Organizarea și funcționarea Guvernului României. Legislație, doctrină și practică politică – Bogdan Michael CIUBOTARU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen organizarea

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA GUVERNULUI ROMÂNIEI. LEGISLAŢIE, DOCTRINĂ ŞI PRACTICĂ POLITICĂ

Bogdan Michael CIUBOTARU

LUMEN – Copyright © 2013 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         

PAGINI: 340         

LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-354-8

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ  ÎN ROMÂNIA PRIN: Edituralumen.ro, Librăria Virtuală, emag.ro, elefant.ro, librarie.net

CUMPĂRĂ ÎN STRĂINĂTATE PRIN: amazon.com, amazon.de, amazon.fr, amazon.es, amazon.it, amazon.co.uk, amazon.ca, amazon.in, amazon.sg, amazon.co.jp, adlibris.com, bokus.com, walmart.com, bol.com, barnesandnoble.com, sapnaonline.com, akademibokhandeln.se

VIZUALIZEAZĂ CARTEA PE Google Books

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

O lucrare consacrată unei analize aprofundate a Guvernului, unul din cele două componente ale executivului, alături de Președinte, reprezintă, fară îndoială, o temă de mare actualitate, datorată în mare masură și divergențelor apărute în ultimii ani în practica statală românească, conflicte ce uneori au atras „arbitrajul” Curții Constituționale. Mare parte dintre aceste probleme create cu concursul majorității politicienilor, unele dintre ele fără răspuns în raport cu dispozițiile constituționale în vigoare, a determinat un curent de opinie în favoarea unei noi revizuiri a Constituției. Prezenta lucrare reprezintă o cercetare aprofundată, complexă, valoroasă și extrem de bine documentată a unei instituții fundamentale a dreptului public, Guvernul, de-a lungul evoluției sale constituționale și reale, cu accent pe evoluția ultimilor 23 de ani, atât din perspectiva reglementării constituționale și legislative, cât mai ales din perspectiva practicii dezvoltate, aflată nu de puține ori la limita legalității. (Prof. univ. dr. habil. Dana Apostol Tofan în cadrul Facultății de Drept a Universității din București – Cuvânt înainte la volum)


Domenii de interes:

 • drept constituţional
 • istoria dreptului românesc
 • contencios constituţional
 • contencios administrativ

CUPRINS


CUVÂNT ÎNAINTE (pp. 8-10)

Lucrarea, în ansamblu, se constituie într-o veritabilă analiză interdisciplinară, de drept constituţional, de drept administrativ, dar şi de ştiinţa administraţiei, domenii supuse unui  dinamism  legislativ fără  precedent,  mai  ales  în ultimul deceniu, revizuirea Constituţiei din 2003 accentuându-le şi determinând  necesitatea  adoptării  unor  noi  acte  normative, cum a fost cazul instituţiei contenciosului administrativ sau modificări legislative ale unor reglementări deja existente. (Prof. univ. dr. habil. Dana Apostol Tofan în cadrul Facultății de Drept a Universității din București)

NOTA AUTORULUI (pp. 11-17)

Obiectul lucrării îl constituie cercetarea modului de organizare  şi  funcţionare  a  Guvernului  României.  În  acest cadru de investigare am utilizat concluziile la care am ajuns în studierea  legislaţiei,  doctrinei,  jurisprudenţei  şi  observarea atentă a practicii de stat de după decembrie 1989 şi până în prezent. Fără a avea pretenţia unei cercetări exhaustive, am acumulat,  accesat  şi  valorificat  o  variată  documentaţie,  care ne-a influenţat în modul de abordare a tematicii şi care ne dă speranţe, în cele din urmă, în utilitatea demersului propus. (Autorul)

PARTEA I
ANALIZA DIACRONICĂ A INSTITUŢIEI GUVERNULUI PRIN PRISMA LEGISLAŢIEI ŞI DOCTRINEI ROMÂNEŞTI DE DUPĂ 22 DECEMBRIE 1989

CAPITOLUL I (pp. 19-106) – Evoluţia regimului constituţional
Rolul, structura şi regimul investiturii Guvernului; Condiţii pentru dobândirea calităţii de membru al Guvernului; Durata mandatului Guvernului şi a funcţiei de membru al Guvernului; Prim-ministrul; Funcţionarea şi actele Guvernului.

CAPITOLUL II (pp. 107-184) – Evoluţia regimului legal
Rolul, funcţiile şi componenţa Guvernului; Condiţii legale pentru funcţia de membru al Guvernului şi încetarea funcţiei; Prim-ministrul; Organizarea, funcţionarea, atribuţiile şi actele Guvernului.

CAPITOLUL III (pp. 185-193) – Reglementarea organizării şi funcţionării Guvernului României potrivit legislaţiei secundare

PARTEA A II-A
EVOLUŢIA INSTITUŢIONALĂ A GUVERNULUI PRIN PRISMA PRACTICII POLITICO-ADMINISTRATIVE ŞI A JURISPRUDENŢEI DE DUPĂ DECEMBRIE 1989

CAPITOLUL I (pp. 195-202) – Perioada decembrie 1989 – decembrie 1991

CAPITOLUL II (pp. 203-270) – Practica politică şi guvernamentală rezultată din aplicarea dispoziţiilor constituţionale şi legale în materia organizării şi funcţionării Guvernului României
Prim-ministrul şi procedura învestiturii Guvernului; Încetarea funcţiei de membru al Guvernului; Guvernul României – structură, compunere, organizare, funcţionare, atribuţii, acte; Raporturile Parlamentului cu Guvernul – aspecte din practica guvernamentală

CAPITOLUL III (pp. 271-300) – Reflectarea instituţiei Guvernului în contenciosul constituţional şi în contenciosul administrativ
Jurisprudenţa Curţii Constituţionale întemeiată pe dispoziţiile art. 146 lit. d din Constituţie şi jurisprudenţa instanţelor de contencios administrativ întemeiată pe dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ ….. 272; Secţiunea 2. Jurisprudenţa Curţii Constituţionale privind soluţionarea conflictelor juridice de natură constituţională dintre Guvern şi Preşedintele României, respectiv dintre Guvern şi Parlamentul României.

CONCLUZII (pp. 301-326)

BIBLIOGRAFIE (pp. 327-340)


EVENIMENTE


LANSARE DE CARTE

ORGANIZATORI: Editura Științifică LUMEN

INVITAȚI: prof. univ. dr. Antonio SANDU – editor, prof. univ. dr. Nadia Cerasela ANIŢEI- Universitatea Dunarea de Jos din Galati; conf. univ. dr. Roxana LAZAR – Universitatea Petre Andrei, Iaşi;

MODERATOR: dr. Ana FRUNZĂ – Departament PR Editura Științifică LUMEN

VENUE: Agora EX LIBRIS I – La Fantana, zona I de evenimente, Palas Mall, Atrium, nivel 0, 15 martie 2014, la ora 15:00

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen colectia juridica afis lansare colectie


ACEASTA CARTE A FOST CITATA IN URMATOARELE LUCRARIPUTETI CITI ACEASTA CARTE IN URMATOARELE BILIOTECI


 1. Jisc Library Hub Discover (formerly Copac)
 2. Australische Nationalbibliothek
 3. Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, România 
 4. Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara 
 5. The British Library, St. Pancras 
 6. Columbia University in the City of New York 
 7. Library of Congress 
 8. University of Pittsburgh 
 9. Indiana University 
 10. Biblioteca Județeană “Vasile Voiculescu” Buzău 

DESPRE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen POZA BOGDAN MICHAEL CIUBOTARU

BOGDAN MICHAEL CIUBOTARU este avocat în Baroul Iaşi şi fost lector universitar al Universităţii ,,Mihail Kogălniceanu” din Iaşi. Este doctor în drept constituţional, titlu acordat de Universitatea din Bucureşti. Este membru al Institutului de Ştiinţe Administrative ,,Paul Negulescu”, începând cu anul 2002, precum şi membru fondator al Asociaţiei Române de Drept Constituţional (A.R.D.C.), începând cu anul 2001. Bogdan Michael Ciubotaru este autorul a mai multe monografii şi articole de specialitate în domeniul dreptului constituţional, cu digresiuni spre ramura dreptului administrativ.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN