O etica centrata pe valori in sfera publica – Antonio SANDU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen SANDU O etica centrata 2017

O ETICA CENTRATA PE VALORI IN SFERA PUBLICA

Antonio SANDU

LUMEN – Copyright © 2017 – Colecția DIMENSIUNI CULTURALE

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 248          LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-446-0

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPARA IN ROMANIA PRIN: Edituralumen.ro, Emag.ro, Librarie.net, Libraria virtuala LUMEN

CUMPARA IN STRAINATATE PRIN: Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.ca, Amazon.es, Amazon.de, Amazon.it, Amazon.in, Abebooks.com, A.ubuy.com.kw, Mesageria.md

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Dominanta preocuparilor gandirii teoretice a acestui sfarsit/inceput de mileniu este problematica responsabilitatii. Atat de des invocata si din ce in ce mai mult valorizata de specialisti din domenii dintre cele mai diferite: oameni de stiinta, medici, economisti, juristi, educatori, oameni de afaceri, oameni politici si, desigur, moralisti si filosofi, totusi, in mod paradoxal, ideea de responsabilitate nu se reflecta cu aceeasi intensitate si in planul modal-actional. Ca responsabilitatea trebuie sa devina “cheia de bolta a intregului edificiu moral”, cum aprecia Kant, este o afirmatie ce trebuie inca probata in planul actiunii sociale.

O legitima intrebare ramane deschisa: daca responsabilitatea este atat de explicit prezenta in constiinta teoretica a timpului nostru, atunci unde ne sunt totusi responsabilii; responsabilii, de o maniera concreta, care actioneaza distinct in situatii ce solicita solutii diferite, asumandu-si datoria de a fi Om, adica fiinta morala, preocupata de destinul omului si a umanitatii?  (Autorul)


Domenii de interes:

 • filosofie
 • sociologie
 • administratie publica

CUPRINS


PREFAŢĂ (pp. 7-10)
INTRODUCERE (pp. 11-28) – CĂTRE O ETICĂ CENTRATĂ PE VALORI ÎN SPAŢIUL PUBLIC
Către o etică centrată pe valori în administraţia publică; Valori constitutive şi valori operaţionale; Construcţia socială a valorilor etice.
CAPITOLUL I (pp. 29-140) – O DESCHIDERE LEVINASIANĂ ASUPRA ETICII AFIRMATIVE A GRIJII
Chemarea la fiinţare ca datorie subiectivă; Prioritatea responsabilităţii în faţa existenţei; Exterioritatea fiinţei şi natura sa morală, Responsabilitatea ca formă de chemare la existenţă; Responsabilitatea faţă de non-prezenţă; Chipul ca ascundere şi revelare; O perspectivă apreciativă asupra eticii;
CAPITOLUL II (pp. 51-84) – VALORI ETICE CONSTITUTIVE ALE FUNCŢIEI PUBLICE
Binele public; Binele public ca interes public; De la dreptatea distributivă la cea procedurală; Dreptatea ca valoare constitutivă a Administraţiei Publice.
CAPITOLUL III (pp. 85-140) – VALORI ETICE OPERAŢIONALE ÎN FUNCŢIONAREA SISTEMELOR DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Responsabilitatea şi răspunderea publică; Transparenţa; Integritatea; Respectul pentru autonomia beneficiarului actului administrativ.
CAPITOLUL IV (pp. 141-184) – PROFESIONALIZAREA EXPERTIZEI ETICE CENTRATE PE VALORI ŞI AUDITUL DE ETICĂ
Profesionalizarea expertizei etice; Interesul superior al copilului. Valoare operaţională în sistemele de protecţie socială. Studiu de caz; Etica strategiilor de motivare a personalului în organizaţii
CAPITOLUL V (pp. 185-222) – CÂTEVA CONSIDERAŢII ASUPRA CODULUI DE CONDUITĂ A FUNCŢIONARULUI PUBLIC
Cod etic, cod deontologic, cod de conduită. Clarificări terminologice; Principii etice în exercitarea activităţii funcţionarului public; Libertatea de opinie şi de exprimare; Coordonarea, monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională
ÎN LOC DE CONCLUZII (pp. 223-224)
BIBLIOGRAFIE (pp. 225-246)


EVENIMENTE ŞI RECENZII


RECENZIE 

UNGURU, ELENA. (2018). An Ethical and Anthropological View on Public Administration. Logos Universality Mentality Education Novelty, Section: Economy and Administrative Sciences, 3(1), 102-106.

În volumul O etică centrată pe valori în sfera publică, publicat la Editura Științifică Lumen, Iași, România, autorul susține importanța construirii unui set de etici bazate pe valori in activitatea referitoare la administrația publică. Etica valorilor considerate de autor ca fiind constitutive pentru administrația publică include valori cum ar fi binele public, dreptatea, integritatea, în timp ce valorile operaționale sunt deschiderea și transparența, respectul pentru demnitatea cetățenilor și consimțământul informat.

VEZI PDF


ACEASTA CARTE A FOST CITATA IN URMATOARELE LUCRARIPUTETI CITI ACEASTA CARTE IN URMATOARELE BILIOTECI


 1. Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga”, Cluj-Napoca, România 
 2. Biblioteca Centrală Universitară “Eugen Todoran” 
 3. Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti 
 4. Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iași 
 5. Biblioteca Academiei Române 
 6. Biblioteca Metropolitană București 
 7. Biblioteca Judeteana  Lucian Blaga Alba 
 8. Biblioteca Judeţeană “Ioan N. Roman” Constanța 
 9. Biblioteca Județeană „Ovid Densușianu” Hunedoara 
 10. Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Asachi” Iași 
 11. Biblioteca Județeană ”Petre Dulfu” Baia Mare Maramureș 
 12. Biblioteca Județeană Mureș 
 13. Biblioteca Județeană Satu Mare 
 14. Biblioteca Județeană “Sorin Titel” Timiș 
 15. Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea 

DESPRE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza antonio sandu

PROF UNIV. DR. HABIL. ANTONIO SANDU este cercetător coordonator al Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN, cadru didactic în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, coordonator de doctorate în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie a Universității din Oradea, directorul Editurii LUMEN şi preşedintele Asociaţiei LUMEN, autor, coautor sau coordonator a peste 40 de volume şi autor sau coautor a peste 150 de articole ştiinţifice în domeniul sociologiei, filosofiei, justiției restaurative, eticii aplicate, asistenței sociale etc. Contribuția originală a activității științifice a autorului pornește de la construcția socială a realității și construcționismului social, așa cum se prezintă acestea din perspectivă semiologică. Prof. Antonio Sandu analizează construcția socială a realității dezvoltând propria versiune a construcționismului social, care operează la intersecția dintre paradigma constructivistă și teoria acțiunii comunicative.

Vezi detalii…

 

 

Author: Editura Științifică LUMEN