Parchetul European – Vasile PAVALEANU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen C1 Parchetul European PAVALEANU A5

PARCHETUL EUROPEAN

Vasile PAVALEANU

LUMEN – Copyright © 2019 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tiparit        PAGINI: 252           LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-551-1

CUMPĂRĂ ÎN ROMÂNIA PRIN: emag.ro, elefant.ro, librarie.net, books-express.ro, ujmag.ro,

CUMPĂRĂ ÎN STRĂINĂTATE PRIN: amazon.com, amazon.de, amazon.fr, amazon.es, amazon.it, amazon.co.uk, amazon.ca, amazon.in, amazon.sg, amazon.ae, amazon.co.jp, abebooks.com, ebay.com, ebay.com.au, donner.nl

VIZUALIZEAZĂ CARTEA pe Google Books

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Problema înfiinţării Parchetului European face obiectul articolului 86 alin.(1) din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, potrivit căruia pentru combaterea infracţiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, Consiliul poate institui un Parchet European, pornind de la Eurojust, însă numai după aprobarea Parlamentului European. S-a exprimat opinia că marea noutate a Capitolului IV TFUE este articolul 86 care introduce posibilitatea instituirii unui Parchet European, plecând de la Eurojust. (Autorul)


Domenii de interes:

  • drept european
  • Parchetul European
  • criminalitate transfrontaliera
  • cooperare judiciara internationala in materie penala

CUPRINS


ABREVIERI (pp. 11-13)

ARGUMENT (pp. 15-19)

PARTEA I (pp. 21-185) – Instituirea Parchetului European şi normele privind funcţionarea acestuia

CAPITOLUL I (pp. 21-31) – De la Ministerul Public la Parchetul European Ministerul Public. Organizare şi natura juridică; Consideraţii generale privind Parchetul European

CAPITOLUL II (pp. 33-49) – Structura şi organizarea Parchetului European Structura Parchetului European; Organizarea Parchetului European

CAPITOLUL III (pp. 51-91) – Principiile de bază ale activităţii Parchetului European Consideraţii generale; Prezentarea principiilor;

CAPITOLUL IV (pp. 93-107) – Competenţa şi exercitarea competenţei Competenţa şi formele sale;  Exercitarea competenţei de către Parchetul European; Sesizarea Parchetului European; Exercitarea competenţei Parchetului European.

CAPITOLUL V (pp. 109-147) – Normele de procedură privind investigaţiile, măsurile de investigare, urmărirea penală, alternativele la acţiunea penală şi procedurile simplificate Normele privind investigaţiile; Începerea investigaţiilor; Dreptul de evocare; Desfăşurarea investigaţiei; Ridicarea privilegiilor sau imunităţilor; Norme privind măsurile de investigare; Investigaţiile transfrontaliere; Executarea măsurilor atribuite; Arestarea preventivă şi predarea transfrontalieră; Norme privind urmărirea penală; Trimiterea cazurilor şi transferarea procedurilor către autorităţile naţionale; Terminarea investigaţiei; Trimiterea în judecată a cazului; Probele; Dispunerea de bunurile confiscate; Norme privind alternativele la acţiunea penală; Închiderea cazurilor;  Norme privind procedurile simplificate; Procedurile simplificate de urmărire penală.

CAPITOLUL VI (pp. 149-153) – Garanţii procedurale Sfera drepturilor persoanelor suspectate şi acuzate; Controlul jurisdicţional

CAPITOLUL VII (pp. 155-159) – Prelucrarea informaţiilor Accesul la informaţii al Parchetului European; Sistemul de gestionare a cazurilor; Dosarele Parchetului European (art.45); Accesul la sistemul de gestionare a cazurilor (art.46)

CAPITOLUL VIII  (pp. 161-175)– Dispoziţii privind relaţiile Parchetului European cu partenerii săi Dispoziţii comune; Relaţiile cu Eurojust; Relaţiile cu OLAF; Relaţiile cu Europol; Relaţiile cu alte instituţii, organe, oficii şi agenţii ale Uniunii; Relaţiile cu ţările terţe şi organizaţii internaţionale; Relaţiile cu statele membre ale Uniunii Europene care nu participă la forma de cooperare consolidată în ceea ce priveşte instituirea Parchetului European

CAPITOLUL IX  (pp. 177-185)– Dispoziţii generale Statutul juridic şi condiţiile de funcţionare; Regimul lingvistic; Confidenţialitatea şi păstrarea secretului profesional; Transparenţa; OLAF şi Curtea de Conturi Europeană; Norme privind protecţia informaţiilor sensibile neclasificate şi a informaţiilor clasificate; Anchete administrative; Regimul general de răspundere

PARTEA a II –a (pp. 187-251) – Combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prin mijloace de drept penal

CAPITOLUL I (pp. 189-195) Evoluţia reglementării pe plan european Evoluţia reglementării pe plan naţional

CAPITOLUL II (pp. 197-221) – Infracţiuni privind fraudele care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene Secţiunea I. Frauda care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii (pp. 197-200) Consideraţii generale; Conţinutul infracţiunii; Pedepsirea instigării, complicităţii şi a tentativei de fraudă Secţiunea a II-a. Alte infracţiuni care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii (pp. 201-217) Spălarea banilor; Corupţia; Deturnarea de fonduri Secţiunea a III-a. Infracţiuni referitoare la participarea la o organizaţie criminală (pp. 217-221) Reglementarea europeană; Reglementarea naţională

CAPITOLUL III (pp. 223-228) – Dispoziţii generale privind fraudele care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Secţiunea I. Răspunderea persoanelor juridice (pp. 223-226) Evoluţia reglementarilor europene; Reglementarea răspunderii persoanei juridice în România; Reglementarea din Directiva (UE) 2017/1371 Secţiunea a II a. Sancţiuni privind persoanele fizice (pp. 228-230) Secţiunea a III-a. Competenţa (pp. 230-232) Secţiunea a IV-a. Termenele de prescripţie pentru infracţiunile care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii (pp. 232-235) Reglementarea din directivă; Reglementarea naţională; Secţiunea a V-a. Cooperarea dintre statele membre şi Comisie (OLAF) şi alte instituţii, organe, oficii sau agenţii ale Uniunii (pp. 236-237)

BIBLIOGRAFIE (pp. 239-251)


EVENIMENTE SI RECENZII


Lansare de carte “Parchetul European”, autor: Vasile Păvăleanu, Editura Lumen, 2019
Evenimentul a avut loc in cadrul Târgului GAUDEAMUS Radio România (16-22 noiembrie 2020).

Invitaţi:
Prof. Univ. Dr. Vasile Păvăleanu (autor)
Prof. Univ. Dr. Antonio Sandu (directorul Editurii Lumen)
Conf. Univ. Dr. Camelia Ignătescu (Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava)
Prof. Univ. Dr. Autora Ciucă (Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava)
Lect. Univ. Dr. Mihai Ştefănoaia (Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava )
Av. Drd. Alexandra Huidu (moderator)


ACEASTA CARTE POATE FI CITITA IN URMATOARELE BIBLIOTECI:


Biblioteci judetene:


DESPRE AUTOR


PROF. UNIV. DR. VASILE PĂVĂLEANU este cadru didactic al Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava şi membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. A fost, pe rând, procuror al Procuraturii Locale Suceava, începând cu anul 1971, apoi a devenit procuror-şef al acestei instituţii, în anul 1990, apoi a fost procuror la Procuratura Judeţeană Suceava şi pe urmă prim-procuror al Parchetului de pe lângăTribunalul Suceava începând cu anul 2001.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN