Drept procesual penal. Partea generală – Denisa BARBU

60,30 lei

DREPT PROCESUAL PENAL. PARTEA GENERALĂ
Denisa BARBU

LUMEN – Copyright © 2016 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 386           LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-431-6

1 în stoc

SKU: 60 Categorie:

Descriere

DREPT PROCESUAL PENAL. PARTEA GENERALĂ

Denisa BARBU

LUMEN – Copyright © 2016Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 386           LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-431-6

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1


Descriere:

Dreptul procesual penal, prin complexitatea problematicii sale, a fost din totdeauna și continuă să fie atractiv pentru orice jurist. În același timp, subliniez că intrarea relativ recentă a noilor Coduri, respectiv Codul penal și Codul de procedură penală, prin care au fost reglementate noi instituții de drept penal și procesual penal, a provocat numeroase modificări în ceea ce privește aplicarea acestora. Pornind de la aceste considerente, am apreciat că la acest moment, având în vedere și consolidarea legislației europene și române în domeniu, este utilă conceperea unei lucrări în care să fie examinate principalele instituții procesual penale, cu interpretarea doctrinară și prezentarea practicii judiciare române și europene, precum și alte probleme legate de aceste subiecte deosebit de importante, dar sensibile în același timp. Lucrarea urmăreste, în special, noua configurație a instituțiilor, în baza doctrinei și a practicii judiciare interne și internaționale. Lucrarea de față pune accentul pe sistematizarea materiei, dar poate constitui și un punct de plecare pentru ulterioare studii de drept procesual penal. (Autoarea)


Domenii de interes:

  • drept procesual penal
  • principiile procesului penal
  • competenţa în materie penală
  • participanţii în procesul penal
  • probele în procesul penal
  • acte procesuale în procesul penal

CUPRINS


CUVÂNT ÎNAINTE (pp. 11)
Subliniez că intrarea relativ recentă a noilor Coduri, respectiv Codul penal şi Codul de procedură penală,prin care au fost reglementate noi instituţii de drept penal şi procesual penal, a provocat numeroase modificări în ceea ce priveşte aplicarea acestora.Pornind de la aceste considerente, am apreciat că la acest moment, având în vedere şi consolidarea legislaţiei europene şi române în domeniu, este utilă conceperea unei lucrări în care să fie examinate principalele instituţii procesual penale, cu interpretarea doctrinară şi prezentarea practicii judiciare române şi europene, precum şi alte probleme legate de aceste subiecte deosebit de importante, dar sensibile, în acelaşi timp. (Auroarea)

ABREVIERI (pp. 12)

CAPITOLUL I (pp. 13-26) – Noțiunea procesului penal și a dreptului procesual penal
Trăsăturile și fazele procesului penal; Trăsăturile raporturilor juridice procesual penale; Izvoarele juridice, interpretarea normelor, aplicarea legii în timp și spațiu, principiul teritorialității și principiul activității legii în dreptul procesual penal român.

CAPITOLUL II (pp. 27-48) – Principiile fundamentale ale procesului penal
Legalitatea, separarea funcțiilor, nevinovăția, aflarea adevărului, non bis in idem; Obligativitatea punerii în mişcare şi a exercitării acţiunii penale; Caracterul echitabil şi termenul rezonabil al procesului penal; Drepturile la libertate şi siguranţă, la apărare, la demnitate și viață privată; Egalitatea persoanelor în faţa legii penale.

CAPITOLUL III (pp. 49-81) – Participanţii în procesul penal
Instanţele judecătoreşti; Ministerul Public; Suspectul; Persoana vătămată; Partea civilă; Partea responsabilă civilmente; Succesorii, reprezentanţii şi substituiţii procesuali; Avocatul.

CAPITOLUL IV (pp. 81-116) – Acţiunile în procesul penal
Acţiunea penală; Acţiunea civilă; Raportul dintre acţiunea penală şi cea civilă.

CAPITOLUL V (pp. 117-162) – Competenţa în materie penală
Competenţa funcţională (ratione officii); Competenţa materială (ratione materiae); Competenţa personală (ratione personae); Competenţa teritorială (ratione loci); Competenţa specială; Competenţa excepţională; Competenţa funcţională materială şi personală a instanţelor judecătoreşti; Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti; Probleme legate de competenţa în materie penală; Prorogarea de competenţă; Declinarea de competenţă, conflictele de competenţă; Organele de urmărire penală şi competenţa; Incompatibilitatea, abţinerea şi recuzarea; Strămutarea cauzelor.

CAPITOLUL VI (pp. 163-250) – Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii în procesul penal
Probele; Administrarea probelor; Aprecierea probelor; Mijloacele de probă şi procedeele probatorii; Confruntarea; Identificarea persoanelor şi a obiectelor; Metode speciale de supraveghere sau cercetare; Înscrisurile şi mijloacele materiale de probă.

CAPITOLUL VII (pp. 251-322) – Măsurile preventive și alte măsuri procesuale
Clasificarea măsurilor procesuale; Măsurile preventive; Măsurile preventive privite în special; Încetarea de drept, revocarea şi înlocuirea măsurilor preventive; Dispoziţii speciale privind măsurile preventive aplicate minorilor; Măsurile de siguranţă cu caracter medical; Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţie anterioare săvârşirii infracţiunii.

CAPITOLUL VIII (pp. 323-372) – Actele procesuale și procedurale comune
Citarea; Mandatul de aducere; Accesul la bazele electronice de date; Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni vădite; Instituţii legate de actele procesuale şi procedurale; Termenele în procesul penal; Nulităţile; Cheltuielile judiciare şi amenda judiciară.

BIBLIOGRAFIE (pp. 373-385)


EVENIMENTE


LANSARE DE CARTE

ORGANIZATORI: Editura Științifică LUMEN

INVITAȚI: prof. univ. dr. Alexandru BOROI – Universitatea „Valahia” din Târgovişte; prof. univ. dr. Dumitru DIACONU –  Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea din Piteşti; lect. univ. dr. Denisa BARBU – autor.

MODERATOR: prof. univ. dr. Antonio SANDU – directorul Editurii LUMEN

VENUE: Cafeneaua literară Bastion, pavilion C1, Romexpo, Bucureşti, Târgul de carte Bookfest 2016, 03 iunie 2016, la ora 14:00

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 6339f82315f65c06c10def0c5c028598  Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 13339432 1028926863868151 4984207761618254875 n Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 13344736 1028926777201493 1297355274682421914 nPublica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 13325699 1028926780534826 780342336328547816 n


DESPRE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Barbu Denisa

LECT. UNIV. DR. DENISA BARBU este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din București, deţine un master în administrație publică europeană, obţinut la Universitatea “Valahia” din Târgoviște, şi este doctor în drept, Magna cum Laude, la Institutul de Cercetări Juridice ,,Acad. Andrei Rădulescu ” al Academiei Române. Autoarea este cadru didactic la Universitatea ,,Valahia” din Târgoviște, Facultatea de Drept și Științe Administrative, avocat în Baroul Dambovita, membru al Asociației Române de Științe Penale, membru al Societății Române de Drept European şi a publicat peste 50 de articole în domeniul dreptului penal internațional, litigiilor internaționale, procesului penal.

Vezi detalii…

Informații suplimentare

Greutate1 kg

Author: Editura Științifică LUMEN