Managementul excelentei in cercetarea stiintifica. Grupul de dezbateri apreciativ – Antonio SANDU

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen SANDU Managementul cercetarii

MANAGEMENTUL EXCELENTEI IN CERCETAREA STIINTIFICA. GRUPUL DE DEZBATERI APRECIATIV

Antonio SANDU

LUMEN – Copyright © 2012 – Colecția EDUCATIE MULTIDIMENSIONALA

FORMAT: Tipărit         

PAGINI: 85         

LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-306-7

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ  ÎN ROMÂNIA PRIN: Edituralumen.ro, elefant.ro, emag.ro

VIZUALIZEAZĂ CARTEA PE Google Books

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Cursul Grupul de dezbateri apreciative tratează elemente privind managmentul excelenţei în cercetarea ştiinţifică, managmentul de proiect în domeniul academic, instrumente de lucru prin investigaţie apreciativă. (Autorul)


Domenii de interes:

  • educatie alternativa
  • asistenta sociala
  • managementul excelentei
  • cercetare stiintifica
  • grup de socializare apreciativ

CUPRINS


CAPITOLUL I (pp. 9-40) – Managementul excelenţei în cercetarea ştiinţifică

Autoratul ştiinţific. Consideraţii epistemologice şi metodologice privind elaborarea articolelor de cercetare; Introducere; Autoratul ştiinţific – Cine sunt autorii articolelor şi cum se stabileşte ordinea autorilor unui articol ştiinţific; Particularităţi ale articolului teoretic (eseu argumentativ); Câteva consideraţii cu privire la elementele constitutive ale unui articol de succes; Câteva informaţii cu privire la traseul lecturii cel mai uzual la referenţii publicaţiilor ştiinţifice; În loc de concluzii; Bibliografie.

CAPITOLUL II (pp. 41-53) – Management de proiect în domeniul academic

Elemente de management a proiectelor şi programelor de cercetare ştiinţifică; Recenzie la volumul Research Projects and Research Proposals A Guide for Scientists Seeking Funding (Paul G. Chapin) (Editura Științifică Cambridge University Press, 2004, Cambridge United Kingdom); Introducere; Alegerea temei de cercetare; Planificarea proiectului; Elaborarea propunerii de cercetare; Bibliografie.

CAPITOLUL III (pp. 54-84) – Instrumente de lucru prin investigație apreciativă

Ancheta apreciativă în dezvoltarea organizaţională; Elementele analizei instituţionale prin ancheta apreciativă; Cei 4 D ai Anchetei Apreciative; Interviul apreciativ; Profilul inteligenţei apreciative organizaţionale; Inteligenţa apreciativă şi metoda poveştilor de succes; Metoda poveştilor de succes; Bibliografie.

 


DESPRE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza antonio sandu

PROF UNIV. DR. HABIL. ANTONIO SANDU este cercetător coordonator al Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN, cadru didactic în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, coordonator de doctorate în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie a Universității din Oradea, directorul Editurii LUMEN şi preşedintele Asociaţiei LUMEN, autor, coautor sau coordonator a peste 40 de volume şi autor sau coautor a peste 150 de articole ştiinţifice în domeniul sociologiei, filosofiei, justiției restaurative, eticii aplicate, asistenței sociale etc. Contribuția originală a activității științifice a autorului pornește de la construcția socială a realității și construcționismului social, așa cum se prezintă acestea din perspectivă semiologică. Prof. Antonio Sandu analizează construcția socială a realității dezvoltând propria versiune a construcționismului social, care operează la intersecția dintre paradigma constructivistă și teoria acțiunii comunicative.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN