Structuri mitice și simbolice în proza scurtă a scriitorilor șaizeciști. Fănuş Neagu, Ştefan Bănulescu, George Bălăiţă, Sorin Titel, Dumitru Radu Popescu, Nicolae Breban – Gabriela CIOBANU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen WP C1 cover Structuri mitice CIOBANU 2020 A5 resized

STRUCTURI MITICE ȘI SIMBOLICE ÎN PROZA SCURTĂ A SCRIITORILOR ȘAIZECIȘTI.FĂNUŞ NEAGU, ŞTEFAN BĂNULESCU, GEORGE BĂLĂIŢĂ, SORIN TITEL, DUMITRU RADU POPESCU, NICOLAE BREBAN

Gabriela CIOBANU

Editura Stiintifica LUMEN – Copyright © 2020 – Colecția DIMENSIUNI CULTURALE

FORMAT: Tiparit        PAGINI: 514           LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-573-3

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPARA PRIN: Edituralumen.ro, Librariavirtuala.com, Emag.ro

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Studiul Gabrielei Ciobanu, „Structuri mitice şi simbolice în proza scurtă a scriitorilor şaizecişti” (o teză de doctorat realizată sub îndrumarea doamnei prof. univ. dr. Doiniţa Milea), se opreşte asupra unor aspecte tematice şi de viziune care sunt definitorii pentru proza scurtă a generaţiei ‘60. Aşa cum remarcă şi autoarea, mult timp proza scurtă a fost privită doar ca un exerciţiu pregătitor pentru roman, fără să i se acorde dreptul de fiinţare în prim-planul istoriei literare. Este interesant şi decupajul pe care autoarea îl realizează în interiorul acestei generaţii. Propunând o analiză predominant mitic-arhetipală, selectează autori care, conştient sau nu, reflectă, în textele lor, nişte tipare mitice ancestrale. De aceea pune în relaţie proza scurtă a lui Fănuş Neagu, Ştefan Bănulescu, George Bălăiţă, Sorin Titel D.R. Popescu şi Nicolae Breban. (Cristina CIOBANU – Cuvant introductiv la volum)


Domenii de interes:

 • studii literare
 • simbolism literar
 • scriitori saizecisti
 • Fănuş Neagu
 • Ştefan Bănulescu
 • George Bălăiţă
 • Sorin Titel
 • Dumitru Radu Popescu
 • Nicolae Breban

CUPRINS 

CUVANT INTRODUCTIV (pp. 9-16) – Proza scurtă şaizecistă – hermeneutica miturilor moderne 

INTRODUCERE (pp. 17-28)
CAPITOLUL I (pp. 29-42) – Proza scurtă postbelică – pe diagonalele unei receptări. Generaţia şaizecistă
CAPITOLUL II (pp. 43-54) – Repere teoretice: realism mitic şi imaginar simbolic
CAPITOLUL III (pp. 55-118) – De la imaginarul tradiţional la fantasticul modern în proza scurtă şaizecistă. Dialectica modelelor Fănuş Neagu – între elogiu şi tăgadă; Ştefan Bănulescu – realismul magic; George Bălăiţă şi experimentele narative; Sorin Titel – de la realism la onirism; D.R. Popescu – „sub semnul violenţei”; Nicolae Breban – obsesia puterii.
CAPITOLUL IV (pp. 119-216) – Toposul imaginar
Coordonatele universului rural şi ale celui urban; Interioarele – încăperile sufletului; Poetica drumului; Câmpia/Bărăganul.
CAPITOLUL V (pp. 217-268) – Stihialul
Simboluri acvatice (de la apa infernală la apa vieţii şi setea de absolut); Extremele meteorologice (viscolul, gerul şi canicula).
CAPITOLUL VI (pp. 269-356) – Trepte ale căutării de sine
Mit universal – mit personal; Ieşirea din real – stări extatice, vis sau reverie; Vegetalul – dublu uman şi axă existenţială; Arhetipuri animaliere.
CAPITOLUL VII (pp. 357-411) – Destin şi mit
Erotism şi magie; Criza unei trăiri; În oglinda trecutului şi memoriei.
CAPITOLUL VIII (pp. 411-442) – Infernalul – lumi în derivă 
Războiul – la limita umanităţii; Infernul interior; Confruntarea cu moartea.
CONCLUZII (pp. 461-513)


ACEASTA CARTE POATE FI CITITIA IN URMATOARELE BIBLIOTECI


BIBLIOTECI UNIVERSITARE INTERNATIONALE – KIT-Bibliothek | Karlsruher Virtueller Katalog KVK si Worldcat:

 1. Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara
 2. Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, România

BIBLIOTECI UNIVERSITARE NATIONALE:

 1. Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iași
 2. Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti
 3. Biblioteca Academiei Române
 4. Biblioteca Universității “Ovidius” din Constanța
 5. Biblioteca Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
 6. Biblioteca Universității din Craiova
 7. Biblioteca Universității din Oradea
 8. Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș

DESPRE AUTOR 

Gabriela Ciobanu este doctor în filologie (2020), profesor de limba și literatura română. A colaborat, cu studii, la volumele colective: Identity and dialogue in the era of globalization (2019), Literature as Mediator. Intersecting Discourses and Dialogues in a Multicultural World (2018), Journal of Romanian Literary Studies (2017, 2019), Communication interculturelle et littérature: Bătălii canonice și schimbarea paradigmelor culturale; (2016), Annales Universitatis Apulensis (2016), Istoria culturii și a civilizației: Identitate și interculturalitate în Europa (2016), Debates on Globalization. Approaching National Identity through Intercultural Dialogue (2015), Communication interculturelle et littérature: Formes de l’opposition culturelle et représentations identitaires dans l’Europe des totalitarismes; (2015), Identities in Metamorphosis. Literature, Discourse and Multicultural Dialogue (2014), dar și cu articole în alte publicații de specialitate. Vezi detalii

Author: Editura Științifică LUMEN