Planificarea teritorială integrată a unui sistem montan complex. Microregiunea Bazinul Dornelor – Daniela Antonescu

Suntem in vacanta! Vă mulțumim pentru interesul acordat editurii noastre! Echipa responsabila cu distribuția de carte este în vacanță până la sfârșitul lunii septembrie! Va așteptăm după 1 august!

50,00 lei

10 în stoc

Categorie:

Descriere

DANIELA ANTONESCU 

LUMEN – Copyright © 2024 – Colecția: DEZVOLTARE SOCIALĂ
FORMAT: Tipărit PAGINI: 378 LIMBA: Română
ISBN: 978-973-166-634-1

CUMPĂRĂ PRIN: Edituralumen.ro


DESCRIERE AUTOR

DANIELA ANTONESCU este nascuta la 25 martie 1968 în București, a absolvit Universitatea de Studii Economice din București în 1991 și a obținut licența în Economie în 2004. Și-a început activitatea de cercetare științifică în 1988 la Institutul de Economie Industrială, iar în prezent este cercetător științific la Institutul de Economie Națională și cercetător asociat la Centrul de Economie Montană CE-MONT, Academia Română „Costin C. Kiritescu”, Institutul Național de Cercetări Economice. De-a lungul a 30 de ani de cercetare științifică, a publicat peste 100 de studii, inclusiv 50 de articole reviste citate ISI sau BDI, precum și 20 de cărți în calitate de autor sau coautor la editura națională. A participat cu lucrări și prezentări la peste 20 de evenimente științifice naționale și internaționale. A participat la elaborarea rapoartelor și a programului de interes național în domeniul aderării României la Uniunea Europeană, dezvoltarea regională și durabilă, dezvoltarea urbană etc. Este membră a Asociației Regionale a Științei Regionale (RRSA) și a Regional Science Association International (R.S.A.I.) și a Registrului Urbanistilor din România (RUR).


CUPRINS

INTRODUCERE………………………………………………………… 19

1. Zona montană din România ……………………………………. 25

2. Planificarea teritorială integrată……………………………… 31

2.1. Aspecte generale ……………………………………………………. 31

2.2. Elemente specifice …………………………………………………. 36

2.3. Caracteristici ale unei strategii de dezvoltare locală……..38

2.4. Etapele de realizare a unei strategii de dezvoltare locală…..41

2.5. Reziliența și planificarea teritorială ………………………….. 54

2.5.1. Considerente generale ………………………………………….. 54

2.5.2. Reziliența teritorială …………………………………………….. 57

3. Profilul economic și social al microregiunii Bazinul Dornelor ………………………………………………………………………….69

3.1. Localizarea în profil teritorial. Caracteristici regionale…..69 3.2. Metodologie ………………………………………………………………73

3.3. Caracteristici geografice ale microregiunii Bazinul Dornelor …………………………………………………………………………..76

4. Demografie………………………………………………………………….81

4.1 Populația……………………………………………………………………..81

4.2. Mișcarea naturală a populației. Mișcarea migratorie …….97

4.3. Analiza SWOT – Domeniul demografie …………………. 101

5. Sectorul Sănătatea populației …………………………………. 102

5.1 Personalul medical ………………………………………………… 104

5.2. Infrastructura medicală …………………………………………. 107

5.3. Analiza SWOT – Sistemul de sănătate……………………. 109

6. Învățământul ………………………………………………………111

6.1. Infrastructura din învățământ ……………………………….112

6.2. Populația școlară ………………………………………………..114

6.3. Analiza SWOT – Învățământ ……………………………….126

7. Agricultura………………………………………………………….128

7.1. Analiza descriptivă a fondului funciar …………………..129

7.2. Produse tradiționale din microregiunea Bazinul Dornelor ………………………………………………………………….142

7.3. Produsul montan…………………………………………………146

7.4. Dezvoltarea rurală ………………………………………………153

7.5. Analiza SWOT – Agricultură ……………………………….175

8. Cultura ……………………………………………………………….178

8.1. Infrastructura destinată culturii …………………………….179

8.2. Activități/manifestări culturale publice ………………….192

8.3. Analiza SWOT – Cultură……………………………………..197

9. Turismul și promovarea moștenirii culturale ……….. 199

9.1. Potențialul turistic natural ……………………………………….. 199

9.2. Forme de turism practicate și produse turistice existente . 218

9.3. Baza tehnico-materială specifică activităților turistice ….. 230

9.4. Analiza SWOT – Turism …………………………………………. 250

10. Locuințe………………………………………………………………. 255

10.1. Analiza sistemului de locuire al bioariei ……………….. 255

10.2. Analiza SWOT – Locuirea …………………………………… 263

11. Infrastructura de utilități (suprafața spații verzi, energie termică, apă, gaze) ……………………………………………………….. 264

11.1. Intravilanul și spațiile verzi………………………………….. 264

11.2 Infrastructura urbană ……………………………………………. 267

11.3. Analiza SWOT – Infrastructura de utilități ……………. 274

4

12. Dezvoltarea economică………………………………………….. 276

12.1. Resursele de muncă…………………………………………….. 276

12.2. Forța de muncă …………………………………………………… 279

12.3. Firmele active…………………………………………………….. 285

12.4. Analiza SWOT – Forța de muncă ………………………… 291

13. Administrațiile publice implicate …………………………. 293

14. Planul de acțiune și elementele unei strategii integrate de dezvoltare …………………………………………………………….. 296

14.1. Portofoliul de proiecte comune – propuneri …………… 301

14.2. Implementarea și monitorizarea …………………………… 303

15. Instrumente economico-financiare de susținere a zonelor montane în Romania …………………………………….. 305

15.1 Programe pentru zonele rurale………………………………. 306

15.2 Alte instrumente de programare și finanțare …………… 313

15.3 Coerența cu politicile naționale și europene……………. 317 CONCLUZII…………………………………………………………..329 ANEXE…………………………………………………………………..334

BIBLIOGRAFIE …………………………………………………….370

Author: Editura Științifică LUMEN