Simularea circuitelor de microunde – Radu-Florin DAMIAN

Suntem in vacanta! Vă mulțumim pentru interesul acordat editurii noastre! Echipa responsabila cu distribuția de carte este în vacanță până la sfârșitul lunii septembrie! Va așteptăm după 1 august!

39,50 lei

SIMULAREA CIRCUITELOR DE MICROUNDE
Radu Florin DAMIAN

LUMEN – Copyright © 2018 – CARTI IN AFARA COLECTIILOR

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 235          LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-486-6

4 în stoc

SKU: 453 Categorie:

Descriere

SIMULAREA CIRCUITELOR DE MICROUNDE

Radu Florin DAMIAN

LUMEN – Copyright © 2018 – CARTI IN AFARA COLECTIILOR

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 235          LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-486-6

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

Disponibila open access 

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Tendinţa oricărei tehnologii electrice în curs de maturizare este spre dimensiune mai mică, greutate scăzută, cost redus şi complexitate crescută. Tehnologia circuitelor pentru frecvenţe ridicate şi a circuitelor pentru microunde nu face excepţie, orientându-se în această direcţie de câteva decenii. Scopul este înlocuirea componentelor mari şi scumpe (inclusiv în montaj şi întreţinere) cum ar fi ghidurile de undă şi componentele coaxiale cu dispozitive mici şi ieftine, planare. Pasul este similar cu cel realizat în dispozitivele integrate digitale, lucru ce a influenţat puternic explozia în performanţe şi aplicaţii atinse a sistemelor de calcul.  (Autorul)


Domenii de interes:

  • tehnologie electrica
  • circuite pentru frecvente ridicate
  • circuite de microunde

CUPRINS


CAPITOLUL I (pp. 1-26) – Introducere

Algoritmi uzuali de simulare electromagnetică; Teoria electromagnetică de bază; Linii de transmisie; Substraturi dielectrice în circuitele de microunde.

CAPITOLUL II (pp. 27-50) – Rezolvarea numerică prin metoda momentelor

Premise teoretice; Definiţii şi proprietăţi; Surse reale şi surse virtuale; Metoda momentelor şi metoda lui Galerkin.

CAPITOLUL III (pp. 51-80) – Analiza unei structuri periodice prin metoda Galerkin

Definirea problemei; Aplicarea metodei lui Galerkin; Bazele în ghidul periodic; Structură bidimensională; Aspecte practice ale rezolvării numerice; Convergenţa numerică; Rezultate pentru structura unidimensională; Rezultate pentru structura bidimensională; Posibilităţi de verificare a rezultatelor; Prezentare software de simulare realizat.

CAPITOLUL IV (pp. 81-112) – Rezolvarea numerică prin metoda TLM

Forma discretă a principiului lui Huygens; Dispersia impulsurilor Dirac în nodurile reţelei; Deducerea elementelor liniilor de transmisie; Dispersia vitezei în reţelele TLM; Modelarea structurilor în metoda TLM; Calculul răspunsului în frecvenţă al reţelei TLM.

CAPITOLUL V (pp. 113-152) – Estimare spectrală îmbunătăţită pentru metoda TLM

Îmbunătăţirea preciziei de determinare a maximelor locale în analiza Fourier; Validarea principiului metodei; Simularea reţelelor TLM; Rezultatele numerice la utilizarea algoritmului propus; Comparaţii între algoritmii de determinare a răspunsului în frecvenţă; Concluzii.

CAPITOLUL VI (pp. 153-176) – Rezolvarea numerică prin metoda iterativă bazată pe conceptul de undă

Definirea metodei; Operatorul de reflexie pe suprafaţă; Operatorul de reflexie modală; Transformata modală rapidă (Fast Modal Transform – FMT); Convergenţa metodei iterative bazate pe conceptul de undă (FWCIP); Prezentare software de simulare realizat.

CAPITOLUL VII (pp. 177-202) – Analiza circuitelor pentru microunde prin metoda iterativă

Analiza stabilităţii metodei; Îmbunătăţirea convergenţei; Decuplare modală; Efect de capăt; Alegerea impedanţelor modale.

ANEXE (pp. 203-233)

A.1. Metoda lui Galerkin; A.2. Metoda TLM; A.3. Metoda FWCIP.

Author: Editura Științifică LUMEN