Managementul proiectului. Dezvoltare profesionala si institutionala – Elena RAILEAN

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen RAILEAN Managementul

MANAGEMENTUL PROIECTULUI. DEZVOLTARE PERSONALA SI INSTITUTIONALA

Elena RAILEAN

LUMEN – Copyright © 2017 – Colecția EDUCATIE MULTIDIMENSIONALA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 136          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-473-6

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ PRIN: Edituralumen.ro, Emag

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Competenţa, ca integritate a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor nu are o formă desăvârşită, OM-ul fiind impus în situaţia de a se dezvolta fizic, intelectual, moral şi spiritual pe parcursul întregii vieţi. Competenţa se manifestă prin performanţa de a activa efectiv şi eficient în diverse medii în care există oportunităţi, dar şi turbulenţe, incertitudini şi riscuri. Valorificarea performanţei poate fi realizată prin proiecte. Orice proiect sustenabil este asigurat de sinergismul dintre potenţialul EU-ul, dezvoltarea profesională şi dezvoltarea instituţională. Tradiţional, prin termenul „proiect de dezvoltare instituţională” se subînţelege atragerea de resurse materiale din fonduri extrabugetare. Însă, dezvoltarea instituţională nu poate avea loc în lipsa strategiei şi a planului tactic de dezvoltare profesională a membrilor instituţiei educaţionale. (Autoarea)


Domenii de interes:

  • stiintele educatiei
  • volume cu scop didactic
  • managementul proiectelor
  • dezvoltare personala
  • dezvoltare institutionala

CUPRINS


INTRODUCERE (pp. 9-10)

CAPITOLUL I (pp. 11-26) – Managementul proiectului. Scurt istoric. Actualitate. Perspective

De la problemă socială la idee de proiect; Situaţiile oportune şi proiectul; Tipologia proiectelor educaţionale; Criteriile şi caracteristicile proiectelor de succes; Lucrare practică N1; Itemi de (auto)evaluare.

CAPITOLUL II (pp. 27-46) – Programa, proiectul şi managementul proiectelor

Semnele distinctive ale proiectului şi programei; Managementul proiectelor; Problema ca cauză şi efect; Strategia şi tactica proiectului; Stakeholderii proiectului; Lucrare practică N2; Itemi de (auto)evaluare.

CAPITOLUL III (pp. 47-64) – Propunerea de proiect. Cererea de finanţare

Corelaţia dintre titlu, obiective şi verbele de acţiune; Structura propunerii de proiect; Conţinutul cererii solicitantului de proiect; Costurile proiectului şi întocmirea bugetului; Lucrarea practică N3; Itemi de (auto)evaluare.

CAPITOLUL IV (pp. 65-78) – Aria de investigaţie a managementului proiectului

Concepte fundamentale; Teoria Learn Start-up şi start-up proiectului; Scope, costul şi achiziţiile proiectului; Calitatea şi managementul resurselor; Managementul riscului; Activitate pentru seminar; Itemi de (auto)evaluare.

CAPITOLUL V (pp. 79-96) – Ciclul de viaţă al proiectului

Ciclul de viaţă al proiectului şi faza de iniţiere; Faza de planificare. Diagrama Gantt; Faza de executare şi comunicarea; Faza de încheiere; Lucrare practică N4; Studiul de feazibilitate; Itemi de (auto)evaluare.

CAPITOLUL VI (pp. 97-108) – Evaluarea proiectului. Metaevaluarea

Evaluarea şi metaevaluarea; Formele, tipurile şi operaţiile evaluării proiectelor; Formularea contestaţiilor; Procesul de contractare; Lucrarea practică N 5; Itemi de (auto)evaluare şi reflexie.

CAPITOLUL VII (pp. 108-128) – Monitorizarea proiectului

Monitorizare, evaluare şi control; Raportare; Analiza în grup a propunerii de proiect/proiectului; Managementul timpului; Activitate pentru seminar; Evaluarea calităţii propunerii de proiect; Itemi de (auto)evaluare şi reflexie; Anexa 1. Brainstorming in managementul proiectelor; Anexa 2. Fishbone în managementul proiectelor; Anexa 3. Tehnica cuvintelor cognate; Anexa 4. Citirea stratificată; Anexa 5. Întrunirea kickoff; Anexa 6. Oglinda arborelui (proiect ecologic); Anexa 7. Principiile metodologiei AGILE.

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE (pp. 129-130)

GLOSAR DE TERMENI (pp. 131-134)

Author: Editura Științifică LUMEN