Reproducerea umană medical asistată. Etica incriminării versus etica biologică. Studiu de drept comparat – Alexandra HUIDU

Suntem in vacanta! Vă mulțumim pentru interesul acordat editurii noastre! Echipa responsabila cu distribuția de carte este în vacanță până la sfârșitul lunii septembrie! Va așteptăm după 1 august!

58,48 lei

REPRODUCEREA UMANĂ MEDICAL ASISTATĂ. ETICA INCRIMINĂRII VERSUS ETICA BIOLOGICĂ. STUDIU DE DREPT COMPARAT (ediția a II-a)

Alexandra HUIDU
LUMEN – Copyright © 2018 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tip

4 în stoc

Descriere

REPRODUCEREA UMANĂ MEDICAL ASISTATĂ. ETICA INCRIMINĂRII VERSUS ETICA BIOLOGICĂ. STUDIU DE DREPT COMPARAT (ediția a II-a)

Alexandra HUIDU

LUMEN – Copyright © 2018 – Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen RMA IIColecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 348          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-488-0

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

 

 

 

 

 

 


Descriere:

Noile tehnici de reproducere medical asistată separă rolul biologic al paternităţii şi maternităţii de rolul social al acestora şi, de asemenea, rolul genetic al femeii în procesul de perpetuare a speciei de rolul său gestaţional. Lucrarea de faţă îşi propune să abordeze acele probleme de natură a da naştere la incriminări în materia reproducerii medical asistate. Pornind de la scurte explicaţii de ordin medical, ne vom întreba în mod constant dacă şi care dintre practicile medicinei moderne în materie de reproducere umană ar trebui incriminate, iar în acelaşi timp ne propunem ca în cursul analizei noastre să avem în vedere şi numeroasele implicaţii sociologice şi religioase, cu unele precizări ce ţin de sfera politicii medicale şi a filosofiei, pentru a încerca să conturăm o perspectivă unitară a ceea ce este … drept cu privire la reproducerea umană medical asistată. (Autoarea)


Domenii de interes:

  • drept penal comparat
  • bioetică
  • reproducere umană medical asistată
  • biotehnologii
  • biodrept
  • drept penal
  • drept medical
  • drepturile omului
  • sociologie juridică

CUPRINS

PREFAȚĂ (pp. 11-18) 

Lucrarea invită la actul lecturii ca un act provocator care va surprinde (garantat, în mod plăcut). Cuplul autor – cititor îl formează, pe de o parte, tipul juristului teoretician şi practician, care probează condiţiile intelectuale şi morale necesare abordării unei atari teme – vastă prin deschidere, poziţii de interpretare, atitudini, reacţii (chiar riposte) – şi lectorul avizat (sau nu) de subiectul tratat, dar interesat de o abordare luată chiar şi ca un exerciţiu de originalitate (sau şi de alte informaţii), pe de altă parte. Alexandra Huidu „recidivează” în sens pozitiv şi asumându-şi un meditativ curaj, „atacă” acum şi străbate un alt teritoriu din peisajul juridic, prin care înaintează cu paşi siguri; privind în jur, îşi trasează propria cale şi cred că merită încurajările noastre, cât şi admiraţia! (Conf. univ. dr. Maria Ioana Michinici, Universitatea Al. I. Cuza, Iași – prefață la ediția I)

Pornind de la experienţa legislativă a unui număr de peste 30 de state care s-au confruntat cu problemele aduse în discuţie, lucrarea reprezintă, în esenţă, atât o propunere de lege ferenda adresată factorilor de decizie, cât şi o provocare la dezbateri constructive la nivelul societăţii civile. Prin prezentarea, în plus, a direcţiilor de legiferare concretizate în textele unor convenţii internaţionale … în absenţa unei literaturi juridice penale naţionale în domeniu, se remarcă efortul autoarei de a sublinia acele aspecte relevante din perspectiva dreptului penal. Abordările din perspectivă interdisciplinară (sociologică, religioasă, psihologică şi a drepturilor omului) transformă lucrarea de faţă într-un studiu adresat nu doar juriştilor, ci şi membrilor altor categorii profesionale implicate în problematica reproducerii medical asistate. (Conf. univ. dr. Narcis Giurgiu – prefață la ediția I)

ARGUMENT (pp. 23-28) – Tehnologizarea maternităţii: naşterea speranţei stinge valori pe care le credeam perene? 

Zeificarea ştiinţei, orgoliu nemăsurat sau pur şi simplu evoluţia firească în devenirea condiţiei umane? Unde putem încadra reproducerea medical asistată şi întreaga problematică – medicală, socială, juridică, filosofică, religioasă – născută datorită concepţiilor divergente ce se impun a fi compatibilizate în această materie? Din totdeauna oamenii de ştiinţă au încercat să descifreze misterul creaţiei, iar astăzi … (Autoarea)

CAPITOLUL I (pp. 29-50) – Reproducerea medical asistată – Scurte repere de ordin medical

Tehnici de fecundare in vivo – inseminarea artificială; Fertilizarea in vitro şi tehnicile cu efect echivalent; Tehnici de micromanipulare în reproducerea asistată. 

CAPITOLUL II (pp. 51-78) – Triaxialitatea infertilității – O abordare interdisciplinară 

Imaginea cuplului infertil în societatea actuală; Infertilitate şi identitate; Reproducerea umană: drept sau binecuvântare.

CAPITOLUL III (pp. 79-120) – Drepturile omului și controversa privind conținutul dreptului la reproducere

Conţinutul şi limitele drepturilor reproductive; Dreptul la viaţă privată şi dreptul la reproducere; Autonomia procreaţională şi conflictul de drepturi; Libertatea procreaţională şi limitele drepturilor reproductive; Caracterele juridice ale dreptului la reproducere şi obligaţiile impuse statului pentru asigurarea exercitării acestui drept.

CAPITOLUL IV (pp. 121-178) – Preeminența dreptului privat sau pericolul unei anarhii a reproducerii

Consensul social – temei al incriminării; Severitate şi inflexibilitate – limitele ingerinţei legii penale în libera exercitare a drepturilor reproductive; Dezvoltarea tehnicii medicale şi limitele de aplicare a descoperirilor ştiinţifice; Dreptul penal, ultima ratio între mijloacele de protecţie a valorilor sociale; Modelul autoritar şi modelul liberal al represiunii penale în domeniul reproducerii umane medical asistate; Despre mandatul constituţional de legiferare în materie penală; Elaborarea de incriminări – recunoaştere a importanţei valorilor sociale ce se impun a fi protejate; Legea penală – declaraţie de principii.

CAPITOLUL V (pp. 179-290) – Statutul juridic al embrionului uman

Despre crioprezervarea embrionilor umani; Statutul juridic al embrionului uman; Necesitatea protecţiei demnităţii persoanei prin intermediul dreptului penal şi dreptul la demnitate al persoanelor nenăscute; Statutul embrionului uman în afara uterului mamei; Calificarea embrionului uman ca fiind un bun asupra căruia se pot exercita prerogativele dreptului de proprietate; Embrionul uman – entitate biologică ce impune un respect special; Statutul ontologic al embrionului uman; Embrioni, celule stem şi cercetare medicală.

CAPITOLUL VI (pp. 291-348) – Drepturile ființei umane potențiale în contextul reproducerii medical asistate

Copiii „din lumea de dincolo”; Screening-ul genetic, avortul medical şi „eroii din eprubete”Clonarea în scop reproductiv; Sarcinile multifetale şi „avortul selectiv”.

CAPITOLUL VII (pp. 349-384) – Efectele discriminatorii ale progresului medical: perfecțiunea genetică sau copilul ideal

Ingineria genetică şi reproducerea umană: mândria de a crea supercopii; Manipularea genetică a liniei germinale; Crearea de embrioni-himere; Crearea de embrioni-hibrizi; Crearea de embrioni umani cu material genetic provenind de la mai mult de două persoane; Crearea de embrioni umani din celule provenite de la embrioni: reproducerea înainte de naştere; Ingineria genetică cu scop eugenic; Determinarea sexului copilului nenăscut.

CAPITOLUL VIII (pp. 385-428) – Valoarea comercială a actului reproducerii

Comercializarea corpului uman şi a capacităţii de reproducere: „turismul” medical şi traficul de gameţi şi embrioni; Situaţia donatorilor de spermă/ovule, donaţia de embrioni; Maternitatea de surogaţie.

BIBLIOGRAFIE (pp. 429-468)


EVENIMENTE ŞI RECENZII


RECENZIE LA EDIȚIA I 

PROF. UNIV. DR. HABIL. ANTONIO SANDU, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava – RECENZIE. Reproducerea umană medical asistată. Etica incriminării versus etica biologică. Studiu de drept comparat. Jurnalul de Studii Juridice, vol. VI, nr. 1-2/2011, pp. 209-212.

Transferring creative power in the technological development seems at first to work on the biblical apotheothic idea of biblical human beings, of being of the human in the image and likeness of God. Medically assisted reproductive techniques are part of contemporary human demiurgic effort to apply technology on humanity itself in the ultimate challenge “to control the origins of life” (Huidu, 2010). Ethical dilemmas arising from contemporary developments in medicine require a number of special legal regulations in areas such as: international human rights law, where a series of international conventions are necessary regarding the rights of patients, research involving human subjects, the redefinition of the person’s and species’ dignity etc.; civil law: the definition and redefinition of individual and property rights over their own embryos, etc.; criminal law by the sanction of some practices in organ trafficking, including human embryos, the ban on reproductive cloning, medical negligence, etc. These areas tend to be combined in an interdisciplinary field called bio-law (Scripcaru, Ciucă, Astărăstoaie, Scripcaru, 2003), which develops in close correlation with the development of medical practice and bioethics.

Vezi detali…


RECENZIE LA EDIȚIA A II-A

PROF. UNIV. DR. HABIL. ANTONIO SANDU, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava – Towards an ethics of assisted human reproduction – REVIEW for the volume „Reproducerea umană medical asistată. etica incriminarii versus etica biologică. studiu de drept comparat”, author Alexandra Huidu, Lumen Publishing House, 2017. Journal for Ethics in Social Studies, vol. 2, nr. 1/2018, pp. 77-81.

Este singura lucrare din doctrina juridică românească care se ocupă de problemele reproducerii umane asistate medical, fertilizării in vitro, a tehnicilor cu efect echivalent sau derivate din acesta, și care se ocupă de tratamentul lor din perspectiva dreptului penal. Este o lucrare de biodrept, de drept penal, de drept penal comparat, o lucrare care pare a fi de nişă, dar are o largă aplicabilitate în domeniul ştiinţelor juridice şi nu numai, prin urmare se încadrează în standardele unei colecţii juridice de calitate. O serie de elemente se impun cu evidenţă: lucrarea este singura monografie de drept penal dedicată subiectului reproducerii umane medical asistate în doctrina juridică românească; în al doilea rând, cartea este cea mai elaborată sinteză de pe piaţa de carte de profil care să conţină teoriile de doctrină lansate în dezbaterile teoretice din strănătate; elementele de drept comparat vizează legislaţie dintr-un număr de aproximativ 50 de state, de pe toate continentele şi din toate sistemele de drept (laice şi religioase, common law şi romano-germanic); este o lucrare care, de la început până la sfârşit, constituie o expunere de motive pentru o lege viitoare în domeniul dreptului penal pentru materia analizată, oferind soluţii pertinente pentru legiuitorul român, cu valorificarea experienţei legislative şi jurisprudenţiale a altor state..

Vezi detalii…


OPINIE DESPRE VOLUM

DR. RICHARD CONSTANTINESCU, șef de lucrări Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, fost redactor șef al revistei „Politici de sănătate” – Despre volum, cu ocazia lansării de carte a ediției I – Blogul „Gânduri și fapte”

Reproducerea umană medical asistată. Etica incriminării vs. etica biologică. Studiu de drept comparat este primul studiu ştiinţific de acest fel din spaţiul românesc. Alexandra Huidu propune în acest volum o perspectivă largă, ce transcende formarea sa juridică, abordând subiectul interdisciplinar, încât volumul devine un instrument de lucru util specialiştilor în drept penal, bioetică, religie, sociologie ori psihologie.

Vezi detalii…


LANSARE DE CARTE

ORGANIZATORI: Editura Științifică LUMEN, Asociația EPYMEDICA, Sedcom Libris – LIBRĂRIA TAFRALI

REFERENȚI ȘTIINȚIFICI: conf. univ. dr. Maria Ioana MICHINICI; conf. univ. dr. Narcis GIURGIU

INVITAȚI: prof. univ. dr. Antonio SANDU – editor, prof. univ. dr. Tudorel TOADER, lect. univ. dr. Marius BALAN, pr. Dragoș BAHRIM,  consultant parlamentar Daniel MAZILU

MODERATOR: dr. Richard CONSTANTINESCU

VENUE: Librăria TAFRALI, Corpul A al Universității „Alexandru Ioan Cuza”, demisol, vineri, 20 mai 2011, ora 18.00

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen afis lansare huidu BT 3Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen RMA 1 Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen RMA 2 Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen RMA 3 Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen RMA 4 Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen RMA 5

Sursa imaginilor: Blogul Gânduri și fapte


DESPRE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza cropata

ALEXANDRA HUIDU este doctorandă în cadrul Şcolii Doctorale de Sociologie a Universităţii din Oradea, România, în cotutelă cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași. De asemenea, este cercetător în cadrul Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN, Iaşi, România şi cercetător asociat în cadrul Laboratorului de Sociologia Familiei şi a Cuplului Conjugal din cadrul Institutului de Sociologie al Academiei Române, Bucureşti, România. Alexandra Huidu este licenţiată în drept a Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, deţine un master în specializarea ,,Ştiinţe Penale”, obţinut la Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi a activat timp de 12 ani ca avocat în cadrul Baroului Iaşi, România.  Principalele sale domenii de interes vizează reproducerea umană asistată medical, statutul embrionului uman, cercetarea pe celule stem, ingineria genetică, etica cercetării pe subiecţi umani, pe care le abordează din perspectivă interdisciplinară: juridică, sociologică şi bioetică. Este autoarea volumelor„Incursiune în contractele aleatorii. Renta viageră și întreținerea” (Editura Științifică LUMEN, Iași, România, 2006) și  ,,Reproducerea umană medical asistată. Etica incriminării versus etica biologică. Studiu de drept comparat” (Editura Științifică LUMEN, Iaşi, România, 2009, ediţia a II-a revizuită şi adăugită în 2018), precum şi a mai multe studii şi articole în domeniile menţionate mai sus.

Vezi detalii…

Informații suplimentare

Greutate1 kg

Author: Editura Științifică LUMEN