Modele contemporane in psihologia organizationala si a muncii. Perspective psihosociale – Raluca IORDACHE

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 58 Iordache

MODELE CONTEMPORANE IN PSIHOLOGIA ORGANIZATIONALA SI A MUNCII. PERSPECTIVE PSIHOSOCIALE

Raluca IORDACHE

LUMEN – Copyright © 2010 – Colecția EDUCATIE MULTIDIMENSIONALA

FORMAT: Tipărit         

PAGINI: 114         

LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-219-0

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ  ÎN ROMÂNIA PRIN: Edituralumen.ro, Librăria Virtuală, librarie.net

CUMPĂRĂ ÎN STRĂINĂTATE PRIN: amazon.com, amazon.de, amazon.fr, amazon.es, amazon.it, amazon.co.uk, amazon.ca, amazon.sg.

VIZUALIZEAZĂ CARTEA PE Google Books:

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Mediul organizaţional reprezintă un subiect foarte larg de analiză, cu atât mai mult cu cât integrează atât aspectele de ordin economic, tehnologic, cultural, juridic, natural, cât şi perspectivele psihologice şi sociale. În acest context, două tipuri posibile de abordări sunt luate în considerare de cercetătorii domeniilor psihosociale: abordarea „teoretică”, amplă, bazată pe o bogată documentaţie, de caracterizare a mediului organizaţional, a mediului de muncă şi, respectiv, abordarea „practică”, mai puţin extinsă, dar mai profundă, având drept obiective identificarea principiilor generale care funcţionează la nivelul acestui mediu şi căutarea unor metode şi tehnici de analiză, care să permită o optimizare în spaţiul psihosocial al organizaţiilor. Am încercat, prin această lucrare, să subscriu parţial primei abordări şi, mai mult, celei de-a doua. (Autoarea)


Domenii de interes:

  • psihologie
  • psihologie organizationala
  • psihologia muncii

CUPRINS


PREZENTARE (pp. 7-8)

CUVÂNT ÎNAINTE (pp. 9-13)

CAPITOLUL I (pp. 13-30) – Mediul psihosocial în organizaţii. Modele de analiză

CAPITOLUL II (pp. 31-46) – Modelul „Exigenţe – Control” („Job Demand – Control Model”)

Dimensiunile fundamentale ale Modelului „Exigenţe – Control”; Aspecte implicate de testarea Modelului „Exigenţe – Control”; Limitele Modelului „Exigenţe – Control”.

CAPITOLUL III (pp. 47-50) – Modelul „Exigenţe – Control – Suport” („Job Demand – Control – Support Model”)

Studii principale în raport cu Modelul „Exigenţe – Control – Suport”

CAPITOLUL IV (pp. 59-90) – Modelul „Dezechilibrul efort – recompensă” („Effort – Reward Imbalance Model”)

Fundament teoretic; Delimitări teoretice şi metodologice; Aspecte referitoare la construcţie şi măsurare; Diferite abordări de cercetare a Modelului Dezechilibrul Efort – Recompensă”; Avantaje şi limite identificate ale Modelului „Dezechilibrul Efort – Recompensă”; Varianta românească a Modelului „Dezechilibrul Efort – Recompensă”. Studiu pilot de testare.

CAPITOLUL V (pp. 91-94) – Concluzii

BIBLIOGRAFIE (pp. 95-108)

ANEXĂ (pp. 109-112)


DESPRE AUTOR


RALUCA IORDACHE este Dr. și Cercetător Științific gradul II și Șeful Laboratorului de Ergonomie în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii – INCDPM „Alexandru Darabont” din București, având drept principale atribuții activități de cercetare-dezvoltare. În trecut a ocupat posturile de cercetător științific la Universitatea Politehnică din București  și conferențiar asociat în cadrul Academiei de Studii Economice București. Domeniile sale de cercetare și expertiză includ: evaluare psihologică, cercetare fundamentală și aplicativă, evaluarea capacităţilor psihofiziologice şi a personalităţii, studierea factorilor psihosociali la nivel de individ, organizaţie şi activitate, expertizarea condiţiilor de muncă, studiul factorilor de risc și de solicitare

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN