Medierea şi probaţiunea. Practici sociale restaurative – Antonio SANDU, Elena UNGURU

Reduceri!

31,95 lei

MEDIEREA ŞI PROBAŢIUNEA. PRACTICI SOCIALE RESTAURATIVE
Antonio SANDU, Elena UNGURU

LUMEN – Copyright © 2016 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 250          LIMBA: Română

ISB

5 în stoc

Descriere

MEDIEREA ŞI PROBAŢIUNEA. PRACTICI SOCIALE RESTAURATIVE

Antonio SANDU, Elena UNGURU

LUMEN – Copyright © 2016 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 250          LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-428-6

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1


Descriere:

Avem în faţă o carte care invită la meditaţie, la reflecţii filosofice, sociologice şi juridice privind schimbarea mentalităţilor, comportamentelor, conştiinţei individuale. O carte care oferă o perspectivă asupra dreptului ca relaţie cu Celălat, prin multiple intersecţii relaţionale, ce trebuie tălmăcită prin Cuvânt. În acelaşi timp, o lecţie transdisciplinară despre justiţia tranzacţională, restaurativă şi deliberativă ca alternativă la justiţia clasică (retributivă şi distributivă). (Prof. univ. dr. Aurora Ciucă – Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava)


Domenii de interes:

  • sociologie juridică
  • drept execuţional penal
  • justiţie restaurativă
  • filosofie juridică
  • criminologie

CUPRINS


LIMINARII (pp. 7-12)

Fără îndoială, volumul, Acţiune comunicativă, justiţie deliberativă şi restaurativă, aşa cum anunţă din titlu, se adresează unui public extrem de variat. Fundamentele filosofice, sociologice, juridice, politice, culturale, deschid tot atâtea domenii de interes. Virtuţile dialogului, educaţia pentru dreptate şi pentru respectul legii, pentru socratica cunoaştere de sine ca precondiţie a vieţii sociale şi a solidarităţii umane, trebuie să redevină repere ale lumii noastre. (Prof. univ. dr. Aurora Ciucă – Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava)

CUVÂNT ÎNAINTE (pp. 13-16)
Volumul de faţă a fost realizat în cadrul programului Acţiune comunicativă şi construcţia socială a eticii afirmativ-apreciative, în curs de desfăşurare în cadrul Centrului de Cercetări Socio- Umane Lumen din Iaşi. Ideea de la care a pornit acest proiect este aceea că, odată cu modificările paradigmatice intervenite în înţelegerea spaţiului social, noi forme de acţiune comunicativă vin să le completeze pe cele vechi sau să le reinterpreteze în maniera specifică acordului interpretativ dominant în noua paradigmă societală. (Antonio Sandu)

CONFLICT, ACŢIUNE COMUNICATIVĂ ŞI JUSTIŢIE DELIBERATIVĂ
Autor: Antonio SANDU

CUVÂNT ÎNAINTE (pp. 17-24) – Conflict, acţiune comunicativă şi justiţie deliberativă

Societatea spectacolului, cum mai este denumită societatea postmodernă. îşi găseşte în sfera publică un cadru de funcţionare a practicilor discursive de obţinere a consensului. (Antonio Sandu)

Medierea. De la acţiunea comunicativă la justiţia deliberativă (pp. 25-31)

Conflictul. Clarificări conceptuale (pp. 32-42)

Medierea ca alternativă la justiţia civilă (pp. 43-66)

Stiluri de mediere (pp. 67-92)

Procedura medierii (pp. 93-125)

Metode de lucru în procedura medierii (pp. 126-127)

Strategii şi tehnici de comunicare în mediere (pp. 128-134)

BIBLIOGRAFIE (pp. 135-154)

JUSTIŢIA RESTAURATIVĂ VS. JUSTIŢIA RETRIBUTIVĂ. O PERSPECTIVĂ SOCIO-JURIDICĂ
Autori: Elena UNGURU, Antonio SANDU

Devianţă şi control social (pp. 155-161)

Sancţiunea. Modele teoretice (pp. 162-168)

Paradigma prisonocentrică versus paradigma justiţiei restaurative (pp. 169-182)

Elemente de istoria probaţiunii (pp. 183-190)

Cadrul legislativ intern şi internaţional pentru înfiinţarea şi funcţionarea serviciilor de probaţiune (pp. 191-197)

Recomandările Consiliului Europei în domeniul probaţiunii (pp. 198-199)

Unificarea legislaţiei europene în ceea ce priveşte probaţiunea (pp. 200-208)

Organizarea sistemului de probaţiune conform Legislaţiei Naţionale (pp. 209-224)

Elemente de asistenţă socială în serviciile de probaţiune (pp. 225-232)

BIBLIOGRAFIE (pp. 233-240)

CONCLUZII (pp. 241-249)


EVENIMENTE


DE ACEIAŞI AUTORI

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen c1 actiune comunicativa antonio sandu 13x20 x4 reprodus rox

Autorii Antonio SANDU şi Elena UNGURU completează cu volumul ,,Medierea şi probaţiunea. Practici sociale şi restaurative”, un demers ştiinţific ce a fost realizat în cadrul proiectului ,,Acţiune comunicativă şi construcţia socială a eticii afirmativ-apreciative”, desfăşurat sub egida Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN. Volumul ,,Acțiune comunicativă, justiție deliberativă și restaurativă. Perspective socio- juridice asupra medierii și probațiunii”, apărut în anul 2014 la Editura Științifică Tritonic, a fost realizat în cadrul aceluiași program. Proiectul se bazează pe o opțiune construcționistă, conform căreia realitatea socială este rezultatului unui acord interpretativ, renegociat între actorii comunicaționali și în baza căruia se tranzactionează consensul social.

 

 

 

 


DESPRE AUTORI


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza antonio sandu

PROF UNIV. DR. HABIL. ANTONIO SANDU este cercetător coordonator al Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN, cadru didactic în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, coordonator de doctorate în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie a Universității din Oradea, directorul Editurii LUMEN şi preşedintele Asociaţiei LUMEN, autor, coautor sau coordonator a peste 40 de volume şi autor sau coautor a peste 150 de articole ştiinţifice în domeniul sociologiei, filosofiei, justiției restaurative, eticii aplicate, asistenței sociale etc. Contribuția originală a activității științifice a autorului pornește de la construcția socială a realității și construcționismului social, așa cum se prezintă acestea din perspectivă semiologică. Prof. Antonio Sandu analizează construcția socială a realității dezvoltând propria versiune a construcționismului social, care operează la intersecția dintre paradigma constructivistă și teoria acțiunii comunicative.

Vezi detalii…

 

 

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza elena unguru

DRD. ELENA GAFTON este cercetător în cadrul Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN, doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie a Universității din Oradea. Este absolventă a Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice din cadrul Universității ,,Alexandru Ioan Cuza” și a Facultății de Drept din cadrul Universității ,,Mihail Kogălniceanu” din Iași, deține un master în supervizare și planificare socială în cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice a Universității ,,Alexandru Ioan Cuza”, iar în prezent este doctorand în domeniul sociologiei, în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie a Universității din Oradea, cu teza ,,Construcția socială a supervizării în asistența socială. Cercetare în instituții de protecția a copilului din Regiunea de Nord-Est a României”. Este coautor sau coordonator a mai multe volume în domeniul asistenței sociale și a eticii aplicate, precum și a numeroase articole de specialitate în același domeniu al științelor socio-umane.

Vezi detalii…

Informații suplimentare

Greutate0,5 kg

Author: Editura Științifică LUMEN