Religie si migratie in Romania contemporana. Studiu de caz: romanii din Italia – Daniela Petronela FERARU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 31 Feraru

RELIGIE SI MIGRATIE IN ROMANIA CONTEMPORNA. STUDIU DE CAZ: ROMANII DIN ITALIA

Daniela Petronela FERARU

LUMEN – Copyright © 2016 – Colecția DEZVOLTARE SOCIALĂ

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 448          LIMBA: Română

ISBN:  9789731664248

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ ÎN ROMÂNIA PRIN: Edituralumen.ro, emag.ro, librarie.net, okazii.ro, elefant.ro

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Lucrarea intitulata Religie si migratie in Romania contemporana. Studiu de caz: Romanii din Italia isi propune sa evalueze critic migratia externa a comunitatilor transnationale din Romania contemporana. Scopul lucrarii este axat pe importanta realitatii transnationale in analiza migratiei internationale, pe relatiile interetnice cat si pe grupurile etnice defavorizate. Sunt exploatate in principal relatiile dintre romani in strainatate, relatiile dintre minoritatile etnice si spatiile transnationale. In centrul atentiei se afla relatia dintre „comunitatile transnationale” si „acasa”, unde „acasa” este mereu altundeva, mereu in schimbare pentru acele identitati orientate spre dezvoltare cu diverse implicatii sociale, cu spatii geopolitice transformate. (Autoarea)


Domenii de interes:

  • sociologie
  • migratie externa
  • transnationalism
  • constructie identitara

CUPRINS


PREFAŢĂ (pp. 5-8)

ABREVIERI (p. 9)

LISTA CASETELOR (p. 10)

LISTA FIGURILOR (p. 10)

LISTA TABELELOR (p. 10)

LISTA GRAFICELOR (p. 11)

INTRODUCERE (pp. 13-26)

CAPITOLUL I (pp. 27-76) – Religie şi modernitate

Ortodoxia între secularizare şi modernizare; Raportul dintre religia ortodoxă, secularizare şi modernizarea societăţii; Modernităţi multiple în Europa; Ortodoxia românească şi secularizarea; Secularizare. Teorii şi efecte sociale; Situaţii ale secularizării ortodoxiei româneşti; Situaţia juridico-politică; Situaţia ideologică şi culturală; Impactul modernizării asupra ortodoxiei româneşti; Ortodoxia românească contemporană în Europa de Est; Rolul Bisericii Ortodoxe Române în cadrul comunităţilor româneşti din străinătate.

CAPITOLUL II (pp. 77-132) – Transnaţionalismul şi construcţia identitară

Influenţele transnaţionalismului asupra mutaţiilor fenomenului migraţionist; Transnaţionalismul în termeni „de sus”, „ de jos” şi „între”; Diferenţieri în migraţia transnaţională: multiculturalism şi interrelaţionări; Teoriile transnaţionalismului; Teorii ale identităţii sociale şi culturale: esenţialism şi constructivism; Construcţia socială a identităţii: repere epistemologice şi teoretice; Repere epistemologice în construcţia socială a identităţii; Perspectiva sociologică; Perspectiva psihosocială; Identităţi multiple (teoria identităţii, teoria identităţii sociale); Efectele migraţiei asupra identităţii.

CAPITOLUL III (pp. 133-228) – Metodologia cercetării sociologice a relaţiei dintre religie şi migraţie

Etica cercetării; Principii etice în proiectul de cercetare; Profesionalism şi obiectivitate în activitatea de cercetare; Etica în cercetarea calitativă; Responsabilităţi privind populaţia cercetată; Cadrul teoretic; Analiza pe teoriile dominante despre migraţia internaţională; Trei stiluri a nivelelor de analiză: Micro, Macro, Mezo; Influenţe ale sociologiei lui Pierre Bourdieu; Aparatul conceptual-operaţional; Migraţie; Transnaţionalism; Religie; Imaginar; Integrare socială; Adaptare; Asimilare; Participare; Dezvoltare; Cadrul metodologic.

CAPITOLUL IV (pp. 229-408) – Românii din Italia. Studiu de caz

Românii din Torino între integrare, dezintegrare şi reintegrare; Biserica în procesul de integrare a românilor din Italia; Migraţia “de inteligenţă” în rândul tinerilor studenţi români din Italia.

CAPITOLUL V (pp. 409-416) – Propuneri şi soluţii

CONCLUZII (pp. 417-424)

BIBLIOGRAFIE (pp. 425)

ANEXA (pp. 443-446)


DESPRE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza FERARUPETRONELA DANIELA FERARU(n. 1974) este doctor in sociologie și a scris următoarele volume: Costuri sociale ale migraţiei externe din România (Editura Științifică Lumen, Iaşi, 2007), Condiţiile deţinuţilor din România înaintea aderării la Uniunea Europeană (Editura Științifică Lumen, Iaşi, 2008), Libera circulaţie a persoanelor în Uniunea Europeană. Despre condiţiile imigranţilor români în Europa după aderare (Editura Științifică Lumen, Iaşi, 2008), Migraţie şi dezvoltare. Aspecte socioeconomice şi tendinţe (Editura Științifică Lumen, Iaşi, 2011), Românii din Torino între integrare, dezintegrare şi reintegrare (Editura Științifică Lumen, Iaşi, 2011), Social costs of the external migration in Romania (Editura Științifică Lumen, Iaşi, 2011).

 

 

Author: Editura Științifică LUMEN