Om, creatie, libertate – cultura ca orizont ontologic uman in conceptia filozofului Lucian Blaga -Ioana Camelia SANDOR

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen SANDOR Om creatie

OM, CREATIE, LIBERTATE – CULTURA CA ORIZONT ONTOLOGIC UMAN IN CONCEPTIA FILOSOFULUI LUCIAN BLAGA

Ioana Camelia SANDOR

LUMEN – Copyright © 2008 – Colecția DIMENSIUNI CULTURALE

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 126          LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-087-5

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ PRIN: Edituralumen.ro, Libraria virtuala LUMENLibrărie.net

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Lucrarea de fata se dorea a fi initial o transpunere a sistemului filosofic blagian în termenii ordinii atât de familiare fiecăruia dintre noi: începutul (aparitia omului), dezvoltarea (cunoaştere) iar în final se dorea adăugarea sensului (cultură şi Dumnezeu). Au apărut apoi îndoielile, semnificatiile care initial au fost  ignorate   şi  care  acum  se  întorceau  sub  forma  unor imperative. Nu se poate ignora în corpul unei lucrări sensul ultim; trebuie să-l macini, să-l duci încoace şi încolo pentru ca acesta să trădeze ratiunea întregului edificiu. (Autoarea)


Domenii de interes:

  • filosofie
  • Lucian Blaga
  • exegeza filosofica

CUPRINS


INTRODUCERE (pp. 9-14) – Pentru o posibilă reorganizare conceptuală a exegezei filozofiei culturii blagiene

CAPITOLUL I (pp. 15-42) – Originarea culturii în termenii reconstrucţiei cosmologice a lumii

Cu ce începem marea reconstrucţie cosmologică a lumii?; Scurt excurs în lumea nedumeririlor; Conceptul de diferenţiale divine; Ultime consideraţii asupra conceptului de orizont.

CAPITOLUL II (pp. 43-62) – Omul – existenţă întru mister şi pentru revelare

Cunoşterea paradisiacă şi cunoaşterea luciferică; Traiectoria misterelor în cunoaşterea umană; Iraţionalul lumii umane; Orizontul ontologic uman, deschiderea căii înspre cultură.

CAPITOLUL III (pp. 63-114) – Cultura ca orizont ontologic uman

Poziţia blagiană în contextul teoriilor privitoare la cultură; Conceptul de inconştient la Blaga; Dimensiunea metaforică a culturii. Cultura – organul redării indirecte a ceea ce nu poate fi redat direct.

ÎNCHEIERE (pp. 115-122) – Omul blagian – liber, capabil, posesor al adevărului

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ (pp. 123-124)

Author: Editura Științifică LUMEN