Pluralismul juridic ca instrument de gestionare a consecinttelor politice ale diversitatii. Cazul Maori din Noua Zeelanda/Aotearoa – Andra Camelia CORDOS

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 29 Cordos

PLURALISMUL JURIDIC CA INSTRUMENT DE GESTIONARE A CONSECINTTELOR POLITICE ALE DIVERSITATII. CAZUL MAORI DIN NOUA ZEELANDA/AOTEAROA

Andra Camelia CORDOS

LUMEN – Copyright © 2011 – Colecția DEZVOLTARE SOCIALĂ

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 202        LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-271-8

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ PRIN: Edituralumen.ro, Amazon

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Ipoteza de cercetare pe care se bazează lucrarea de faţă poate fi rezumată după cum urmează: pluralismul juridic stimulează egalitatea pentru minorităţile naţionale. În acest context, pluralismul juridic apare ca instrument în gestionarea consecinţelor politice ale diversităţii.

În demersurile noastre vom insista asupra egalităţii prin politici, programe şi legislaţie. Egalitate nu înseamnă identitate, ci mai degrabă se ţine cont de diferenţe şi diversitate pentru asigurarea egalităţii/tratamentului egal pentru minorităţile naţionale. (Autoarea)


Domenii de interes:

  • stiinte politice
  • drept international public
  • pluralism juridic
  • diversitate juridica

CUPRINS


ABSTRACT (pp. 7-8)

PARTEA I (pp. 9-60)

Revizuirea literaturii. Perspective asupra populaţiilor indigene; Clarificarea conceptelor. Cultură. Multiculturalism. Multiculturalitate.

PARTEA A II – A (pp. 61-120) – Pluralismul juridic

Introducere; Perspective teoretice asupra conceptului de pluralism juridic; Teorii ale structurilor sociale juridice pluralistice; Ce este pluralismul juridic?

PARTEA A III – A (pp. 121-186) – Pluralismul juridic şi acomodarea diferenţelor culturale. Cazul Māori din Noua Zeelandă

Introducere; Contextul general. Organizarea socială māori; Tratatul de la Waitangi; Statul şi populaţia māori; Sistemul juridic tradiţional māori – o justiţie a păcii; Viziunea radicală māori asupra sistemului juridic pākehā; Crearea unui sistem juridic unitar în Aotearoa; Tikanga astăzi.

CONCLUZII (pp. 187-194)

BIBLIOGRAFIE (pp. 195-200)

Anexa 1; Distribuţia Teritoriului māori în Noua Zeelandă (by Maori Land Court District).

Author: Editura Științifică LUMEN