Metode de cercetare in stiinta comunicarii – Antonio SANDU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen SANDU Metode de cercetare

METODE DE CERCETARE IN STIINTA COMUNICARII

Antonio SANDU

LUMEN – Copyright © 2012 – Colecția EDUCATIE MULTIDIMENSIONALA

FORMAT: Tipărit         

PAGINI: 177         

LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-304-3

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ  ÎN ROMÂNIA PRIN: Edituralumen.ro, Librăria Virtuală, emag.ro, libris.ro, buybooks.ro

CUMPĂRĂ ÎN STRĂINĂTATE PRIN: amazon.com, amazon.de, amazon.fr, amazon.es, amazon.it, amazon.co.uk, amazon.ca, amazon.sg, amazon.ae,  ros.2021discountoutlets.ru

VIZUALIZEAZĂ CARTEA PE Google Books

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Volumul Metode de cercetare in stiinta comunicarii trece in revista metodologia cantitativa si calitativa din stiintele sociale si modul in care aceasta se aplica in investigarea faptelor de comunicare. Sunt trecute in revista perspectivele epistemologiei sociale contemporane: epistemologica, axiologica, metodologica, retorica, etica. Domnul Conferentiar Universitar Dr. Antonio Sandu se raporteaza interpretativ la literatura universala de specialitate pastrandu-si un caracter didactic de expunere a strategiilor de adaptare a metodologiilor calitative de cercetare a socialului la specificul studiului fenomenelor comunicationale si a contextului romanesc in particular.  (Autorul)


Domenii de interes:

  • metodici
  • stiintele comunicarii
  • metode de cercetare

CUPRINS


CAPITOLUL I (pp. 9-10) – Natura ştiinţelor sociale

CAPITOLUL II (pp. 11-22) – Epistemologie socială

Epistemologii pozitiviste vs epistemologii constructiviste; Perspectiva epistemologică; Perspectiva axiologică; Perspectiva metodologică; Perspectiva retorică; Perspectiva etică; Post-pozitivismul; Perspective postmoderne; Constructivism/ Construcţionism; Cercetarea participatorie şi advocacy.

CAPITOLUL III (pp. 23-30) – Cercetare calitativă vs cercetare cantitativă în ştiinţele sociale şi ale comunicării

CAPITOLUL IV (pp. 31-32) – Stabilirea temei de cercetare

CAPITOLUL V (pp. 33-34) – Ipoteze şi întrebări de cercetare

CAPITOLUL VI (pp. 35-38) – Cercetarea cantitativă în ştiinţele comunicării

Formularea ipotezelor; Componente importante ale proiectului de cercetare cantitativă; Eşantioane. Tipuri de eşantioane. Validitate; Metode de eşantionare aleatoare; Eşantionarea nealeatoare.

CAPITOLUL VII (pp. 39-46) – Sondajul de opinie. Ancheta prin chestionar

Definiţii; Proiectarea chestionarelor; Consideraţii generale despre chestionarul sociologic; Pretestarea chestionarului şi studiul pilot; Tipuri de întrebări; Măsurarea audienţelor.

CAPITOLUL VIII (pp. 47-100) – Cercetarea calitativă în ştiinţele sociale şi ale comunicării

Experimentul în domeniul ştiinţelor sociale; Cercetarea acţiune ca practică discursivă; Triangularea şi problematica validităţii în cazul cercetărilor calitative; Interviul; Focus grupul; Mixarea metodelor şi metisarea teoriilor; Bricolajul în cercetarea calitativă; Interpretarea datelor calitative; Analiza de conţinut; Analiza frecvenţei unei teme în cadrul comunicării; Monitorizare de presă; Ancheta Apreciativă aplicată în dezvoltarea organizaţiilor; Caracteristicile Investigaţiei Apreciative în Managementul Resurselor Umane în Organizaţiile culturale.

CAPITOLUL IX (pp. 101-108) – Comunicare şi context. Programarea Neuro-Lingvistică

CAPITOLUL X (pp. 109-122) – Proiectul de cercetare în ştiinţele comunicării

Alegerea temei de cercetare; Dimensiunile alegerii temei; Noutate şi întemeiere; Fezabilitate şi provocare; Teoretic sau empiric; Rezultate pe termen lung şi pe termen scurt; Planificarea proiectului; Strategie pentru planificare; Calendarul proiectului; Finanţarea proiectului; Elaborarea propunerii de cercetare; Audienţa proiectului; Coordonatorii de program (program officer); Literature survey; Prezentarea cercetării pe tipuri de evaluatori (tipuri de audienţă); Cercetarea literaturii de specialitate; Review de literatură; Raţionalitatea cercetării; Metodologia; Metode; Interpretarea; Diseminarea rezultatelor; Panelul de consultanţi; Coordonatorii de program.

CAPITOLUL XI (pp. 123-150) – Modele de proiecte de cercetare în ştiinţele sociale şi ale comunicării

PROIECT DE CERCETARE (Model 1); Appreciative Inquiry in Higher Education of Law and Social Sciences; PROIECT DE CERCETARE (Model 2); Virtualizarea spaţiului social. Perspective construcţioniste asupra fenomenului globalizării; PROIECT DE CERCETARE (Model 3); Dimensiuni axiologice în supervizarea serviciilor socio-medicale. Impactul asupra eficienţei politicilor de calitate a vieţii pacienţilor în stare terminală.

BIBLIOGRAFIE (pp. 151-164)

ANEXĂ (pp. 165-175)


ACEASTA CARTE A FOST CITATA IN URMATOARELE LUCRARIDESPRE AUTOR


 

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza antonio sanduPROF UNIV. DR. HABIL. ANTONIO SANDU este cercetător coordonator al Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN, cadru didactic în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, coordonator de doctorate în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie a Universității din Oradea, directorul Editurii LUMEN şi preşedintele Asociaţiei LUMEN, autor, coautor sau coordonator a peste 40 de volume şi autor sau coautor a peste 150 de articole ştiinţifice în domeniul sociologiei, filosofiei, justiției restaurative, eticii aplicate, asistenței sociale etc. Contribuția originală a activității științifice a autorului pornește de la construcția socială a realității și construcționismului social, așa cum se prezintă acestea din perspectivă semiologică. Prof. Antonio Sandu analizează construcția socială a realității dezvoltând propria versiune a construcționismului social, care operează la intersecția dintre paradigma constructivistă și teoria acțiunii comunicative.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN