Drept penal european (editia I) – Vasile PĂVĂLEANU

Suntem in vacanta! Vă mulțumim pentru interesul acordat editurii noastre! Echipa responsabila cu distribuția de carte este în vacanță până la sfârșitul lunii septembrie! Va așteptăm după 1 august!

62,44 lei

DREPT PENAL EUROPEAN Vasile PĂVĂLEANU LUMEN – Copyright © 2018 – Colecția JURIDICA FORMAT: Tipărit         PAGINI: 378          LIMBA: Română ISBN:  978-973-166-491-0 Descriere:

Stoc epuizat

Descriere

DREPT PENAL EUROPEAN

Vasile PĂVĂLEANU

LUMEN – Copyright © 2018 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 378          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-491-0

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1


Descriere:

Ideea unui drept penal european nu este nouă, însă necesitatea unui asemenea drept s-a impus în condiţiile în care fenomenul infracţional a depăşit graniţele naţionale, iar legislaţiile statelor nu au putut contribui eficient la combaterea acestui flagel, fiind necesare măsuri adecvate pe plan european şi, în mod corespunzător, pe plan internaţional. Însă un asemenea demers este greu de realizat, întrucât normele dreptului penal naţional au caracter intern, iar crearea unui drept penal internaţional a fost contestată de unii autori şi acceptată de alţii. În lucrare sunt prezentate argumentele formulate împotriva sau în favoarea unui drept penal european, exprimându-se opinia că „un drept penal european, al cooperării şi armonizării, corespunde unei necesităţi imperioase”, impusă de creşterea şi internaţionalizarea criminalităţii, care devine din ce in ce mai periculoasă, transformându-se în criminalitatea organizată, ce acţionează în domenii precum traficul de droguri, terorismul ş.a. (Autorul)


Domenii de interes:

  • drept penal european
  • drept penal
  • drept european
  • drepturile omului
  • drept procesual penal
  • criminalitate organizată

CUPRINS

View PDF


ARGUMENT (pp. 17-20) – View PDF Ideea unui Drept penal european nu este nouă, însă necesitatea unui asemenea drept s-a impus în condiţiile în care fenomenul infracţional a depăşit graniţele naţionale, iar legislaţiile statelor nu au putut contribui eficient la combaterea acestui flagel, fiind necesare măsuri adecvate pe plan european şi, în mod corespunzător, pe plan internaţional. Însă un asemenea demers este greu de realizat, întrucât normele dreptului penal naţional au caracter intern, iar crearea unui drept penal internaţional a fost contestată de unii autori şi acceptată de alţii. (Autorul)

DREPT PENAL EUROPEAN (pp. 21-25) – Consideraţii generale privind dreptul penal european

TITLUL I – DREPTUL PENAL AL CONSILIULUI EUROPEI ŞI AL UNIUNII EUROPENE

CAPITOLUL I (pp. 26-30) – Dreptul penal al Consiliului Europei Organizarea şi funcţionarea Consiliului Europei; Convenţii ale Consiliului Europei adoptate în materie penală; Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi dreptul penal european.

CAPITOLUL II (pp. 31-64) – Dreptul penal al Uniunii Europene Evoluţia dreptului penal în Uniunea Europeană; Spaţiul de libertate, securitate şi justiţie în Uniunea Europeană; Dreptul penal european în reglementarea Tratatului de la Lisabona; Organele europene ale justiţiei penale.

TITLUL II – DREPTUL PENAL EUROPEAN ŞI DREPTUL PENAL NAŢIONAL

CAPITOLUL I (pp. 65-82) – Principiul subsidiarităţii şi principiul proporţionalităţii Principiul subsidiarităţii şi al proporţionalităţii în cadrul Consiliului Europei; Principiul subsidiarităţii şi al proporţionalităţii în cadrul Uniunii Europene.

CAPITOLUL II (pp. 83-108) – Izvoarele dreptului european Izvoarele dreptului comunitar; Izvoarele dreptului Uniunii Europene; Ordinea juridică europeană; Realizarea efectului pozitiv al dreptului european.

TITLUL III – ARMONIZAREA REGLEMENTĂRILOR ÎN DOMENIUL DREPTULUI PENAL EUROPEAN

CAPITOLUL I (pp. 110-122) – Dreptul la integritate fizică Reglementări internaţionale; Interzicerea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante; Probleme privind expulzarea sau extrădarea străinilor.

CAPITOLUL II (pp. 123-134) – Dreptul la libertate Reglementări în domeniu, Limitări aduse dreptului la libertate.

CAPITOLUL III (pp. 135-150) – Terorismul în reglementările europene şi naţionale Reglementarea terorismului la nivel internaţional; Evoluţia reglementării; Definirea terorismului; Încriminarea terorismului.

CAPITOLUL IV (pp. 151-172) – Traficul de persoane Reglementarea traficului de persoane pe plan internaţional şi naţional; Reglementarea traficului de persoane la nivelul Uniunii Europene; Reglementarea traficului de persoane în România; Infracţiuni privind folosirea serviciilor unei persoane exploatate şi folosirea prostituţiei infantile; Protecţia victimelor traficului de persoane.

CAPITOLUL V (pp. 173-187) – Traficul de droguri Reglementarea traficului de droguri la nivel internaţional; Reglementarea traficului de droguri la nivel european; Reglementarea naţională privind traficul de droguri.

CAPITOLUL VI (pp. 187-194) – Spălarea banilor Reglementarea spălării banilor în Europa şi în România.

CAPITOLUL VII (pp. 195-216) – Criminalitatea informatică Reglementarea criminalităţii informatice la nivel european; Reglementarea criminalităţii informatice în România.

CAPITOLUL VIII (pp. 217-222) – Rasismul şi xenofobia Reglementări europene privind rasismul şi xenofobia; Reglementarea rasimului şi a xenofobiei în România.

TITLUL IV – DREPTUL PENAL EUROPEAN ŞI GARANŢIILE PROCEDURALE

CAPITOLUL I (pp. 223-260) – Garanţiile generale ale respectării dreptului la un prroces echitabil Principiul echităţii în procesul penal; Independenţa instanţei; Dreptul la un termen rezonabil; Publicitatea procesului penal; Principiul egalităţii armelor; Principiul contradictorialităţii.

CAPITOLUL II (pp. 261-280) – Garanţiile specifice ale respectării dreptului la un proces echitabil Prezumţia de nevinovăţie; Dreptul la apărare.

TITLUL V – COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ

CAPITOLUL I (pp. 281-284) – Necesitatea cooperării judiciare internaţionale în materie penală

CAPITOLUL II (pp. 285-306) – Extrădarea Extrădarea în reglementarea Consiliului Europei; Extrădarea în reglementarea Uniunii Europene; Extrădarea în reglementarea naţională.

CAPITOLUL III (pp. 307-324) – Mandatul european de arestare Definiţia şi discuţiile ocazionate de Decizia – cadru din 13 iunie 2002, Principii genenerale şi domeniul de aplicare, Reglementarea mandatului european de arestare pe plan naţional.

CAPITOLUL IV (pp. 325-363) – Recunoaşterea şi executarea hotărârilor Rolul Consiliului Europei în domeniul recunoaşterii hotărârilor penale; Rolul Uniunii Europene în domeniul recunoaşterii hotărârilor penale; Reglementarea recunoaşterii şi executării hotărârilor penale străine pe plan naţional.

BIBLIOGRAFIE (pp. 364-377) – View PDF


EVENIMENTE


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza lansare pavaleanuÎn data de 04 mai 2019, începând cu ora 10:30, cu ocazia desfăşurării  Salonului Internaţional de Carte ,,Alma Mater Librorum”, organizat în incinta Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, va avea loc lansarea de carte a volumului Drept penal european, autor prof. univ. dr. Vasile Păvăleanu, publicat la Editura Științifică Lumen, în anul 2018. Evenimentul va fi prezentat de prof. univ. dr. Aurora Ciucă, cadru didactic al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava. Vezi detalii…


DESPRE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza pavaleanuPROF. UNIV. DR. VASILE PĂVĂLEANU este cadru didactic al Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava şi membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. A fost, pe rând, procuror al Procuraturii Locale Suceava, începând cu anul 1971, apoi a devenit procuror-şef al acestei instituţii, în anul 1990, apoi a fost procuror la Procuratura Judeţeană Suceava şi pe urmă prim-procuror al Parchetului de pe lângăTribunalul Suceava începând cu anul 2001. Din anul 2010 a dobândit grad de procuror al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava. În anul 1979 dobândeşte titlul de procuror gradul I cu lucrarea ,,Concepţii şi măsuri noi de reeducare a minorilor şi tinerilor infractori”, iar în anul 1985 devine doctor în drept al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cu teza ,,Relaţiile dintre părinţi şi copii în dreptul internaţional privat”. Este autor a zeci de monografii şi articole de specialitate în domeniul dreptului penal.

Vezi detalii…

Informații suplimentare

Greutate0,5 kg

Author: Editura Științifică LUMEN