Partea plina a paharului. O introducere in tehnicile si campaniile de relatii publice – George DAVID, Dan MIRCEA

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 20 David

PARTEA PLINA A PAHARULUI. O INTRODUCERE IN TEHNICILE SI CAMPANIILE DE RELATII PUBLICE

George DAVID, Dan MIRCEA

LUMEN – Copyright © 2015 – Colecția DEZVOLTARE SOCIALĂ

FORMAT: Tipărit         

PAGINI: 430         

LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-419-4

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ  ÎN ROMÂNIA PRIN: emag.ro, librarie.net, elefant.ro

CUMPĂRĂ ÎN STRĂINĂTATE PRIN: amazon.com, amazon.de, amazon.fr, amazon.es, amazon.it, amazon.co.uk, amazon.ca, mesageria.md

VIZUALIZEAZĂ CARTEA PE Google Books:

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

De mai bine de doua decenii, activitatea de relatii publice ca efort sistematic si planificat al unei organizatii de castigare a intelegerii, bunavointei, simpatiei si sprijinului public este din ce in ce mai prezenta si in spatiul public romanesc. Cum era si firesc, evolutia relatiilor publice a parcurs o entuziasta perioada de pionierat, dupa care, treptat, a cunoscut o etapa de profesionalizare din ce in ce mai profunda. In acest context, pe langa buna cunoastere a aspectelor teoretice ale relatiilor publice, un practician interesat de consolidarea reputatiei sale, de „dobandirea intelegerii si acceptarii publice”, are nevoie cel putin de un plan eficient si de niste instrumente practice prin care sa puna in aplicare planul; adica exact ceea ce stipula Bernays cu aproape 90 de ani in urma. Avand in vedere aceste cerinte, propunem celor care doresc sa se initieze in buna cunoastere si manuire a tehnicilor de relatii publice o serie de retete indelung verificate in practica si care, aplicate corect, pot produce rezultatele asteptate. Mai mult decat atat, propunem si modalitati de integrare a acestor tehnici in campanii de relatii publice, urmand reguli si algoritmi a caror utilitate a fost confirmata de practica in numeroase ocazii. (Autorul)


Domenii de interes:

 • stiintele comunicarii
 • relatii publice
 • tehnici de relatii publice
 • campanii de relatii publice

CUPRINS


INTRODUCERE (pp. 11-16)

PARTEA ÎNTÂI (pp. 17-226) – Tehnici de relaţii publice

CAPITOLUL I (pp. 18-27) – Tehnici de relaţii publice: definirea termenilor, clasificări

Tehnici vs. tactici; Categorii de tehnici de relaţii publice; Calităţi care fac o informaţie atractivă pentru presă.

CAPITOLUL II (pp. 28-108) – Tehnici scrise de relaţii publice

Scrierea de relaţii publice vs. scrierea jurnalistică; Ştirea de presă; Comunicatul de presă; Dosarul de presă; Articolul de presă; Articolul de atracţie (feature story); Scrisoarea-propunere; Scrisoarea către editor; Biografia; Publicaţii utilizate în relaţiile publice.

CAPITOLUL III (pp. 109-174) – Tehnici verbale de relaţii publice

Interviurile; Conferinţa de presă; Discursurile; Despre apariţiile publice; Câteva cuvinte despre radio.

CAPITOLUL IV (pp. 175-198) – Tehnici vizuale de relaţii publice

Identitatea vizuală a unei organizaţii; Utilizarea fotografiei în mass-media; Apariţii la televiziune.

CAPITOLUL V (pp. 199-226) – Tehnici de relaţii publice specifice spaţiului virtual

Website-uri; Bloguri; Social media; Comunicaţii mobile.

PARTEA A DOUA (pp. 227-272) – Campanii de relaţii publice

CAPITOLUL VI (pp. 227-268) – Definirea şi tipologia campaniilor de relaţii publice

Delimitări conceptuale; Concepte corelate; Tipologia campaniilor de relaţii publice; Campanii de influenţare; Obedienţa sau supunerea; Conformarea; Convertirea; Secvenţialitatea evenimentelor; Influenţarea socială prin comunicare; Ierarhizarea efectelor campaniilor.

CAPITOLUL VII (pp. 269-276) – Planificarea şi etapele/paşii de parcurs

Algoritmi de elaborare a unui plan de campanie.

CAPITOLUL VIII (pp. 277-310) – Definirea problemei, analiza situaţiei, cercetarea

Analiza situaţiei; Definirea problemei; Cercetarea.

CAPITOLUL IX (pp. 311-322) – Scopul şi obiectivele campaniilor

Scopurile şi obiectivele campaniilor de relaţii publice; Tipuri de scopuri şi obiective ale campaniilor de relaţii publice; Evaluarea obiectivelor de comunicare.

CAPITOLUL X (pp. 323-336) – Public-ţintă, slogan, mesaje

Identificarea diferitelor publicuri; Selectarea canalelor de comunicare; Mesajele.

CAPITOLUL XI (pp. 337-352) – Strategii, tactici/tehnici utilizate

Strategii şi tactici utilizate în elaborarea unei campanii de relaţii publice; Calendarul campaniei; Proiectarea planului media; Bugetul unei campanii.

CAPITOLUL XII (pp. 353-372) – Evaluarea campaniilor de relaţii publice

Aspecte generale; Planificarea procesului de evaluare; Metode de evaluare; Utilizarea rezultatelor evaluării; Atitudinea actuală faţă de procesul de evaluare; Beneficiile evaluării.

BIBLIOGRAFIE (pp. 373-387)

ANEXE (pp. 388-428)


ACEASTA CARTE A FOST CITATA IN URMATOARELE LUCRARIPUTETI CITI ACEASTA CARTE IN URMATOARELE BILIOTECI


 1. Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga Cluj-Napoca 
 2. Biblioteca Centrală Universitară Eugen Todoran Timişoara 
 3. NUKAT, Union Catalog of Polish Research Libraries 
 4. Biblioteca Academiei Române Bucureşti 
 5. Biblioteca Județeană “GHEORGHE ASACHI” Iași 
 6. Biblioteca Metropolitană București 
 7. Biblioteca Centrală Universitară Carol I Bucureşti 
 8. Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iași 
 9. Biblioteca Județeană Petre Dulfu Baia Mare 
 10. Biblioteca Județeană “Alexandru Odobescu” Calarasi 
 11. Biblioteca Județeană Mures 
 12. Biblioteca Județeană Satu Mare 
 13. Biblioteca Județeană “Marin Preda” Teleorman 
 14. Biblioteca Județeană Sorin Titel” Timiș 
 15. Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea  

DESPRE AUTORI


GEORGE DAVID este Conf. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe Sociale, Politice şi Umaniste din cadrul Universității „Titu Maiorescu” din București, predând cursurile de Comunicarea cu presa, Managementul comunicării în situații de criză, Analiza și managementul imaginii organizațiilor, Introducere în relații publice și Instituția purtătorului de cuvânt. Este Doctor în Științe militare, titlu acrodat în 2005 de Universitatea Naţională de Apărare Bucureşti pentru teza cu titlul  „Gestionarea comunicării în organizaţia militară românească”. Deține diplomă de formator acreditat ANC, are studii în științe pedagogice și ale educației și studii postuniversitare în comunicare și relații publice la Universitatea Naţională de Apărare. A publicat lucrări pe teme precum managementul comunicării, relații publice și mass-media.

Vezi detalii…

MIRCEA DAN este cadru didactic asociat la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, București, susținând cursuri la următoarele materii: Campanii de relații publice, Tehnici și strategii de relații publice, Tehnici de redactare și editare în relații publice. În perioada 1998-2006 a fost fost șeful biroului pentru planifiarea comunicării din cadrul Direcției de informare și relații publice. Anterior, în perioada 1993-1998, a fost expert în relații publice în Ministerul Apărării Naționale. A urmat numeroase cursuri de specializare în domeniul relațiilor publice în străinătate (SUA, Elveția, Belgia, Germania).

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN