Sartre. Un filosof al libertatii umane – Ramona BUJOR

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 13 Bujor

SARTRE. UN FILOSOF AL LIBERTATII UMANE

Ramona BUJOR

LUMEN – Copyright © 2008 – Colecția DIMENSIUNI CULTURALE

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 392          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-039-4

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ PRIN: Edituralumen.ro, Elefant.ro, Librarie.net, Libraria virtuala LUMEN, Cartisf.info

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Într-un timp al declinului judecăţii critice, universitarul ieşean Ramona Elena Bujor şi-a propus o analiză in esse a operei lui Jean- Paul Sartre, urmărind desfăşurarea conceptelor de libertate şi creaţie, pe toate palierele filosofiei sale: fenomenologie, ontologie- existenţială, antropologie şi morală. Astfel, construcţia lucrării Critique de la Raison Dialectique, care vizează realizarea unei Antropologii existenţiale şi care a fost echivalată (de către critici neavizaţi) cu o „teorie marxistă despre praxis”, este cu mult mai mult decât o filosofie întemeiată pe studiul raporturilor sociale de putere, dintre relaţii de producţie (baza economică a societăţii) şi suprastructura (ideile dominante şi instrucţiunile corespunzătoare: Stat, Drept, Biserică etc), este aşadar, o filosofie despre libertatea individului ( pentru-sinele) în dinamica social istorică a grupurilor, Rarităţii, Violenţei. O analiză comparativă între dialectica hegeliană, dialectica lui Marx şi dialectica existenţială, propusă de Jean-Paul Sartre i-a îngăduit autoarei să evidenţieze în detaliu, deosebirile esenţiale dintre cele trei metode. (Prof. Univ. Dr. Tudor GHIDEANU)


Domenii de interes:

  • filosofie
  • Jean Paul Sartre
  • fenomenologie

CUPRINS


PRECUVÂNT LA CUVINTELE LUI SARTRE (pp. 9-36)

Prof.univ.dr. Tudor GHIDEANU

INTRODUCERE (pp. 37-38)

PARTEA ÎNTÂI (pp. 39-186) – Libertatea şi sinuozitățile fenomenologiei

CAPITOLUL I (pp. 40-55) – Fenomenologia lui Edmund Husserl

Egologia; Conştiința intențională; Conştiința constituantă a sensului de a fi; Temporalitatea conştiinței; Problema intersubiectivității.

CAPITOLUL II (pp. 56-73) – Martin Heidegger: dimensiunea fenomenologică a ontologiei fundamentale

Proiectul unei ontologii fenomenologice; Analitica existențială; Timp şi ființă.

CAPITOLUL III (pp. 74-133) – Radicalizarea metodei fenomenologice şi relecturarea relației intenționale dintre conştiință şi lume

Teoria transcendenței ego-ului; Intenționalitatea şi reluarea raportului conştiinței cu lumea.

CAPITOLUL IV (pp. 134-186) – Psihologia fenomenologică a emoției şi a imaginarului

Cogito-ul plural în filosofia lui Jean-Paul Sartre; Critica psihologismului şi a psihanalizei; Fenomenologia emoției; Fenomenologia imaginarului; Imaginarul ca relație între libertate şi estetică.

PARTEA A II A (pp. 187-304) – Libertatea din perspectiva ontologico-existențială

CAPITOLUL I (pp. 187-225) – Conştiința este totuna cu libertatea

Revalorificarea categoriilor; Structurile pentru-sinelui; Temporalitatea originară; Ființa-pentru-altul.

CAPITOLUL II (pp. 226-304) – A face pentru a fi

Alegere şi acțiune; Facticitatea libertății: situația; A avea: posesia şi creația; Limitele libertății: irealizabilii; Libertate şi responsabilitate absolută; Libertate, morala şi perspectiva creştină.

PARTEA A III A (pp. 305-382) – Metodă, praxis şi creație

CAPITOLUL I (pp. 308-312) – Psihanaliza existențială

CAPITOLUL II (pp. 313-348) – Metoda regresiv-progresivă

CAPITOLUL III (pp. 349-376) – Praxisul şi rațiunea dialectică a istoriei

CAPITOLUL V (pp. 377-382) – Creația ca libertate

CONCLUZII (pp. 383-386)

BIBLIOGRAFIE (pp. 387-390)


ACEASTA CARTE A FOST CITATA IN URMATOARELE LUCRARI


Author: Editura Științifică LUMEN