Grupul de socializare apreciativ. Un model de creativitate sociala colaborativa – Simona PONEA, Antonio SANDU

20,50 lei

GRUPUL DE SOCIALIZARE APRECIATIV. UN MODEL DE CREATIVITATE SOCIALA COLABORATIVA
Simona PONEA, Antonio SANDU

LUMEN – Copyright © 2011 – Colecția DEZVOLTARE SOCIALĂ

FORMAT: Tipărit         PAGINI

72 în stoc

Descriere

GRUPUL DE SOCIALIZARE APRECIATIV. UN MODEL DE CREATIVITATE SOCIALA COLABORATIVA

Simona PONEA, Antonio SANDU

LUMEN – Copyright © 2011 – Colecția DEZVOLTARE SOCIALĂ

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 220          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-233-6  

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1


Descriere:

Lucrarea de faţă îşi propune a realiza o analiză a unei posibile metodologii apreciative de intervenţie la nivelul grupurilor pe care am intitulat-o Grupul de socializare apreciativ. Această metodologie de lucru am implementat-o în contextul planificării sociale, prin intermediul programului „Dimineaţa la cafea”, desfăşurat în cadrul Biroului de Asistenţă şi Consiliere pentru persoane cu Handicap, din cadrul Centrului Diecezan Caritas, Iaşi. Planificarea sociala înseamnă pentru unii autori (Cojocaru, 2003) “dezvoltarea, expansiunea şi coordonarea serviciilor sociale şi a politicilor sociale utilizând raţional resursele pentru rezolvarea problemelor atât la nivel local, cât şi la cel societal” (Lauffer, 1981, cf. Cojocaru, 2003). Cercetarea a pornit de la implementarea grupului de socializare apreciativ şi analiza impactului asupra membrilor participanţi (persoane cu dizabilităţi locomotorii), analiza metodologică a grupului pornind de la nivelul teoretico-epistemic finalizată cu elaborarea unui model de protocol de implementare a grupului, precum şi posibilitatea extrapolării acestuia la nivelul altor arii ale practicii sociale. (Autorii)


Domenii de interes:

  • asistenta sociala
  • interventie sociala
  • grup de socializare
  • metode apreciative

DESPRE AUTORI


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza antonio sandu

PROF UNIV. DR. HABIL. ANTONIO SANDU este cercetător coordonator al Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN, cadru didactic în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, coordonator de doctorate în cadrul Școlii Doctorale de Sociologie a Universității din Oradea, directorul Editurii LUMEN şi preşedintele Asociaţiei LUMEN, autor, coautor sau coordonator a peste 40 de volume şi autor sau coautor a peste 150 de articole ştiinţifice în domeniul sociologiei, filosofiei, justiției restaurative, eticii aplicate, asistenței sociale etc. Contribuția originală a activității științifice a autorului pornește de la construcția socială a realității și construcționismului social, așa cum se prezintă acestea din perspectivă semiologică. Prof. Antonio Sandu analizează construcția socială a realității dezvoltând propria versiune a construcționismului social, care operează la intersecția dintre paradigma constructivistă și teoria acțiunii comunicative.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN