câte cinci – încadrate de o densă Introducere şi de un Va urma… promiţător) nu este pur formală: substanţa epică se ordonează la fel de judicios în matca hermeneutică, oferind în acelaşi timp lectorului o cale deschisă către propria interpretare.

VEZI PDF


ACEASTA CARTE A FOST CITATA IN URMATOARELE LUCRARIPUTETI CITI ACEASTA CARTE IN URMATOARELE BILIOTECI 


BIBLIOTECI UNIVERSITARE INTERNATIONALE – KIT-Bibliothek | Karlsruher Virtueller Katalog KVK si Worldcat:

 1. Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti
 2. Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara

BIBLIOTECI UNIVERSITARE NATIONALE:

 1. Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iași
 2. Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, România
 3. Biblioteca Academiei Române
 4. Biblioteca Universității din Craiova
 5. Biblioteca Universității din Pitești
 6. Biblioteca Universității Petrol-Gaze din Ploiești
 7. Biblioteca Academiei de Studii Economice din București
 8. Biblioteca Universității din Oradea
 9. Biblioteca Universității “Ovidius” din Constanța
 10. Biblioteca Universității „Vasile Alecsandri“ din Bacău
 11. Biblioteca Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava
 12. Biblioteca Universității Politehnica din Timișoara
 13. Biblioteca Universității din Craiova
 14. Biblioteca Universității „Lucian Blaga“ din Sibiu
 15. Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie din Craiova
 16. Biblioteca Universității Naționale de Muzică din București
 17. Biblioteca Universităţii „Valahia” din Târgoviște
 18. Biblioteca Universității Naționale de Muzică din București
 19. Biblioteca Universității Politehnica din Timișoara
 20. Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București
 21. Biblioteca Universității Politehnica din București
 22. Biblioteca Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti
 23. Biblioteca Universității din Petroșani
 24. Biblioteca Universității Naționale de Arte “George Enescu” din Iași
 25. Biblioteca „Valeriu Bologa” a Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca
 26. Biblioteca Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

BIBLIOTECI JUDETENE:

 1. Biblioteca Judeţeană “C. Sturdza” Bacău
 2. Biblioteca Judeţeană “George Coșbuc” Bistrița Năsăud
 3. Biblioteca Judeţeană “George Barițiu” Brașov
 4. Biblioteca Județeană “Sorin Titel” Timiș
 5. Biblioteca Judeţeană “I. H. Rădulescu” Dâmbovița
 6. Biblioteca Judeţeană “V. Voiculescu” Buzău
 7. Biblioteca Judeţeană “GH. ŞINCAI” Bihor
 8. Biblioteca Judeţeană “Kájoni János” Harghita
 9. Biblioteca Județeană “I. G. Bibicescu” Mehedinți
 10. Biblioteca Judeţeană “ŞT. BĂNULESCU” Ialomița

DESPRE AUTOR 

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Luminita Elena TURCU photo 2020 scaledLuminița-Elena Turcu (n. 1963) este autoare de cărți și articole în sfera studiilor literare și culturale anglo-americane și predă literatura engleză la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Cea mai mare parte a investigațiilor sale științifice abordează din varii perspective critice goticul ca fenomen socio-cultural singular și spectacular, descoperind soluții interpretative surprinzătoare în încercarea temerară de a arunca lumină în tenebrele labirintului textual gotic. Vezi detalii

Author: Editura Științifică LUMEN