Drept procesual penal. Partea generala – Vasile PAVALEANU

Suntem in vacanta! Vă mulțumim pentru interesul acordat editurii noastre! Echipa responsabila cu distribuția de carte este în vacanță până la sfârșitul lunii septembrie! Va așteptăm după 1 august!

80,00 lei

1 în stoc

SKU: 978-973-166-618-1 Categorie:

Descriere

DREPT PROCESUAL PENAL. PARTEA GENERALA

Vasile PĂVĂLEANU

LUMEN – Copyright © 2022 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 716          LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-618-1 

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1


Descriere:

Dreptul procesual penal este acea ramură a sistemului de drept care cuprinde totalitatea normelor juridice ce reglementează activitatea organelor judiciare şi a altor participanţi în procesul penal, precum şi raporturile ce se stabilesc în procesul de constatare a faptelor ce constituie infracţiuni şi de aplicare a pedepselor şi a măsurilor prevăzute de legea penală, celor care le-au săvârşit. Această ramură de drept a fost denumită multă vreme procedură penală,  apoi s-a subliniat caracterul ei derivat din dreptul penal, folosindu-se denumirea de drept penal formal sau drept penal procedural. Denumirea de procedură penală este legată de codul de procedură penală, reflectând ansamblul procedeelor prin care se asigură aplicarea pedepselor celor care au comis infracţiuni şi este folosită de autorii francezi. În literatura juridică italiană şi germană este folosită denumirea de drept procesual penal, care a fost preluată în ţara noastră de profesorul Traian Pop, cu argumentul că pentru această denumire există o tendinţă generală şi în celelalte ţări de a o adopta  şi „credem că în curând va deveni termenul tehnic universal” ( Tr. Pop, Drept procesual penal, vol.I, 1946, p. 5). Această convingere nu s-a adeverit şi asistăm astăzi la folosirea ambelor  denumiri. Preferinţa acordată denumirii de drept procesual penal are  în vedere obiectul principal al reglementării, care pune accentul pe procesul penal, ce cuprinde activitatea organelor judiciare şi a celorlalţi participanţi la procesul penal, în timp ce procedura penală semnifică  mai ales procedeele prin care se acţionează (Autorul)


Domenii de interes:

  • drept penal
  • drept procesual penal

CUPRINS

ARGUMENT  (pp. 21-21)
Titlul I OBIECTUL ŞI PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI PROCESUAL PENAL (pp. 25-122)
Capitolul I – PROCESUL PENAL ŞI DREPTUL PROCESUAL PENAL (pp. 25-82)
Capitolul II – PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE PROCESULUI PENAL (pp. 83-122)
Titlul II ACŢIUNEA PENALĂ ŞI ACŢIUNEA CIVILĂ ÎN PROCESUL PENAL (pp. 123-166)
Capitolul I ACŢIUNEA ÎN JUSTIŢIE (pp. 123-129)
Capitolul II ACŢIUNEA PENALĂ (pp. 129-152)
Capitolul III ACŢIUNEA CIVILĂ (pp. 153-166)
Titlul III PARTICIPANŢII ÎN PROCESUL PENAL ŞI COMPETENŢA ORGANELOR JUDICIARE (pp. 167-339)
Capitolul I PARTICIPANŢII ÎN PROCESUL PENAL (pp. 167-252)
Capitolul II COMPETENŢA ORGANELOR JUDICIARE (pp. 253-339)
Titlul IV PROBELE, MIJLOACELE DE PROBĂ ŞI PROCEDEELE PROBATORII (pp. 341-542)
Capitolul I PROBELE (pp. 341-366)
Capitolul II MIJLOACELE DE PROBĂ (pp. 367-408)
Capitolul III PROCEDEE PROBATORII SPECIALE (pp. 409-566)
Capitolul IV PERCHEZIŢIA ŞI RIDICAREA DE OBIECTE ŞI ÎNSCRISURI (pp. 457-484)
Capitolul V EXPERTIZA ŞI CONSTATAREA (pp. 485- 524)
Capitolul VI CERCETAREA LA FAŢA LOCULUI ŞI RECONSTITUIREA (pp. 525-530)
Capitolul VII ALTE MIJLOACE DE PROBĂ (pp. 531- 542)
Titlul V MĂSURILE PREVENTIVE ŞI ALTE MĂSURI PROCESUALE (pp. 543-642)
Capitolul I MASURILE PROCESUALE PENALE (pp. 543-616)
Capitolul II APLICAREA PROVIZORIE A MĂSURILOR DE SIGURANŢĂ CU CARACTER MEDICAL (pp. 617-626)
Capitolul III MĂSURILE ASIGURĂTORII, RESTITUIREA LUCRURILOR ŞI RESTABILIREA SITUAŢIEI ANTERIOARE SĂVÂRŞIRII INFRACŢIUNII (pp. 627-642)
Titlul VI ACTE PROCESUALE ŞI PROCEDURALE COMUNE (pp. 643-716)
Capitolul I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ACTELE PROCESUALE ŞI ACTELE PROCEDURALE (pp. 643-649)
Capitolul II CITAREA, COMUNICAREA ACTELOR PROCEDURALE ŞI MANDATUL DE ADUCERE (pp. 651-666)
Capitolul III TERMENELE (pp. 667-673)
Capitolul IV SANCŢIUNILE PROCESUALE PENALE (pp. 675-686)
Capitolul V CHELTUIELILE JUDICIARE ŞI AMENDA JUDICIARĂ (pp. 695-706)


DESPRE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza pavaleanuPROF. UNIV. DR. VASILE PĂVĂLEANU este cadru didactic al Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava şi membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. A fost, pe rând, procuror al Procuraturii Locale Suceava, începând cu anul 1971, apoi a devenit procuror-şef al acestei instituţii, în anul 1990, apoi a fost procuror la Procuratura Judeţeană Suceava şi pe urmă prim-procuror al Parchetului de pe lângăTribunalul Suceava începând cu anul 2001. Din anul 2010 a dobândit grad de procuror al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava. În anul 1979 dobândeşte titlul de procuror gradul I cu lucrarea ,,Concepţii şi măsuri noi de reeducare a minorilor şi tinerilor infractori”, iar în anul 1985 devine doctor în drept al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu teza ,,Relaţiile dintre părinţi şi copii în dreptul internaţional privat”. Este autor a zeci de monografii şi articole de specialitate în domeniul dreptului penal.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN