Particularitățile creării și aplicării de către state a normelor de drept internațional public – Dumitrița FLOREA

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Csmall Particularitatile FLOREA 2021 A5 curves 1

PARTICULARITĂȚILE CREĂRII ȘI APLICĂRII DE CĂTRE STATE A NORMELOR DE DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC

Dumitrița FLOREA

LUMEN – Copyright © 2021 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 284          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-598-6

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ PRIN: Edituralumen.ro; librariavirtuala.com

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Semnificaţia teoretică a lucrării este determinată de întâietatea şi complexitatea studiului realizat la subiectul participării exclusive a statelor în procesul de creare şi aplicare a normelor de drept internaţional, în teză fiind abordate cele mai relevante opinii şi concepţii expuse în doctrina autohtonă şi cea străină. Valoarea aplicativă: Considerăm că această lucrare va prezenta un suport pentru cercetările ulterioare şi pentru formularea de noi teorii privind rolul pe care ar trebui să-l aibă statele în aplicarea şi respectarea acestor norme în condiţiile schimbărilor permanente ale configuraţiei ordinii juridice internaţionale. Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor din cadrul prezentei lucrări şi concluziile reprezintă o bază pentru elaborarea recomandărilor şi acţiunilor practice ale societăţii ştiinţifice şi organismelor internaţionale în gestionarea relaţiilor internaţionale şi asigurarea cooperării internaţionale. Din aceste considerente, lucrarea îşi identifică potenţialul cititor în rândurile studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, dar şi a practicienilor.  (Autoarea)


Domenii de interes:

  • drept internaţional
  • drept diplomatic
  • conflicte internationale

CUPRINS


ADNOTARE (p. 7)
LISTA ABREVIERILOR (p. 9)
INTRODUCERE (p. 13)
Actualitatea şi importanţa problemei abordate (pp. 13-17)
Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al investigaţiilor (pp. 18-21)
Valoarea aplicativă a lucrării (pp. 22-24)
CAPITOLUL 1. Reflecţii normative şi doctrinare în materia creării şi aplicării de către state a normelor de drept internaţional public (pp. 25-72)
Particularităţile creării şi aplicării de către state a normelor dreptului internaţional public în contextul investigaţiilor ştiinţifice; Cadrul normativ în domeniul creării şi aplicării normelor de drept internaţional de către state; Concluzii la capitolul 1
CAPITOLUL 2. Simbioza conlucrării statelor suverane şi polivalenţa creării normelor juridice internaţionale – expresie a ordinii juridice internaţionale (pp. 73-173)
Natura juridică a ordinii juridice internaţionale; Procesul de formare convenţională a dreptului internaţional; Colaborarea multilaterală a statelor în procesul de creare a normelor juridice internaţionale; Colaborarea bilaterală a statelor la formarea şi dezvoltarea dreptului internaţional; Participarea statelor la formarea extraconvenţională a normelor dreptului internaţional; Moduri de formare spontană a dreptului internaţional; Moduri de formare voluntară a normelor de drept internaţional public; Concluzii la capitolul 2.
CAPITOLUL 3. Procesul de aplicare de către state a normelor de drept internaţional public (pp. 175-254)
Efectele tratatelor internaţionale. Aplicarea lor în spaţiu şi timp; Aplicarea dreptului internaţional în dreptul intern al statelor; Aplicarea normelor juridice internaţionale de bună voie de către state. Măsuri de constrîngere; Rolul justiţiei internaţionale în aplicarea normelor de drept internaţional; Concluzii la capitolul 3.
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI (pp. 255-259)
BIBLIOGRAFIE (pp. 261-279)
ANEXE (pp. 281-283)


DESPRE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Dumitrita Florea

LECT. UNIV. DR. DUMITRIŢA NICOLETA FLOREA s-a născut în anul 1975 la Vatra Dornei, România, este om de litere, filolog la bază, absolventă a două facultăţi, de administraţie publică şi de drept. Deţine un master in managementul administraţiei europene şi este doctor în drept, specializarea drept internaţional şi european public. A publicat peste 50 de articole de specialitate în decursul carierei sale de cadru didactic la Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, unde activează de 18 ani.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN