Structuri mitice și simbolice în proza scurtă a scriitorilor șaizeciști – Gabriela CIOBANU

Suntem in vacanta! Vă mulțumim pentru interesul acordat editurii noastre! Echipa responsabila cu distribuția de carte este în vacanță până la sfârșitul lunii septembrie! Va așteptăm după 1 august!

80,00 lei

Studiul Gabrielei Ciobanu, „Structuri mitice şi simbolice în proza scurtă a scriitorilor şaizecişti” (o teză de doctorat realizată sub îndrumarea doamnei prof. univ. dr. Doiniţa Milea), se opreşte asupra unor aspecte tematice şi de viziune care sunt definitorii pentru proza scurtă a generaţiei ‘60. Aşa cum remarcă şi autoarea, mult timp proza scurtă a fost privită doar ca un exerciţiu pregătitor pentru roman, fără să i se acorde dreptul de fiinţare în prim-planul istoriei literare. Este interesant şi decupajul pe care autoarea îl realizează în interiorul acestei generaţii. Propunând o analiză predominant mitic-arhetipală, selectează autori care, conştient sau nu, reflectă, în textele lor, nişte tipare mitice ancestrale. De aceea pune în relaţie proza scurtă a lui Fănuş Neagu, Ştefan Bănulescu, George Bălăiţă, Sorin Titel D.R. Popescu şi Nicolae Breban. (Cristina CIOBANU – Cuvant introductiv la volum)

2 în stoc

SKU: 605 Categorie:

Descriere

STRUCTURI MITICE ȘI SIMBOLICE ÎN PROZA SCURTĂ A SCRIITORILOR ȘAIZECIȘTI

Gabriela CIOBANU

Editura Stiintifica LUMEN – Copyright © 2020 – Colecția DIMENSIUNI CULTURALE

FORMAT: Tiparit        PAGINI: 514           LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-573-3

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1


Descriere:


Studiul Gabrielei Ciobanu, „Structuri mitice şi simbolice în proza scurtă a scriitorilor şaizecişti” (o teză de doctorat realizată sub îndrumarea doamnei prof. univ. dr. Doiniţa Milea), se opreşte asupra unor aspecte tematice şi de viziune care sunt definitorii pentru proza scurtă a generaţiei ‘60. Aşa cum remarcă şi autoarea, mult timp proza scurtă a fost privită doar ca un exerciţiu pregătitor pentru roman, fără să i se acorde dreptul de fiinţare în prim-planul istoriei literare. Este interesant şi decupajul pe care autoarea îl realizează în interiorul acestei generaţii. Propunând o analiză predominant mitic-arhetipală, selectează autori care, conştient sau nu, reflectă, în textele lor, nişte tipare mitice ancestrale. De aceea pune în relaţie proza scurtă a lui Fănuş Neagu, Ştefan Bănulescu, George Bălăiţă, Sorin Titel D.R. Popescu şi Nicolae Breban. (Cristina CIOBANU – Cuvant introductiv la volum)


Domenii de interes:


  • simbolism literar
  • scriitori saizecisti
  • Fănuş Neagu
  • Ştefan Bănulescu
  • George Bălăiţă
  • Sorin Titel
  • Dumitru Radu Popescu
  • Nicolae Breban

CUPRINS

CUVANT INTRODUCTIV (pp. 9-16) – Proza scurtă şaizecistă – hermeneutica miturilor moderne 

INTRODUCERE (pp. 17-28)
CAPITOLUL I (pp. 29-42) – Proza scurtă postbelică – pe diagonalele unei receptări. Generaţia şaizecistă
CAPITOLUL II (pp. 43-54) – Repere teoretice: realism mitic şi imaginar simbolic
CAPITOLUL III (pp. 55-118) – De la imaginarul tradiţional la fantasticul modern în proza scurtă şaizecistă. Dialectica modelelor Fănuş Neagu – între elogiu şi tăgadă; Ştefan Bănulescu – realismul magic; George Bălăiţă şi experimentele narative; Sorin Titel – de la realism la onirism; D.R. Popescu – „sub semnul violenţei”; Nicolae Breban – obsesia puterii.
CAPITOLUL IV (pp. 119-216) – Toposul imaginar
Coordonatele universului rural şi ale celui urban; Interioarele – încăperile sufletului; Poetica drumului; Câmpia/Bărăganul.
CAPITOLUL V (pp. 217-268) – Stihialul
Simboluri acvatice (de la apa infernală la apa vieţii şi setea de absolut); Extremele meteorologice (viscolul, gerul şi canicula).
CAPITOLUL VI (pp. 269-356) – Trepte ale căutării de sine
Mit universal – mit personal; Ieşirea din real – stări extatice, vis sau reverie; Vegetalul – dublu uman şi axă existenţială; Arhetipuri animaliere.
CAPITOLUL VII (pp. 357-411) – Destin şi mit
Erotism şi magie; Criza unei trăiri; În oglinda trecutului şi memoriei.
CAPITOLUL VIII (pp. 411-442) – Infernalul – lumi în derivă 
Războiul – la limita umanităţii; Infernul interior; Confruntarea cu moartea.
CONCLUZII (pp. 461-513)

Informații suplimentare

Greutate0,5 kg

Author: Editura Științifică LUMEN