Pruncucidere – Daniel VASILE, Ionuț Ciprian DASCĂLU

Suntem in vacanta! Vă mulțumim pentru interesul acordat editurii noastre! Echipa responsabila cu distribuția de carte este în vacanță până la sfârșitul lunii septembrie! Va așteptăm după 1 august!

27,37 lei

PRUNCUCIDERE
Daniel VASILE & Ionuț Ciprian DASCĂLU

LUMEN – Copyright © 2008 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 111           LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-056-1

5 în stoc

Descriere

PRUNCUCIDERE

Daniel VASILE & Ionuț Ciprian DASCĂLU

LUMEN – Copyright © 2008 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 111           LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-056-1

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1


Descriere:

Pruncuciderea constituie infracţiunea care contrazice instinctul matern şi datoria sacră de reproducere, cât timp erosul ca formă a instinctului de conservare constituie cea mai naturală şi accesibilă posibilitate de a ieşi din precaritatea şi temporalitatea morţii şi de a aspira către transcendență, alături de frică, foame şi apărare, forme ale aceluiaşi instinct de conservare (Constantin Noica). În acelaşi timp, pruncuciderea constituie şi infracţiunea cea mai monstruoasă deoarece se exercită asupra unei fiinţe fragile – fruct al erotismului – şi asupra unei persoane lipsită de apărare. În antichitate, pruncuciderea era pedepsită la fel de sever ca orice omor. Legile medievale nu distingeau nici ele între infanticid şi orice altă omucidere, deşi faptul că unele din acestea prevedeau o pedeapsă mai gravă pentru pruncucidere ar putea ilustra contrariul. Cesare Beccaria, combătând cu vehemenţă legiuirile feudale, a fost promotorul ideii că mama naturală trebuie pedepsită mai blând. El avea în vedere pe mama care în urma unui viol sau în alte împrejurări deosebite dădea naştere unui copil şi care se vedea în alternativa: dezonoarea sau uciderea copilului. Pruncuciderea, ca şi celelalte infracţiuni contra vieţii, constă într-o faptă de pericol social deosebit de grav, prin care se cauzează moartea unei fiinţe umane, şi anume a copilului nou-născut, din cauza unei situaţii de natură neuro-psihică (tulburare pricinuită de naştere). (Fragment din volum)


Domenii de interes:

  • drept penal
  • infracțiuni contra vieții
  • pruncucidere
  • cercetare criminalistică
  • cercetare medico-legală

CUPRINS

CAPITOLUL I (pp. 7-10) – Introducere 

CAPITOLUL II (pp. 11-24) – Reglementarea penală

Aspecte generale; Conținutul infracțiunii de pruncucidere

CAPITOLUL III (pp. 25-64) – Cercetarea criminalistică a infracțiunii de pruncucidere  

Problemele pe care trebuie să le lămurească cercetarea; Activitățile care se întreprind pentru administrarea probelor

CAPITOLUL IV (pp. 65-106) – Cercetarea medico-legală a infracțiunii de pruncucidere

Probleme ridicate de expertiza medico- legală; Soluții de lege ferenda şi concluzii

BIBLIOGRAFIE  (pp. 107-111)


EVENIMENTE 


APATIȚIE EDITORIALĂ – DE ACEIAȘI AUTORI

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen consideratii

Editura Științifică LUMEN anunță apariția unui alt volum elaborat în coautorat de aceiași autori, Daniel VASILE și Ionuț Ciprian DASCĂLU, intitulat Considerații generale privind infracțiunile contra vieții, publicat în cadrul Colecției JURIDICA.  Volumul analizează în detaliu conținutul infracțiunilor contra vieții, cu precădere cele săvârșite cu premeditare, aducând în prim plan nu doar elemente de drept material, ci și aspecte care țin de metodologia investigării acestor tipuri de fapte, cum ar fi cercetarea la fața locului, expertiza medico-legală sau constatările tehnico-științifice.

 

 

 

 

 

 

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen drepturile minorului

Echipa de coautori Daniel VASILE și Ionuț Ciprian DASCĂLU revine cu o nouă lucrare, intitulată Drepturile minorului și răspunderea pentru faptele sale. În contextul european – fără discriminare. Volumul, publicat de Editura Științifică LUMEN în cadrul Colecției Juridica, aduce în atenția cititorului practica CEDO cu privire la drepturile minorului, obligațiile acestuia, precum și o serie de particularități privind capacitatea civilă a minorului.

 

 

 

 


DESPRE AUTORI


DANIEL VASILE

Lect. Univ. Dr. Daniel VASILE este absolvent a Facultății de Drept a Universității din București, deține o diplomă de master în specializarea „Carieră judiciară”, eliberată de Facultatea de Drept a Universității din București. De asemenea, autorul deține un doctorat în domeniul dreptului privat, acordat de Facultatea de Drept a Universității din București. Este încadrat ca lector universitar în cadrul Catedrei de drept penal a Universității Bioterra din București și este membru în Colegiul Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Daniel VASILE este autor a mai multor lucrări științifice în domeniile sociopsihopedagogiei și dreptului, în special dreptul penal și drepturile omului.

Vezi detalii …

IONUȚ CIPRIAN DASCĂLU

Ionuț Ciprian DASCĂLU este unul dintre autorii consacrați ai Editurii LUMEN, unde de-a lungul anilor a publicat mai multe volume, elaborate în coautorat cu lect. univ. dr. Daniel VASILE: „Considerații generale privind infracțiunile contra vieții”, în anul 2008; „Pruncucidere”, în anul 2008; „Drepturile minorului și răspunderea pentru faptele sale. În contextul european – fără discriminare”, apărută în anul 2009.

Vezi detali ….

Author: Editura Științifică LUMEN