LOGOSITATE ŞI RAŢIONAMENT FILOSOFIC ÎN OPERA LUI NICHIFOR CRAINIC. IPOSTAZE ALE SPIRITUALITĂŢII ORTODOXE AUTOHTONE

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Emanuel Casvean Logositate C1S 1
LOGOSITATE ŞI RAŢIONAMENT FILOSOFIC ÎN OPERA LUI NICHIFOR CRAINIC. IPOSTAZE ALE SPIRITUALITĂŢII ORTODOXE AUTOHTONE

Emanuel CĂŞVEAN

LUMEN – Copyright © 2023 – Colecția DIMENSIUNI CULTURALE

FORMAT: Tipărit    PAGINI: 271 LIMBA: Română

ISBN:978-973-166-625-9

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ PRIN: Edituralumen.ro


Descriere:

Autor | Emanuel Cășvean absolvent al Seminarului Teologic Simion Ștefan din Alba Iulia, licențiat in Teologie Pastorală, absolvent al programelor masterale Filosofie Antica și Medievală, Filosofie cultura și comunicare, Istoria și Filosofia  Religiilor monoteiste:Iudaism, Creștinism  și Islam, Doctor in Teologie Ortodoxă cu teza Logositate și Raționament filosofic în opera lui Nichifor Crainic, ipostaze ale spiritualității răsăritene. Este preot militar în Cluj Napoca iar actualmente pregătește o teza doctorală în filosofie cu tema: ,,Sacrul în cultura pop contemporană vizuală, o filosofie a reinterpretării” . Este pasionat de cultura antică creștină precum și de filosofia modernă  cu precădere de cultura pop contemporană.


Domenii de interes:

  • filosofie

CUPRINS

PREFAȚĂ

Introducere

  1. Considerații generale cu privire la alegerea temei

1.1. Încadrarea lucrării în specificul actual al spiritualității răsăritene

1.2. Teologia contemporană și redescoperirea misticii

  1. De la Ion Dobre la Nichifor Crainic. Transformarea

2.1. Nichifor Crainic de la ratio la fide

2.2. Direcții filosofice ale operei lui Crainic

2.2.1. Apologia ethosului primar al creștinismului

2.2.2. Mistica – o estetică a sinelui

  1. Nichifor Crainic între om, operă și vremuri

3.1. Crainic un personaj controversat

3.2. Contexte socio-politice europene

3.3. Antisemitismul și Crainic

3.4. Crainic și propaganda

3.5. Crainic și mutația interioară a carcerei

  1. Logositatea, concept fundamental pentru Crainic

4.1. Logositate și gândirism

4.2. Logositatea ca theologhia

4.3. Logositate ca poesis

4.4. Logositatea ca ethos. Problema naționalismului creștin

  1. Etnocrația, un proiect programatic „total”

5.1. Confesiune (Biserică) şi naţiune

5.2. Etnocraţia şi aspectele programatice. Homo etnocraticus

5.3. Logositatea ca proiect în politică şi teologia ca politică de stat. Demolifia

5.4. Logositatea ca raport între etnie şi Ortodoxie

5.5. Logositatea ca element esenţial al misionarismului crainician

5.6. Între C. Schmitt și N. Crainic. O analiză comparativă asupra etnocrației

Addenda. Naționalismul crainician reflectat în opera părintelui Dumitru Stăniloae

Concluzii

Bibliografie

Author: Editura Științifică LUMEN