Repere ale autobiografiei spirituale din spaţiul ortodox în secolele XIX şi XX – Ioan de Kronstadt, Siluan Athonitul şi Nicolae Berdiaev – Iuliu Marius MORARIU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Morariu Repere WP

REPERE ALE AUTOBIOGRAFIEI SPIRITUALE DIN SPAŢIUL ORTODOX ÎN SECOLELE  XIX ŞI XX – IOAN DE KRONSTADT, SILUAN ATHONITUL ŞI  NICOLAE BERDIAEV

Iuliu Marius MORARIU LUMEN – Copyright © 2019 – Colecția DIMENSIUNI CULTURALE FORMAT: Tiparit        PAGINI: 538           LIMBA: Română ISBN: 978-973-166-544-3 Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1 CUMPARA IN ROMANIA PRIN: Edituralumen.ro, Librariavirtuala.com, Emag.ro CUMPARA IN STRAINATATE PRIN: Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.ca, Amazon.es, Amazon.de, Amazon.it, Alibris.com, Ebay.com, Biblio.com, Biblio.co.uk, Bookdepository.com, Barnesandnoble.com,  Flipkart.com GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Lucrarea de faţă este una de pionierat. Dacă în catolicism şi în protestantism, autobiografia spirituală este întâlnită des, nu acelaşi lucru se întâmplă şi în spaţiul ortodox. De aceea e meritul Părintelui Maxim că s-a aplecat asupra acestui gen spiritual. Cercetarea de faţă constatăm cu bucurie că este o lucrare muncită. Cele 1188 de citate de extensiune mare şi din autori importanţi întăresc această afirmaţie. După ce autorul trece în revistă particularităţile autobiografice ale celor trei autori investighează conţinutul spiritual al lucrărilor. (IPS Andrei – Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului)


Domenii de interes:

 • mituri, ritualuri simbolice şi studii religioase, filosofia religiei
 • spiritualitate ortodoxa
 • Ioan de Kronstadt
 • Siluan Athonitul
 • Nicolae Berdiaev

CUPRINS 


PREFAŢĂ (pp. 7-11)

INTRODUCERE (pp. 13-35)

CAPITOLUL I (pp. 37-69) – Precizări terminologice

CAPITOLUL II (pp. 71-149) – Repere istorice ale autobiografiei spirituale din spaţiul creştin

Sfântul apostol pavel – fondator al scrisului la persoana întâi în spaţiul creştin; Evoluţia genului de la sfântul apostol pavel la sfântul ioan de kronstadt – Repere cronologico-teologice.

CAPITOLUL III (pp. 151-264) – Jurnalul sfântului ioan de kronstadt ca reper al autobiografiei spirituale din spaţiul ortodox în secolele xix şi xx

Introducere; Sfântul Ioan de Kronstadt – repere bio-bibliografice; Jurnalul Sfântului Ioan de Kronstadt şi relevanţa lui pentru spiritualitatea răsăriteană; Consideraţii generale; Insemnările personale ale Sfântului Ioan de Kronstadt – conţinutul şi relevanţa lor teologică; Concluzii.

CAPITOLUL IV (pp. 266-367) – Însemnările mistice ale Sfântului Siluan Athonitul şi relevanţa lor pentru autobiografia spirituală din spaţiul ortodox

Sfântul Siluan Athonitul – repere biografice; Jurnalul mistic al Sfântului Siluan Athonitul şi relevanţa lui pentru spiritualitatea răsăriteană.

CAPITOLUL V (pp. 369-423) – Autobiografia spirituală a lui Nicolae Berdiaev şi relevanţa ei pentru teologia contemporană

Consideraţii introductive; Nicolae Berdiaev (1874-1948) – repere bio-bibliografice; Memoriile lui Nicolae Berdiaev şi relevanţa lor pentru teologia contemporană; Relevanţa teologică a autobiografiei spirituale a lui Nicolae Cerdiaev; Concluzii.

CONCLUZII GENERALE (pp. 425-433)

BIBLIOGRAFIE (pp. 435-503)

SUMMARY (pp. 501-503)

RÉSUMÉ (pp. 505-509)

ASTRATTO (pp. 511-513)

INDICE DE NUME (pp. 515-536)


EVENIMENTE ŞI RECENZII


RECENZIE

Rus, A. I. (2023). Iuliu-Marius Morariu, Repere ale autobiografiei spirituale din spaţiul ortodox în secolele xix şi xx – Ioan de Kronstadt, Siluan Athonitul şi Nicolae Berdiaev Lumen, Iași 2019, 536 pp. Anuario de la Historia de Iglesia, 32, 622-624. https://doi.org/10.15581/007.32.077. […] La presente obra nos introduce en el panorama de la escritura autobiográfica dentro del espacio ortodoxo, con un cuidado estilo literario, allanando el terreno ante dificultades terminológicas que puede plantear el vocabulario religioso ortodoxo o el histórico. Morariu familiariza prime-ro al lector con este género literario en el marco de la tradición cristiana, desde sus mismos comienzos en el apóstol san Pablo y en san Agustín. Después de esta intro-ducción, el padre Maxim se acerca más a su campo de interés, analizando la especifici-dad del texto autobiográfico espiritual en el espacio ortodoxo y explicando la razón por la que esta área de investigación ha sido menos estudiada. A través de una investi-gación rigurosa, el autor descubre y analiza tres escritores: san Juan de Kronstadt, san Silvano el Atonita y Nikolái Berdiáyev, mencionando además otros autores como Nicolae Steinhardt, Alexander Schme-mann o Bartolomeu Anania . […] (Rus, 2023)


RECENZIE 

Neagu, R. M. (2021). Iuliu-Marius Morariu, Repere ale autobiografiei spirituale din spaţiul ortodox în secolele XIX şi XX – Ioan de Kronstadt, Siluan Athonitul şi Nicolae Berdiaev, Editura Lumen, Iași, 2019, 535 p. Anuarul Unevrsității „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Ortodoxă, 23, 2019-2020, 335-337.

Ne aflăm în faţa unei cărţi eveniment, iar cel care se prezintă în faţa publi- cului cititor, specialist sau nespecialist, este autorul Iuliu-Marius Morariu, părintele ieromonah Maxim. Acesta este, în ciuda vârstei tinere, un cunos- cut om de ştiinţă, de formaţie teologică şi istorică. Prezentul op este varianta tipărită a tezei de doctorat a preacuvioşiei sale susţinută la Facultatea de Teologiei Ortodoxă din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, coordonată de Înaltpreasfinţitul Andrei Andreicuţ, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului. […] (Neagu, 2021).


RECENZIE 

Iusan, M. (2020). Reference frameworks of the spiritual autobiography inside the Orthodox space in the XIX and XX century. Ioan de Kronstadt. 62 (1-2): 326-328 (WOS: 000576808600023) […] El autor de este libro, Iuliu-Marius Morariu o el hieromonje Maxim, es una personalidad cultural rumana compleja, con doble formación, tanto en teología como en historia. La obtención del doctorado en teología con la calificación summa cum laude, sus estudios universitarios en teología e historia de Cluj-Napoca, su participación en programas de estudio impartidos por universidades de Košice, Graz, Belgrado y Roma  y su rica actividad editorial (publicista, editor, coordinador y traductor de 26 volúmenes y más de 300 estudios y artículos a nivel nacional e internacional) son la garantía de su dominio en la materia y de un trabajo riguroso y significativo. […] (Mihaela Iușan)


RECENZIE 

Varga Cătălin (2020). Recenzie Iuliu-Marius Morariu, Repere ale autobiografiei spirituale din spațiul ortodox în secolele XIX și XX – Ioan de Kronstadt, Siluan Athonitul și Nicolae Berdiaev, Editura Lumen, Iași, 2019, 533 pp., Altarul Banatului, 174-176. https://apps-webofknowledge-com.am.e-nformation.ro/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=3&SID=F5nLMIf8LhRIlfficvv&page=1&doc=1

[…] acribia lucrării de față, este asigurată de cele aproape 700 de referințe bibliografice și aproximativ 1200 note de subsol, un aparat critic stufos, prin care autorul ne dezvăluie o foarte bună abilitate de cercetător științific, dornic să își împingă mereu subiectul cercetării, tot mai aproape de  stindardul exhaustivității. De asemenea, abordarea critică a subiectului, face din această teză, una de referință. Ținând cont că în limba română s-a scris insuficient pe marginea acestei teme și fără o receptare adecvată, o cercetare ca cea de față, nu poate decât să ne bucure pe noi clujenii, că avem în cetatea noastră, un istoric al spiritualității ortodoxe de un asemenea calibru. Sincere felicitări, dragul meu părinte coleg, în prezența unui astfel de eveniment editorial, nu mai pot spune decât: Alea iacta est! (Preot drd. Cătălin Varga)

VEZI PDF


RECENZIE 

SANDU, ANTONIO. (2019). Review on Repere ale autobiografiei spirituale din spatiul ortodox secolele XIX si XX – Ioan de Kronstadt, Siluan Athonitul si Nicolae Berdiaev, authored by Iuliu-Marius Morariu. Logos Universality Mentality Education Novelty: Philosophy & Humanistic Sciences, 7(2), 78-83. http://dx.doi.org/10.18662/lumenphs/29

Volumul prezintă o analiză teologic – metafizică și stilistică a scrierilor autobiografice ale trei gânditori creștini și experimentatori spirituali, dintre care cel puțin doi au atins sfinţenia. Autobiografia spirituală este un gen teologic și filosofic literar rar întâlnit în zona creștinismului estic. Printre multe alte motive, unul dintre cele mai importante este spiritul smereniei care, în tradiția ortodoxă, îndepărtează experiența vieții în Dumnezeu de orice ar putea fi considerat mandrie.

VEZI PDF


RECENZIE 

PREOT STAVROFOR RADU BOTIS (2020, Aprilie 17). Repere ale autobiografiei spirituale din spaţiul ortodox în secolele XIX şi XX: Ioan de Kronstadt, Siluan Athonitul şi Nicolae Berdiaev – Iuliu-Marius Morariu. Porunca Iubirii. https://ziarullumina.ro/educatie-si-cultura/cultura/o-carte-pentru-vremuri-de-pandemie-154075.html

Cercetare de pionierat, după cum ţine să sublinieze în prefaţă coordonatorul ei, părintele Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei al Clujului, ea porneşte în prezentarea unui subiect ce nu a mai fost anterior adus în atenţie de către teologii ortodocşi, de la trecerea în revistă a literaturii dedicate lui de către cercetători din alte spaţii confesionale, urmată de definirea termenilor cheie, respectiv “autobiografie” şi “spirituală”. Autorul insistă asupra faptului că deşi aceştia par extrem de familiari cititorului, nu sunt cunoscuţi aşa cum ar trebui, fapt ce a generat confuzii în anumite spaţii confesionale şi a dus la clasificarea unor texte precum Instituţiile lui Calvin în rândul celor ce pot fi subsumate genului.

VEZI PDF


RECENZIE 

PREOT CĂȘVEAN, EMANUEL. (2019). Iuliu-Marius Morariu, Repere ale autobiografiei spirituale din spaţiul Ortodox în secolele XIX şi XX. Ioan de Kronstadt, Siluan Athonitul şi Nicolae Berdiaev, prefaţă de ÎPS. Andrei Andreicuţ, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, colecţia „Dimensiuni culturale”, Iași, Editura Științifică Lumen, 2019, 536 p. Altarul reintregirii, 1, 157-160. http://fto.ro/altarul-reintregirii/wp-content/uploads/2020/05/15.-Emanuel-C%C4%82%C8%98VEAN-AR1-2019.pdf

Încă de la primul atac al temei, părintele Maxim își trasează cu rigurozitate conștientizarea dificultăților de operare cu aceste nuanțe ale temei extrem de generoase ca întindere temporală, dar și ca metodologie de operare asupra aspectelor conexe de interdisciplinaritate pe care o astfel de muncă o implică. Evident, pe de altă parte, motivația autorului rămâne una eminamente spirituală, întrucât prin intrarea în structurile de gândire ale personalităților propuse, acesta urmărește să potențeze cu discreția maestrului spiritual o școală de gândire, timid postulată în spațiul răsăritean, al modernității.

VEZI PDF


RECENZIE 

PREOT GAVRILA TUDOR ZINVELIU. (2020, Martie 30). Părintele Maxim Morariu şi-a publicat teza de doctorat, o lucrare de pionierat. Rasunetul. http://www.rasunetul.ro/parintele-maxim-morariu-si-publicat-teza-de-doctorat-o-lucrare-de-pionierat

Am asistat cu interes şi bucurie, în luna octombrie a anului trecut, la susţinerea tezei de doctorat a bunului meu prieten şi colaborator, părintele Maxim (Iuliu-Marius) Morariu, fiu al meleagurilor noastre. M-am bucurat să văd acolo că, între cei care au venit să îl susţină şi să-i arate aprecierea, s-au numărat nume importante ale culturii româneşti şi ale celei autohtone. Dacă pe invitaţii din alte zone îi cunosc mai puţin, prezenţa unor oameni precum jurnalistul Menuţ Maximinian de la Răsunetul, prof. Ana Filip, cea a dr. etnograf Virginia Linul, a lect. univ. dr. Adriana Denisa Manea, cea a pr. lect. univ. dr. Adrian Podaru, sau a multor oameni apropiaţi sufletului meu şi ai candidatului, m-a bucurat, la fel cum m-au bucurat şi intervenţiile şi aprecierile comisiei, a părinţilor evaluatori şi a părintelui Mitropolit, coordonatorul demersului.

VEZI PDF


RECENZIE 

ECHIM, DARIUS. (2020, Mai 14). O carte pentru vremuri de pandemie. Ziarul Lumina. https://ziarullumina.ro/educatie-si-cultura/cultura/o-carte-pentru-vremuri-de-pandemie-154075.html

Segmentată în cinci părţi, cartea debutează cu câteva precizări terminologice, definind înţelesul autobiografiei spirituale şi prezintă particularităţile ei în diferite spaţii culturale sau confesionale (pp. 13-70). De asemenea, evidenţiază ecourile ei în spaţiul literar și filosofic. În capitolul doi găsim repere istorice ale autobiografiei spirituale din spațiul creștin, fiind prezentați Sfântul Apostol Pavel, ca fondator al scrisului la persoana întâi, și evoluția genului de la Sfântul Pavel la Sfântul Ioan de Kronstadt (pp. 71-149). Capitolul trei se deschide cu jurnalul Sfântului Ioan de Kronstadt, ca reper al autobiografiei spirituale în secolele XIX și XX (pp. 151-266). Ulterior, sunt prezentate însemnările mistice ale Sfântului Siluan Athonitul și relevanța lor pentru autobiografia spirituală din spațiul ortodox (pp. 267-368), iar apoi reperele bibliografice și memoriile filosofului rus Nicolae Berdiaev, precum și relevanța lor pentru teologia contemporană (pp. 369-420). În finalul lucrării (pp. 421-433) ni se evidențiază cum lecturarea autobiografiei celor trei modele prezentate în lucrare poate fi o soluție la problemele care-l subjugă pe omul postmodern.

VEZI PDF


RECENZIE 

PREOT RADU BOTIS. (2020, Mai 23). Iuliu-Marius Morariu – Repere ale autobiografiei spirituale din spaţiul ortodox în secolele XIX şi XX: Ioan de Kronstadt, Siluan Athonitul şi Nicolae Berdiaev. Ecouri. https://ecouri.ro/iuliu-marius-morariu-repere-ale-autobiografiei-spirituale-din-spatiul-ortodox-in-secolele-xix-si-xx-ioan-de-kronstadt-siluan-athonitul-si-nicolae-berdiaev/

Dincolo de aspectele tehnice, ce se regăsesc cu prisosinţă şi sunt la superlativ în textul autorului prezentat, ceea ce e importat este dimensiunea practică a cercetării sale. Iuliu-Marius Morariu vorbeşte despre modul în care aceste scrieri pot oferi răspunsuri la problemele societăţii contemporane, despre tipul de discurs pe care îl propun aceste texte în raport cu cele cu care ne-a obişnuit adesea teologia de şcoală, dar şi despre modul în care prezintă un chip necenzurat al autorilor, mult mai uman, făcând parcă sfinţenia cu mult mai accesibilă. De aceea, salut apariţia acestui volum şi îl recomand cu toată căldura!

VEZI PDF


RECENZIE 

DARABAN, ALEXANDRU. (2020). Iuliu-Marius Morariu, Repere ale autobiografiei spirituale din spațiul ortodox în secolele XIX și XX – Ioan de Kronsdadt, Siluan Athonitul și Nicolae Berdiaev, Editura Științifică Lumen, Iași, 2019. Pisanii Sângeorzene, IX, 1(89), 38-39. https://en.calameo.com/read/00328050472ff62d60c65

Investigatia o face interdisciplinar si cu deschidere ecumenica, ajutandu-ne sa intelegem contextul aparitiei anumitor scrieri. Determinandu-ne sa ne aplecam asupra genului autobiografic, ne ajuta sa definim autobiografia spirituala si-n spatiul Ortodox. Mai mult, din punct de vedere duhovnicesc, suntem plasati in vremurile in care s-au scris.

VEZI PDF


RECENZIE 

MARCAU, FLAVIUS CRISTIAN, (2020). Landmarks of spiritual autobiography from the Orthodox space in the 19th and 20th centuries. Research and Science today, 1(1), 63-77. https://www.researchgate.net/publication/340265672_LANDMARKS_OF_SPIRITUAL_AUTOBIOGRAPHY_FROM_THE_ORTHODOX_SPACE_IN_THE_19TH_AND_20TH_CENTURIES

Iuliu Marius Morariu este deja cunoscut in mediul academic datorita lucrarilor sale publicate anterior. Autobiografia spirituala a fost de asemenea intre temele abordate frecvent de acesta in ultimii ani. Cercetarile sale s-au materializat in studii importante si articole dedicate acestei teme sau unor teme conexe. Acum, cartea intitulata “Repere ale autobiografiei spirituale din spaţiul ortodox în secolele XIX şi XX” (Iasi, Editura Științifică Lumen, 2019), apare ca o sinteza a preocuparilor sale si este prima lucrare importanta dedicata acestei teme in domeniu.

VEZI PDF


RECENZIE 

BOTIS, RADU. (2020). Iuliu-Marius Morariu, Repere ale autobiografiei spirituale din spaţiul ortodox în secolele XIX şi XX. Boema, 4(134), 19. http://www.boema.inforapart.ro/reviste/Boema134.pdf

Autobiografia spirituală din spaţiul ortodox în secolele XIX şi XX este prezentată prin intermediul a trei lucrări cu valoare fundamentală, respectiv cea a Sfântului Ioan de Kronstadt, cea a Sfântului Siluan Athonitul şi cea a filosofului Nicolae Berdiaev. Autorul vorbeşte despre viaţa fiecăruia dintre cei trei, arată cum a influenţat modul lor de viaţă felul (lor) de a scrie, iar apoi prezintă aspectele mistice care pot fi regăsite aici.

VEZI PDF


RECENZIE 

CORNEA, LUMINITA. (2020). Teologie și pionierat (Repere ale autobiografiei spirituale din spaţiul ortodox în secolele XIX şi XX: Ioan de Kronstadt, Siluan Athonitul şi Nicolae Berdiaev). Vatra veche, 7(139), 65-66. https://constantinstancuscrib.files.wordpress.com/2020/06/vatra-veche-7-2020-bt.pdf

Am numit cartea pe care o vom prezenta „carte cu valențe interdisciplinare”, deoarece este utilă în aceeași măsură atât spațiului științific, cât și spiritualitții și vieții duhovnicești a cititorului, plus că are o importantă deschidere ecumenică. Această carte este, de fapt, teza de doctorat a Părintelui Iuliu-Marius Morariu (ieromonahul Maxim), și se intitulează: Repere ale autobiografiei spirituale din spaţiul ortodox în secolele XIX şi XX: Ioan de Kronstadt, Siluan Athonitul şi Nicolae Berdiaev, apărută la Iaşi, Editura Științifică Lumen, în anul 2019.

VEZI PDF


RECENZIE 

COTUTIU, CORNEL (2020, August 06). O nobilă ipostază a elevației culturale (I) (Repere ale autobiografiei spirituale din spaţiul ortodox în secolele XIX şi XX: Ioan de Kronstadt, Siluan Athonitul şi Nicolae Berdiaev)”. Răsunetul. https://rasunetul.ro/inca-un-om-mare-pe-somesul-mare-o-nobila-ipostaza-elevatiei-culturale

Precizez, de la început, că textul meu e expresia primei reacții ce am avut-o din momentul în care mi-a parvenit lucrarea; urmând să revin, arborând-o de pe alt palier de cititor. Nu e prima dată, în ce mă privește, când descopăr o carte care nu poate fi parcursă – real! -, decât în timp, în etape. Încât, primul episod al contactului cu ea este cel al răsfoirii și al popasurilor. Deopotrivă (și nu sunt primul care constat așa ceva), pentru un asemenea volum este nepotrivit verbul „a citi”; mai degrabă, conotativul său: „a cerceta”. Motivele interesului meu pentru o astfel de faptă editorială sunt acelea ale unui laic atras de personalitatea unui tânăr monah și, totodată, de cele două sintagme din titlul volumului : „autobiografie spirituală” și „spațiul ortodox”.

VEZI PDF


RECENZIE 

ZAVATE, GHEORGHE. (2020). Iuliu-Marius Morariu, Repere ale autobiografiei spirituale din spaţiul ortodox în secolele XIX şi XX. Pisanii Sângeorzene, 4(92), 47-48. https://www.academia.edu/42745648/Pisanii_Sangeorzene_-_Aprilie_2020

Lucrarea este rodul unui efort mare și riguros, este una de pionierat, având la bază un efort de cercetare şi o documentare de amploare şi de mare competentă teologică științifică şi documentară. E o lucrare muncită. Cele 1188 de citate de extensiune mare şi din autori importanţi întăresc această afirmaţie. După ce autorul trece în revistă particularităţile autobiografice ale celor trei autori investighează conţinutul spiritual al lucrărilor. Segmentată în şase părţi mari, ea debutează cu câteva precizări terminologice, definind înţelesul autobiografiei spirituale şi prezintă particularităţile ei în diferite spaţii culturale sau confesionale. De asemenea, evidenţiază ecourile ei în spaţiul literar și filosofic.

VEZI PDF


RECENZIE 

ROJINEAC, VASILE. (2020). Repere ale autobiografiei spirituale din spațiul ortodox în secolele XIX-XX: Ioan de Kronstadt, Siluan Athonitul și Nicolae Berdiaev de Maxim (Iuliu-Marius) Morariu. Lumină lină –Gracious light, 2, 97-100. New York. http://www.romanian-institute-ny.org/lumin259lin259graciouslight.html

Redactată științific și având un profund caracter moral, lucrarea ieromonahului Maxim (Iuliu-Marius Morariu), Doctor în Teologie Ortodoxă, se înscrie între reprezentativele opere de spiritualitate ortodoxă românească, o lucrare temeinică și de folos societății contemporane. Putem spune că ea izvorăște din sufletul unui Om care îl caută pe Dumnezeu, dar el e conștient și știe că Dumnezeu l-a găsit. Îl felicităm pe autor și nădăjduim că ne va mai capta atenția și cu alte lucrări în domeniul spiritualității.

VEZI PDF


RECENZIE 

KEREKES, NICOLAE. (2020). Iuliu-Marius Morariu, Repere ale autobiografiei spirituale din spaţiul Ortodox în secolele XIX şi XX. Ioan de Kronstadt, Siluan Athonitul şi Nicolae Berdiaev, prefaţă de ÎPS. Andrei Andreicuţ, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului, Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, colecţia „Dimensiuni culturale”, Iași, Editura Științifică Lumen, 2019, 536 p. Tabor, 7, 98-99. https://edituralumen.ro/wp-content/uploads/2020/06/Kerekes-Tabor_recenzie-marius-iuliu-morariu.pdf

Redactată științific și având un profund caracter moral, lucrarea ieromonahului Maxim (Iuliu-Marius Morariu), Doctor în Teologie Ortodoxă, se înscrie între reprezentativele opere de spiritualitate ortodoxă românească, o lucrare temeinică și de folos societății contemporane. Putem spune că ea izvorăște din sufletul unui Om care îl caută pe Dumnezeu, dar el e conștient și știe că Dumnezeu l-a găsit. Îl felicităm pe autor și nădăjduim că ne va mai capta atenția și cu alte lucrări în domeniul spiritualității.

VEZI PDF


RECENZIE 

BALTARETU, DAVID. (2020). Iuliu-Marius Morariu, Repere ale autobiografiei spirituale din spațiul ortodox în secolele XIX și XX – Ioan de Kronsdadt, Siluan Athonitul și Nicolae Berdiaev, Editura Științifică Lumen, Iași, 2019. Foaia Sfântului Apostol Iacob, 2, 12. Madrid. http://www.obispadoortodoxo.es/index.php/publicatia-eorsp/2019-foaia-sfantul-apostol-iacob-anul-ii-numarul-2

Lucrarea se incheie cu o serie de concluzii foarte pertinente ale autorului, urmate de o bibliografie foarte minutioasa si stufoasa, ce contine nu mai putin de 691 de carti, studii, articole si site-uri web cercetate pentru elaborarea acestei minunate teze de doctorat. Aceasta carte atat de interesanta este totodata si pentru spatiul teologic romanesc, fiind o “lucrare de pionierat”, deoarece pana la Pr. Dr. Maxim Morariu, nimeni nu s-a mai aplecat asupra acestui gen spiritual atat de interesant si in acelasi timp atat de putin studiat.

VEZI PDF


RECENZIE 

BARB FLORIAN, DANIELA. (2020, Aprilie 16). Iuliu-Marius Morariu, Repere ale autobiografiei spirituale din spaţiul ortodox în secolele XIX şi XX. Unirea, 5

La prima vedere și înainte de a citi prefața semnată de Înalt Preasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei a trebuit să-mi fac curaj să încep lectura. Știam că părintele, absolvent al mai multor facultăți din țară este în prezent, datorită performanțelor sale științifice, la studii în străinătate și mai știam că este un erudit și are o mare atenție la conținutul științific și la forma scrierilor sale. De aceea m-am temut că puținele mele cunoștințe de teologie îmi vor îngreuna mult lectura. Am presupus că îmi trebuie timp și multă atenție și poate chiar un dicționar de termeni de specialitate. Însă în aceste zile, profitând de timpul după-amiezelor de stat acasă, am început să citesc și nu mica mi-a fost mirarea să constat că Repere ale autobiografiei spirituale din spaţiul ortodox în secolele XIX şi XX: Ioan de Kronstadt, Siluan Athonitul şi Nicolae Berdiaev îmi oferă o lectură pe cât de plăcută pe atât de captivantă.

VEZI PDF


RECENZIE 

GROZA, RODICA. (2020). Iuliu Marius Morariu (hieromonk Maxim) – ein Zionier in der Ergorschung der spirituellen Autobiographie in ortodoxen Raum – Rezesion,” trad. în limba germană Monica Popa, în Der Unterwald,  nr. 33, Sebeş, 2020, pp. 18-20.

O activităte de cercetare asiduă se va materializa într-o impresionantă teză de doctorat răsplătită cu Suma cum laude, despre care aduce în atenție o direcție nouă privind autobigrafia spirituală din spațiul ortodox. Considerată o lucrare de pionierat este cu atât mai valoroasă, creind un precedent în istoriografia contemporană. Pornind de la reperele istorice și teologice sunt prezentate viața și activitatea fiecărei personalități așa cum se reflectă în jurnalele personale, insemnările, memorii. Formația teologică și istorică deopotrivă îi permite autorului o abordare interdisciplinară asupra genului autobiografic și reușește să ne introducă mental în vremuri și timpuri demult apuse, dar care au avut o contribuție substanțială prin reprezențanții săi la spiritualitatea ortodoxă.


RECENZIE 

JOSAN, STEFAN, „Repere ale autobiografiei spirituale din spaţiul ortodox în secolele XIX şi XX”, în Literatura și Arta, nr. 52 (3929), Chișinău, 2020, p. 7. 

Lucrarea de față este un construct teologic de anvergură, dedicat preoților, cercetătorilor spirituali, cinului monahal, teologilor, universitarilor, cititorilor de rând, precum și tuturor celor care vor să săvârșească binele și să se îndrepte de rău, prin gând, cuvânt și faptă. Mărturiile lui Ioan de Kronstadt, Siluan Athonitul şi Nicolae Berdiaev despre viața lor în Hristos și investigarea lor critică făcută de părintele Marius Morariu ne servesc drept izvor de învățăminte duhovnicești, tămăduire și înainte-mergere plăcută lui Dumnezeu. De aceea, o recomand cu căldură.


RECENZIE

CIRA, CALIN EMILIAN, Iuliu-Marius Morariu, Repere ale autobiografiei spirituale din spaţiul ortodox în secolele XIX şi XX. Ioan de Kronstadt, Siluan Athonitul şi Nicolae Berdiaev, Iaşi, Editura Lumen, 2019, 535 p. pp. Arhiva Somesana, revista de istorie si cultura, seria a III-a, XIX, 2020, pp. 283-284.

Lucrarea pune în faţa celor preocupaţi de aceste personalităţi o sinteză asupra vieţii şi a relaţiei lor cu Dumnezeu şi a modului în care cei trei şi-au desfăşurat trăirea duhovnicească. Cartea este clădită pe o bogată bibliografie şi o atentă aşezare a textului, astfel lectura nu poate fi decât plăcută. Iar ca rod al parcurgerii cu atenţie al celor scrise, descoperim un autor iubitor de lectură şi studiu, precum şi o carte plină de viaţă. Tema tratată şi abordarea aprofundată a acesteia, aşază cartea ca un punct de reper în cercetarea importanţei autobiografiei spirituale în spaţiul creştinismului răsăritean.


RECENZIE

GRIGORE-TOMA, SOMESAN, Spiritual Autobiography – A Contemporary Approach, Journal for the Study of Religions and Ideologies, volume 20, issue 58, 2021, pp. 213-218.

Analysed from a spiritual perspective, the book of theologian Iuliu-Marius Morariu provides the religious scholarswith a summary of the peculiarities of the autobiographical genre in the Eastern space and, on the other hand, it creates connection points with the spirituality of other Christian denominations, which should be tackled in further specialised studies. From a dogmatic perspective, the pages written by thetheologian from Cluj analyse in a personal way subjects such as grace, freedom, love and suffering.


MASS MEDIA SI ONLINE MEDIA |


VIDEO-RECENZIE Antonio Sandu: Despre vecinatatea fiintiala cu Dumnezeu

Video-recenzie la volumul „Repere ale autobiografiei spirituale din spaţiul ortodox în secolele XIX şi XX – Ioan de Kronstadt, Siluan Athonitul şi Nicolae Berdiaev” – autor Iuliu Marius Morariu, Editura Științifică Lumen, 2019.

Perspectiva deschisă de carte poate fi importantă pentru gândirea teologică românească, totuși nu ne vom referi la ea în cadrul acestei recenzii, neavând nici chemarea nici calitatea de a o face și neputând adăuga ceva în plus față de cuvintele Î.P.S. Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului: „Spunem cu convingere că lucrarea Părintelui Maxim Morariu este una de pionierat, având la bază o cercetare şi o documentare de amploare şi de mare competență teologică ştiinţifică şi documentară, fapt pentru care îl felicităm şi sperăm să fie utilă cititorilor.” Ceea ce ne va interesa în această recenzie este legat de perspectiva filosofică deschisă asupra ortodoxiei secolului al XIX-lea și al XX-lea și anume accentul pus pe viețuirea întru Hristos experiențiată ca sfințenie și trăită ca rugăciune sfințitoare. Așa cum rezultă din mărturisirile de sine ale celor trei gânditori / trăitori creștini, trăirea întru Hristos este îndumnezeitoare și îndumnezeirea este țelul final al trăirii ortodoxe ca stare de sfințenie prin sfințirea fiecărui moment al vieții. Conștiința excepționalului poate face pe un trăitor întru Hristos să își nareze nevoințele nu pentru a se mări pe sine, așa cum alți autori de literatură autobiografică din lumea laică pot fi tentați să o facă, ci pentru a trezi smerenia și râvna pentru Dumnezeu în cei care observă în textele citite că îndumnezeirea poate fi o stare curentă, experiențiată aici și acum, nu doar o stare promisă într-un paradis viitor.


INTERVIU CU AUTORUL

Interviu cu scriitorul Iuliu-Marius Morariu. BookNation.ro.

B.N. Ce ne poți spune despre cartea pe care ai scris-o? I.M.M. Aşa cum am menţionat deja, are la bază teza mea de doctorat şi s-a dorit de la început o cercetare de pionierat. În spaţiul teologic ortodox, autobiografia spirituală nu a fost până acum analizată, fapt ce mi-a permis o analiză ce să radiografieze receptarea genului în alte tradiţii creştine şi să vadă cum a influenţat ea literatura contemporană, filosofia sau psihologia. Şi bibliografia pe care am folosit-o are la bază nu doar textele fundamentale din spaţiul ortodox, ci şi investigaţiile cele mai recente publicate de edituri precum Cambridge sau Oxford, studiile şi cercetările recente sau chiar lucrări inedite (în periplul meu academic am descoperit anumite teze de doctorat, încă inedite, care abordau tangenţial subiectul meu şi am ţinut să le menţionez în cadrul cercetării).

VEZI DETALII


DESCRIEREA VOLUMULUI FACUTA DE AUTOR Biblioteca Judeteana Lucian Blaga Alba. (2020, Aprilie 15). Pr. Maxim Morariu – Repere ale autobiografiei spirituale din spaţiul ortodox în secolele XIX şi XX [Video Youtube]. https://www.youtube.com/watch?v=sARpsrt9RwE


PREMII OBTINUTE DE AUTOR

Premiul special de excelenta acordat de Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Romania in data de 01 martie 2021 pentru activitatea stiintifica de inalta tinuta academica, Maxim iuliu Morariu aflandu-se in Top World Ranking 2% cei mai influenți/citați oameni de știință din lume, în domeniul istorie și teologie.

VEZI DETALII


ACEASTA CARTE A FOST CITATA IN URMATOARELE LUCRARIPUTETI CITI ACEASTA CARTE IN URMATOARELE BILIOTECI 


BIBLIOTECI UNIVERSITARE INTERNATIONALE – KIT-Bibliothek | Karlsruher Virtueller Katalog KVK si Worldcat:

 1. Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara
 2. Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, România

BIBLIOTECI UNIVERSITARE NATIONALE:

 1. Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iași
 2. Biblioteca Academiei Române
 3. Biblioteca Universității din Pitești
 4. Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București
 5. Biblioteca Universității din Craiova
 6. Biblioteca Universității din Petroșani
 7. Biblioteca Universității din Oradea
 8. Biblioteca Universității “Ovidius” din Constanța
 9. Biblioteca Universității „Vasile Alecsandri“ din Bacău
 10. Biblioteca Universității „Transilvania” din Brașov
 11. Biblioteca Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava
 12. Biblioteca Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași
 13. Biblioteca Universității Politehnica din Timișoara
 14. Biblioteca Academiei de Studii Economice din București
 15. Biblioteca „Valeriu Bologa” a Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca
 16. Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș
 17. Biblioteca Universității Petrol-Gaze din Ploiești
 18. Biblioteca Universității Naționale de Muzică din București
 19. Biblioteca Universității de Medicină și Farmacie din Craiova
 20. Biblioteca Universității „Lucian Blaga“ din Sibiu
 21. Biblioteca Universității „Dunărea de Jos“ din Galați
 22. Biblioteca Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
 23. Biblioteca Universităţii „Valahia” din Târgoviște
 24. Biblioteca “Avram Filipaş”, Universitatea Titu Maiorescu din București
 25. Biblioteca Universității Politehnica din București

BIBLIOTECI JUDEȚENE:

 1. Biblioteca Județeană “Lucian Blaga” Alba
 2. Biblioteca Județeană “Alexandru D. Xenopol” Arad
 3. Biblioteca Județeană ”Dinicu Golescu” Argeș
 4. Biblioteca Judeţeană “C. Sturdza” Bacău
 5. Biblioteca Judeţeană “GH. ŞINCAI” Bihor
 6. Biblioteca Judeţeană “George Coșbuc” Bistrița Năsăud
 7. Biblioteca Judeţeană “George Barițiu” Brașov
 8. Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila
 9. Biblioteca Judeţeană “V. Voiculescu” Buzău
 10. Biblioteca Județeană “Alexandru Odobescu” Călărași
 11. Biblioteca Judeţeană “BOD PÉTER” Covasna
 12. Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Asachi” Iași

DESPRE AUTOR 


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Iuliu MorariuIULIU MARIUS MORARIU (ieromonahul Maxim) este doctor în teologie al Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, România, din anul 2019, și doctorand al Universității Pontificale Angelicum din Roma (științe sociale). Este membru în board-ul editorial a 10 reviste (2 indexate web of Science), Secretarul Științific al Centrului „Ioan Lupaș” din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Clujeană, membru al Institutului de Istorie Eclesiastică „Nicolae Bocșan” din Cluj-Napoca, secretarul științific al Despărțământului „Vasile Moga” al ASTREI Sebeș și cercetător asociat al Universității din Pretoria, Africa de Sud. A publicat, editat, coordonat sau tradus 28 de volume și peste 400 de studii și articole de teologie și istorice, în țară și în străinătate. Este de asemenea colaborator al Radio Someș (Bistrița), Radio Renașterea (Cluj-Napoca) și Radio Trinitas (București). În anul 2020, a devenit de asemenea cetățean de onoare al localității natale, Salva, județul Bistrița-Năsăud. Pentru activitatea publicistică șid e cercetare, a primit de-a lungul timpului mai multe premii și discincții. Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN