Lecţii de drept internaţional privat – Nadia Cerasela ANIŢEI

Suntem in vacanta! Vă mulțumim pentru interesul acordat editurii noastre! Echipa responsabila cu distribuția de carte este în vacanță până la sfârșitul lunii septembrie! Va așteptăm după 1 octombrie!

57,75 lei

LECŢII DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT ROMÂN
Nadia Cerasela ANIŢEI

LUMEN – Copyright © 2015 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 204          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-38

5 în stoc

SKU: 322 Categorie:

Descriere

LECŢII DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT ROMÂN

Nadia Cerasela ANIŢEI

LUMEN – Copyright © 2015 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 204          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-385-2

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1


Descriere:

Denumirea de „drept internaţional privat” a fost folosită pentru prima oară de J. Story în lucrarea Commentaries on the Conflict of Law (1834), ulterior preluată de M. Foelix în Traité de Droit International Privé (1843) şi apoi de J. Schaffner în lucrarea Entwicklung desinternationales privatrecht (1851). În dreptul românesc, literatura juridică veche a considerat art. 2 din Codul civil român ca fiind singurul izvor de drept internaţional privat. Cele trei alineate ale acestui articol se refereau la: bunuri, persoane şi forma actelor juridice, consacrând trei soluţii fundamentale: lex rei sitae, lex patriae şi locus rigit formam actus. (Autoarea)


Domenii de interes:

  • drept internaţional privat
  • calificare
  • retrimitere
  • conflict de legi

CUPRINS


DE CE DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT ROMÂN? (pp. 9-10)

Din punctul meu de vedere, predarea cursului de drept internaţional privat este o mare onoare şi totodată o mare bucurie deoarece din anul 2004 – când am fost admisă la doctorat cu tema Relaţiile patrimoniale dintre soţi în dreptul internaţional privat român – şi până în prezent studiile mele în domeniul dreptului internaţional privat s-au amplificat, au devenit din ce în ce mai riguroase şi contributive prin lucrările elaborate în decursul celor 11 ani de studiu pe acest domeniu. (Autoarea)

CE DORIM PRIN CURSUL DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT ROMÂN? (pp. 11-15)

Ţinând cont de faptul ca dreptul internaţional privat se studiază ca materie de semestru, ne-am propus să prezentăm în cele 12 lecţii, partea generală a dreptului internaţional privat urmând ca partea specială şi procesul civil internaţional să constituie obiect de studiu, din punctul meu de vedere, în cadrul diferitelor mastere, şcoli doctorale, dar şi în diferite proiecte de cercetare. (Autoarea)

TITLUL I – ASPECTE GENERALE DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT

CAPITOLUL I (pp. 17-26) – Noţiuni generale de drept internaţional privat
Denumirea, definiţia şi trăsăturile dreptului internaţional privat; Prezentare exemplificativă a elementelor de extraneitate.

CAPITOLUL II (pp. 27-48) – Delimitarea şi corelaţia deptului internaţional privat cu alte ramuri de drept
Delimitarea şi corelaţia dreptului internaţional privat cu ramuri de drept public şi ramuri de drept privat; Dreptul internaţional privat şi drept intertemporal.

CAPITOLUL III (pp. 49-58) – Obiectul dreptului internaţional privat
Sfera raporturilor juridice care pot fi obiect al dreptului internaţional privat; Problema conflictului de legi în anumite situaţii speciale, de graniţă, între dreptul privat si dreptul public.

CAPITOLUL IV (pp. 59-88) – Conţinutul dreptului internaţional privat
Structura şi conţinutul normei; Normele materiale; Legea aplicabilă.

CAPITOLUL V (pp. 89-106) – Natura, autonomia şi metodele dreptului intenaţional privat

CAPITOLUL VI (pp. 107-116) – Domeniul dreptului internaţional privat
Instituţiile care formează domeniul dreptului internaţional privat; Conflictul de legi şi de jurisdicţii; Condiţia juridică a străinului.

CAPITOLUL VII (pp. 107-126) – Aplicarea legii străine şi luarea în considerare a legii străine
Aplicarea legii străine ca lex causae; Aplicarea legii străine altfel decât lex causae.

CAPITOLUL VIII (pp. 127-141) – Conflictele de legi în situaţii speciale
Conflictul dintre legile statului în care coexistă mai multe sisteme legislative; Prevederile Regulamentelor Roma I şi Roma II; Conflictele de legi interprovinciale sau interregionale; Teroiile propuse de dreptul comparat în scopul determinării legii aplicabile, dintre legile statului în care coexistă mai multe sisteme legislative; Conflictul de legi în cazul succesiunii de state, a statului nerecunoscut şi conflictul interpersonal.

TITLUL II
PROBLEME GENERALE PRIVIND PRINCIPALELE FELURI DE CONFLICTE CARE POT APĂREA ÎN LEGĂTURĂ CU RAPORTURILE JURIDICE DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT

CAPITOLUL IX (pp. 143-152) – Calificarea şi felurile calificării
Conflictul de calificări; Felurile calificării.

CAPITOLUL X (pp. 153-164) – Conflictul în spaţiu al normelor conflictuale şi retrimiterea
Conflictul in spaţiu al normelor conflictuale; Retrimiterea în dreptul român; Retrimiterea în convenţiile internaţionale la care România este parte; Retrimiterea în cazul trimiterii la legea unui stat în care coexistă mai multe sisteme legislative; Modificarea normei conflictuale străine care retrimite.

CAPITOLUL XI (pp. 165-185) – Ordinea publică. Frauda la lege în dreptul internaţional privat. Înlăturarea excepţională a legii aplicabile

CAPITOLUL XII (pp. 186-196) – Conflictul de legi în timp şi spaţiu. Respectarea drepturilor câştigate în ţară străină
Comparaţii între conflictul de legi în timp şi spaţiu, şi respectiv, conflictul de legi în spaţiu; Formele, domeniile în care poate apărea, temeiul juridic al conflictului de legi în timp şi spaţiu, Condiţiile recunoaşterii (respectării) în România a unui drept dobândit (câştigat) în străinătate; Conflictul în timp al normelor conflictuale din dreptul român şi alte conflicte în timp care interesează dreptul internaţional privat.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ (pp. 197-203)


EVENIMENTE ŞI RECENZII


RECENZIE 

PROF. UNIV. DR. VALERIUS M. CIUCA – Facultatea de Drept a Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ,,Marginalia on account of the publishing of a new handbook of private international law in romanian legal literature: Lessons of Romanian Private International Law”, Author, PhD Univ. Prof.  Nadia Aniţei, Jurnalul de Studii Juridice, vol. 11, nr. 3-4/2016, pp. 89-90.

Well structured in relation to the specific requirements of the discipline aforementioned, the author’s handbook is accompanied by extensive references which illustrate both the Romanian doctrine in this scientific field, and largely, the European doctrine or, more broadly, the international one, needed to support in a substantiated manner the basic ideas of the courses and seminars held before the students of the University from Galati. The handbook recently published by the author is meant to arouse the interest of those who want to enter the secrets of this frontier science which refined over time, judicial solutions of the most questionable in relation to the legal culture related to each protagonist to private legal relations with foreign elements.


LANSARE DE CARTE

ORGANIZATORI: Editura Științifică LUMEN

INVITAȚI: prof. univ. dr. Antonio SANDU – editor, prof. univ. dr. Nadia ANIŢEI, conf. univ. dr. Ana ŞTEFĂNESCU

MODERATOR: dr. Ana FRUNZĂ

VENUE: Salonul de carte Bookfest, Bucureşti, Romexpo, Cafeneaua literară Julius Meinl, pavilion C4, balcon

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 13319742 1028927220534782 5918444820356369281 n Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 13325528 1028927053868132 5722842527123953819 n 1 Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 13342873 1028927157201455 1101124642992029964 nPublica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 13233071 1020207811406723 1676167691065119582 n

Vezi detalii…


DESPRE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen POZA NADIA ANITEI

PROF. UNIV. DR. NADIA CERASELA ANIŢEI (DARIESCU) este cadru didactic în cadrul Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Avocat în Baroul Iași, membru în comitetul științific și recenzor al Editurii LUMEN, redactor șef al revistei Journal of Legal Studies, publicată de Editura Științifică LUMEN, membră a ARACIS București și a Centrului European de Drepturile Omului, președinte și fondator al Asociației Internaținale de Drept și Științe Conexe. Autoare a peste 17 monografii, 9 cursuri științifice cu profil didactic și 80 de articole științifice, Nadia Cerasela Aniței este unul dintre cei mai vechi și mai prolifici autori ai Editurii LUMEN.

Vezi detalii…

Informații suplimentare

Greutate0,5 kg

Author: Editura Științifică LUMEN