Pe tărâmul francizei: o introducere în contractul de franciză – Diana Loredana HOGAŞ

35,00 lei

PE TĂRÂMUL FRANCIZEI: O INTRODUCERE ÎN CONTRACTUL DE FRANCIZĂ
Diana Loredana HOGAȘ

LUMEN – Copyright © 2011 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 130          LIMBA: Română

ISB

4 în stoc

Descriere

PE TĂRÂMUL FRANCIZEI: O INTRODUCERE ÎN CONTRACTUL DE FRANCIZĂ

Diana Loredana HOGAȘ

LUMEN – Copyright © 2011 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 130          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-292-3

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1


Descriere:

Lucrarea „Pe tărâmul francizei: o introducere în contractul de franciză” urmăreşte o analiză generală a contractului de franciză. Ca structură are 5 secţiuni, respectiv: aspecte generale, încheierea contractului, efectele contractului, încetarea lui şi o privire comparată cu alte ţări a reglementării contractului de franciză. În sistemul de drept românesc, franciza a fost definită din punct de vedere legal, prima dată în 1997, prin O.G. nr. 52 privind regimul juridic al francizei. Datorită carențelor prezentate de acea definire, prin Legea nr. 79/1998, definiția francizei a fost din nou modificată și completata, astfel franciza este un sistem de comercializare bazat pe o colaborare continuă între persoane fizice și juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoană, denumită francizor, acordă unei alte persoane, denumită beneficiar, dreptul de a exploata sau a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu.

Încercările de a defini franciza sunt numeroase, fiind atât doctrinare, cât și jurisprudențiale și legislative. Însă toate au drept numitor comun ideea că franciza este o relație simbiotică între francizor și francizat, caracterizată prin faptul că ambele părți depind unul de celălalt, dar totodată rămân independenți unul față de celălalt din punct de vedere juridic. Legea română definește rețeaua de franciză ca fiind un ansamblu de relații contractuale între un francizor și mai mulți beneficiari, în scopul promovării unor tehnologii, unui produs sau unui serviciu, precum și pentru dezvoltarea producției și distribuției unui produs sau serviciu.

Putem afirma că rețeaua de franciză este un ansamblu de tehnici, metode și elemente transmise de francizor beneficiarilor, un sistem complex și unitar, creat de către francizor și supus publicității, format dintr-o latură economică, caracterizată de comercializarea de bunuri și/sau servicii, în scopul obținerii de profit, și o latură juridică, caracterizată de drepturi și obligații ale părților contractului de franciză, având ca principală legătură marca dată de către francizor în folosința beneficiarilor în mod simetric, sistemul având ramificații pe o anumită arie geografică, independente una de cealaltă, dar omogene.

Franciza s-a dezvoltat lent, în perioada 1940 și 1950, majoritatea punctelor de vânzare au fost amplasate în suburbii sau de-a lungul autostrăzilor. Acum familiarele lanțuri de magazine căptușite cu francize au început să ne schimbe viața. În urma analizării legislației și a literaturii de specialitate în ceea ce privește franciza, pot conchide ca avem nevoie de unele retușuri și unele adăugiri în acest domeniu. Este necesară definirea conceptului de „master franchisee”, deoarece inexistența ei provoacă mari probleme celor ce desfășoară afaceri în sistem de franciză în România. Cu alte cuvinte, pentru că legea nu dă nicio soluție, cine cumpără franciza nu ar avea voie să extindă sistemul, rezumându-se la propriile magazine. Este necesar să se includă în legislația românească unele prevederi privitoare la posibilitatea beneficiarului de a cumpăra și utiliza bunurile ce i-au fost atribuite în cadrul contractului de franciză, în aceeași măsură cu dreptul de preemțiune al francizorului asupra bunurilor francizatului, care nu poartă marca francizorului, dar care au folosit beneficiarului în derularea contractului de franciză. (Autoarea)


Domenii de interes:
  • contract de franciză
  • dreptul comerţului internaţional
  • contracte internaţionale

CUPRINS

CAPITOLUL I (pp. 9-38) – Consideraţii generale
Noţiunea, originea şi evoluţia francizei; Tipuri de franciză; Reglementarea francizei.

CAPITOLUL II (pp. 39-90) – Încheierea contractului de franciză
Definiţia şi caracterele juridice ale contractului de franciză; Părţile contractante; Reţeaua de franciză; Obiectul contractului; Conţinutul contractului de franciză; Etapa precontractuală – Obligaţia de informare în materie de franciză.

CAPITOLUL III (pp. 91-112) – Efectele contractului de franciză
Efectele contractului între părţile contractante; Efectele contractului faţă de consumatori; Efectele faţă de ceilalţi membri ai reţelei.

CAPITOLUL IV (pp. 113-118) – Încetarea contractului de franciză
Încetarea existenţei uneia din părţi; Expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul de franciză; Anularea contractului de franciză; Rezilierea.

CONCLUZII (pp. 119-124)

BIBLIOGRAFIE (pp. 125-129)


EVENIMENTE


APARIŢIE EDITORIALĂ – DE ACELAŞI AUTOR

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen prevenirea

Un nou volum semnat Diana Loredana HOGAŞ, intitulat Prevenirea și sancționarea violenței domestice prin normele dreptului penal, urmăreşte violenţa domestică ca fenomen universal, fiind prezent pretutindeni, de la cele mai mici aşezări umane până la cele mai mari oraşe, de la ţările în curs de dezvoltare până la cele mai dezvoltate. Violenţa domestică nu este un mit şi nici un fenomen de dimensiuni nesemnificative. Amploarea violenţei intrafamiliale constituie în prezent una dintre cele mai grave probleme sociale cu care se confruntă societăţile contemporane, inclusiv România. Având în componenţa sa toate formele de agresiune care se exercită în cadrul căminului (maltratarea partenerei / partenerului de cuplu, abuzul contra copiilor, părinţilor, bătrânilor sau altor rude, incestul, violul etc.), această formă largă de violenţă se adaugă valului de agresiuni exercitate în afara familiei, contribuind astfel la un climat social dominat de anxietate, teamă şi durere.


APARIŢIE EDITORIALĂ – DE ACELAŞI AUTOR

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen hotararea

Un nou volum semnat Diana Loredana HOGAŞ, intitulat Hotărârea arbitrală în litigiile de comerț internațional, reprezintă o expunere a conceptelor juridice cu privire la instituția hotărârii arbitrale, ținând cont de opiniile juriștilor consacrați atât pe plan național, cât și pe plan internațional, dar cel mai important, ancorată în legislația și jurisprudența națională, dar și internațională din materia arbitrajului comercial internațional. În atingerea finalității acestui studiu, autoarea şi-a propus o serie de obiective principale: (i) prezentarea unor noțiuni generale și introductive cu privire la hotărârea arbitrală și natura acesteia; (ii) analizarea condițiilor pronunțării unei hotărâri de arbitraj; (iii) o incursiune asupra efectelor hotărârii de arbitraj; (iv) analizarea condițiilor în care se desființează hotărârea de arbitraj; (vi) tratarea condițiilor în care are loc recunoașterea și executarea hotărârii de arbitraj.


DESPRE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza autor

DIANA LOREDANA HOGAŞ este absolventă a facultăţilor de drept şi de asistenţă socială şi sociologie, este master in drept şi relaţii umane şi comunicare şi doctor în dreptul comerţului internaţional a Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. A publicat în calitate de autor sau coautor un număr de 7 volume în domenii precum violenţa în familie, franciza şi arbitrajul internaţional. La Editura Științifică LUMEN autoarea a publicat volumele Patriarhatul, subordonarea femeii și violența domestică (2010), Prevenirea și sancționarea violenței domestic prin normele dreptului penal (2010), Pe tărâmul francizei: introducere în contractul de franciză (2012), Hotărârea arbitrală în litigiile de comerţ internaţional (2014).

Vezi detalii…

Informații suplimentare

Greutate0,5 kg

Author: Editura Științifică LUMEN