Managementul proiectului. Dezvoltare profesionala si institutionala – Elena RAILEAN

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen RAILEAN Managementul

MANAGEMENTUL PROIECTULUI. DEZVOLTARE PERSONALA SI INSTITUTIONALA

Elena RAILEAN

LUMEN – Copyright © 2017 – Colecția EDUCATIE MULTIDIMENSIONALA

FORMAT: Tipărit         

PAGINI: 136         

LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-473-6

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ PRIN: Edituralumen.ro, Emag, ujmag.ro, buybooks.ro

CUMPĂRĂ ÎN STRĂINĂTATE PRIN: amazon.com, amazon.de, amazon.fr, amazon.es, amazon.it, amazon.co.uk, amazon.ca, smart.md.

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Competenţa, ca integritate a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor nu are o formă desăvârşită, OM-ul fiind impus în situaţia de a se dezvolta fizic, intelectual, moral şi spiritual pe parcursul întregii vieţi. Competenţa se manifestă prin performanţa de a activa efectiv şi eficient în diverse medii în care există oportunităţi, dar şi turbulenţe, incertitudini şi riscuri. Valorificarea performanţei poate fi realizată prin proiecte. Orice proiect sustenabil este asigurat de sinergismul dintre potenţialul EU-ul, dezvoltarea profesională şi dezvoltarea instituţională. Tradiţional, prin termenul „proiect de dezvoltare instituţională” se subînţelege atragerea de resurse materiale din fonduri extrabugetare. Însă, dezvoltarea instituţională nu poate avea loc în lipsa strategiei şi a planului tactic de dezvoltare profesională a membrilor instituţiei educaţionale. (Autoarea)


Domenii de interes:

  • stiintele educatiei
  • volume cu scop didactic
  • managementul proiectelor
  • dezvoltare personala
  • dezvoltare institutionala

CUPRINS


INTRODUCERE (pp. 9-10)

CAPITOLUL I (pp. 11-26) – Managementul proiectului. Scurt istoric. Actualitate. Perspective

De la problemă socială la idee de proiect; Situaţiile oportune şi proiectul; Tipologia proiectelor educaţionale; Criteriile şi caracteristicile proiectelor de succes; Lucrare practică N1; Itemi de (auto)evaluare.

CAPITOLUL II (pp. 27-46) – Programa, proiectul şi managementul proiectelor

Semnele distinctive ale proiectului şi programei; Managementul proiectelor; Problema ca cauză şi efect; Strategia şi tactica proiectului; Stakeholderii proiectului; Lucrare practică N2; Itemi de (auto)evaluare.

CAPITOLUL III (pp. 47-64) – Propunerea de proiect. Cererea de finanţare

Corelaţia dintre titlu, obiective şi verbele de acţiune; Structura propunerii de proiect; Conţinutul cererii solicitantului de proiect; Costurile proiectului şi întocmirea bugetului; Lucrarea practică N3; Itemi de (auto)evaluare.

CAPITOLUL IV (pp. 65-78) – Aria de investigaţie a managementului proiectului

Concepte fundamentale; Teoria Learn Start-up şi start-up proiectului; Scope, costul şi achiziţiile proiectului; Calitatea şi managementul resurselor; Managementul riscului; Activitate pentru seminar; Itemi de (auto)evaluare.

CAPITOLUL V (pp. 79-96) – Ciclul de viaţă al proiectului

Ciclul de viaţă al proiectului şi faza de iniţiere; Faza de planificare. Diagrama Gantt; Faza de executare şi comunicarea; Faza de încheiere; Lucrare practică N4; Studiul de feazibilitate; Itemi de (auto)evaluare.

CAPITOLUL VI (pp. 97-108) – Evaluarea proiectului. Metaevaluarea

Evaluarea şi metaevaluarea; Formele, tipurile şi operaţiile evaluării proiectelor; Formularea contestaţiilor; Procesul de contractare; Lucrarea practică N 5; Itemi de (auto)evaluare şi reflexie.

CAPITOLUL VII (pp. 108-128) – Monitorizarea proiectului

Monitorizare, evaluare şi control; Raportare; Analiza în grup a propunerii de proiect/proiectului; Managementul timpului; Activitate pentru seminar; Evaluarea calităţii propunerii de proiect; Itemi de (auto)evaluare şi reflexie; Anexa 1. Brainstorming in managementul proiectelor; Anexa 2. Fishbone în managementul proiectelor; Anexa 3. Tehnica cuvintelor cognate; Anexa 4. Citirea stratificată; Anexa 5. Întrunirea kickoff; Anexa 6. Oglinda arborelui (proiect ecologic); Anexa 7. Principiile metodologiei AGILE.

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE (pp. 129-130)

GLOSAR DE TERMENI (pp. 131-134)


DESPRE AUTOR


ELENA RAILEAN (hindex = 7, i-index = 4) este doctor in pedagogie, cercetator stiintific, autor si editor international. Pana in prezent a publicat 5 monografii la editurile Springer Nature, IGI Global, IJVPLE, IJWLTT si JCHB. Este citata de 140 de autori nationali si internationali in revistele: Cognition, Technology and Work, Mathematics and Technology, International Journal for Innovation, Education and Research, Journal of Computers in Education, Metacognition and Successful Learning Strategies in Higher Education, IJCSI International Journal of Computer Science Issues etc. Rapoartele stiintifice cu privire la rezultatele investigatiilor in Teoria  Designului Metasistemelor Invatarii au fost prezentate in SUA (Universitatea din Illinois), Egipt (Biblioteca din Alexandria), Estonia (Universitatea din Tartu, Universiatea din Tallin), Elveția (EAPRIL 2013), Federația Rusă (Universitatea Pedagogica de Stat din Moscova, Universitatea din Kazan), Romania (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi, Universitatea Apollonia din Iasi, Universitatea Ovidius din Constanta etc.).

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN