Protecția drepturilor fundamentale ale omului în jurisprudența CEDO – Roxana Alina PETRARU

30,00 lei

PROTECŢIA DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI ÎN JURISPRUDENŢA CEDO
Roxana Alina PETRARU

LUMEN – Copyright © 2010 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 136          LIMBA: Română

4 în stoc

SKU: 367 Categorie:

Descriere

PROTECŢIA DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE OMULUI ÎN JURISPRUDENŢA CEDO

Roxana Alina PETRARU

LUMEN – Copyright © 2010Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 136          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-194-0

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1


Descriere:

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului a fost precedată de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi de Declaraţia Americană a Drepturilor şi Îndatoririlor Omului. Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, elaborată în cadrul Consiliului Europei, deschisă pentru semnare la Roma la 04 noiembrie 1950, a intrat în vigoare în septembrie 1953. De la intrarea în vigoare a Convenţiei, dezvoltări importante au intervenit ca urmare a adoptării unui număr de treisprezece protocoale adiţionale. Protocoalele 1, 4, 6, 7, 12 şi 13 au adăugat drepturi şi libertăţi celor consacrate de convenţie. Protocolul 2 a conferit Curţii puterea de a emite avize consultative. Protocolul 9 a deschis petiţionarilor individuali posibilitatea de a-şi prezenta cauza în faţa Curţii, sub rezerva ratificării instrumentului respectiv de către statul acuzat şi a acceptării de către un Comitet de filtrare. Protocolul 11 a restructurat mecanismul de control. Dispoziţiile acestui Protocol au asigurat creşterea noului sistem, în special prin aceea că a permis accesul direct în faţa Curţii al persoanelor fizice şi juridice aflate sub jurisdicţia statelor contractante. (Fragment din volum)


Domenii de interes:

  • Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
  • Protocoalele adiţionale la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
  • Procedura în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
  • drepturile omului

CUPRINS

INTRODUCERE (pp. 7-12) – CEDO între istorie şi actualitate

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a început să funcţioneze la 1 noiembrie 1998, data intrării în vigoare a protocolului 11. După această dată, numărul cazurilor Curţii a crescut foarte mult şi se pune, din nou, problema unei reforme. Hotărârile CEDO constituie un model de interpretare şi aplicare a legii prin claritatea şi coerenţa raţionamentelor, prin consecvenţa şi predictibilitatea interpretării normelor ce consacră drepturile şi libertăţile fundamentale pe care le are fiecare cetăţean. (Autoarea)

CAPITOLUL I (pp. 13-24) – Dreptul la viaţă

CAPITOLUL II (pp.25-24) – Interzicerea torturii şi a altor pedepse sau tratamente inumane sau degradante

CAPITOLUL III (pp. 35-38) – Interzicerea sclaviei şi a muncii forţate

CAPITOLUL IV (pp. 39-44) – Dreptul la libertate şi siguranţă

CAPITOLUL V (pp. 45-60) – Dreptul la un proces echitabil

CAPITOLUL VI (pp. 60-66) – Nicio pedeapsă fără lege
Nicio pedeapsă fără lege; Dreptul la un recurs efectiv; Dreptul la două grade de jurisdicţie în materie penală

CAPITOLUL VII (pp. 67-74) – Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie şi dreptul la căsătorie

CAPITOLUL VIII (pp. 75-92) – Garantarea libertăţilor de gândire, conştiinţă şi religie, de exprimare, de întrunire şi asociere

CAPITOLUL IX (pp. 93-110) – Drepturi ocrotite prin protocoalele adiţionale la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului
Drepturi ocrotite prin primul protocol adiţional, prin Protocolul nr. 4, prin protocolul 7, prin protocolul 12.

CAPITOLUL X (pp. 111-132) – Procedura în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului Componenţa Curţii; Procedura în faţa Curţii.

BIBLIOGRAFIE (pp. 133-135)


RECENZII ŞI EVENIMENTE


PROF. UNIV. DR. HABIL. ANTONIO SANDU, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava – RECENZIE. Protectia drepturilor fundamentale in jurisprudenta CEDO, Autor Roxana Alina Petraru. Jurnalul de Studii Juridice, anul V, nr. 1-2/2010.

Această recenzie evidenţiază meritele ştiinţifice ale volumului Protecţia drepturilor fundamentale în jurisprudenţa CEDO, elementele de noutate pe care le aduce acest volum, subliniind importanţa cărţii pentru doctrina şi jurisprudenţa românească.

Vezi detalii…


DESPRE AUTOR


LECT. UNIV. DR. ROXANA ALINA PETRARU este cadru didactic la Facultatea de Drept a Universității „Petre Andrei” din Iași, este licențiată în științe juridice la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași și în științe politice la Universitatea „Petre Andrei” din Iași, deține un master în managementul proiectelor internaționale șu unul în drept european. Este doctor în drept, în domeniul drept internațional public și relații economice internaționale, titlul fiindu-i acordat de Universitatea de Stat din Chișinău, Republica Moldova.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN