Splendoarea bucuriei in ontologia trinitatii – Tudor GHIDEANU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 49 Ghideanu

SPLENDOAREA BUCURIEI IN ONTOLOGIA TRINITATII

Tudor GHIDEANU

LUMEN – Copyright © 2008 – Colecția DIMENSIUNI CULTURALE

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 246          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-283-1

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPARA IN ROMANIA PRIN: Edituralumen.ro, Librarie.net, Libraria virtuala LUMEN

CUMPARA IN STRAINATATE PRIN: Mesageria.md

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Să-ţi înalţi ochii, să vezi, să plângi de Bucurie, să-ţi împlineşti sufletul şi trupul: de bucuria Bucuriei! Să aibi aducerea – aminte a plînsului că nu înţelegeai: mângâierea Mângîietorului, darul Dătătorului de viaţă, plinătatea Harului Întrupării, singurul Care purcede de la Tatăl şi Care împreună cu Fiul, se încarcă de Slavă întru: laudă, cîntare si cunoaştere! Cu tăcere înţeleaptă, mai presus de minte. Şi încă, fiind băiat, nu numai că nu înţelegeai, dar plângeai pentru „nedreptatea” ce i se făcea Persoanei Celui care – ţi se părea! Vai! – era „uitat”, „ignorat” şi „mai puţin iubit” (şi ştiut) de noi, decît Persoana Fiului şi decît Persoana Tatălui! Cît de copil eram, şi neştiutor, în iubirea mea continuă, permanentă, adesea infidelă, întru Tine, Duhule al Adevărului! Cât de târziu am ajuns la comprehensiunea, apercepţia sensului şi rostului tainic al zicerii celui mai tânăr dintre Apostoli: „Întru` început era Cuvîntul şi Cuvîntul era la Dumnezeu, şi Cuvîntul Dumnezeu era. (Autorul)


Domenii de interes:

  • filosofie
  • logosul Trinitatii
  • Duhul Sfant
  • ontologia Trinitatii

CUPRINS


PRECUVÂNT (pp. 9-20) – Prezența personală a bucuriei

PARTEA I (pp. 21-74)

CAPITOLUL I (pp. 21-44) – Adevărul. Cuvântul. Lumina

Prologul Ioaneic în 12 propoziții; Logosul trinității la Grigorie de Nazianz; Mângâietorul întru Fiul, Fiul întru Mângâietorul; Rămâneți în iubirea mea! Ca bucuria mea să fie în voi şi ca bucuria voastră să fie deplină; Locul divin al crucii. Cele 12 propoziții ale rugăciunii către Tatăl Ceresc; Epilogul Ioaneic şi Apocalipsa.

CAPITOLUL II (pp. 45-60) – Lupta pentru cel de-al treilea Ipostas. Duhul Sfânt

Dumnezeirea Sfântului Duh la Vasile cel Mare – „contra lui Eunomiu = contra lui Arie, Sabelie şi Marcel de Ancyra”; Argumentele din cartea a doua a lucrării „contra lui Eunomie”.

CAPITOLUL III (pp. 61-74) – Revelația Paulină şi Logosul Trinității

Epistolarul lui Pavel şi Duhul Sfânt; Logica şi retorica Paulină. Grammatologia Deoființei tripersonice.

PARTEA A II-A (pp. 75-156)

CAPITOLUL IV (pp. 75-156) – Unt de lemnul bucuriei la sfîntul Ambrozie de Mediolanum

„Despre Duhul Sfânt”. Prologul; Despre Sfântul Duh. Prolog; Duhul Sfânt.

PARTEA A III-A (pp. 157-208)

CAPITOLUL V (pp. 157-208) – Mireasa nenuntită şi naşterea din Fecioară

Prolog. Regină peste îngeri (Eminescu); Cea mai presus de fire. Mireasa pururi fecioară; Duhul Sfânt și Născătoarea de Dumnezeu (Theotokos); Aidoma Fecioarei Maică, Întru Dumnezeirea prin Harul Duhului Sfânt. Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului; Maria – Primul om Îndumnezeit prin Duhul Sfânt; Naşterea Fiului prin Duhul cu iubire de la Tatăl; Născătoarea de Dumnezeu – Arhetipul femininului; “Fiat! – cea dintâi ființă umană Îndumnezeită”; “Rug Aprins” – Neprihănirea Maicii Domnului, Duhul Sfințeniei; „Fecioara luminează Taina Treimii”, ea este „Cununa Dogmelor”; Câteva imne exemplare pentru sfințenia şi Frumusețea divino-umană a Fecioarei Maria; Perihoreza iubirii şi theotokos. Cruceacercul ființial.

PARTEA A IV-A (pp. 209-230)

CAPITOLUL VI (pp. 209-230) – Duhul sfânt – plinătatea şi bucuria luminii

Duhul Sfânt este prezența în taina plinității bucuriei, iubirii; Naşterea din nou –taina sfântului botez; Locul Sfântului Duh în Trinitate; Trebuie să ne naştem de sus; Capătul dinspre lume al lui Dumnezeu. Epicleza – cele două rugăciuni de la Neamț.

ÎNCHEIERE (pp. 231-244)

Masa spălării picioarelor – Cina de Taină. Suprema destăinuire; Triadologia este ontologia Sfintei Eucharistii; Iconomia Sfintei Eucharistii. Sensul Dumnezeiesc al jertfei Domnului.


DESPRE AUTOR


TUDOR GHIDEANU este Conf. Univ. Dr., desfașurându-și activitatea didactică la Facultatea  de Istorie-Filosofie în cadrul Unuiversității Alexandru Ioan Cuza din Iași în perioada 1977-1990. A predat disciplinele Istoria filosofiei contemporane și Istoria filosofiei românești, deținând funcția de șef al catedrei de Filosofie până in 1985. Teza sa de doctorat, susținută în 1972, se intitluează…

Vezi detalii

Author: Editura Științifică LUMEN