Cercetarea la faţa locului în cazul accidentelor de muncă urmate de moartea victimei – Emilian Alexandru BULEA

Suntem in vacanta! Vă mulțumim pentru interesul acordat editurii noastre! Echipa responsabila cu distribuția de carte este în vacanță până la sfârșitul lunii septembrie! Va așteptăm după 1 august!

36,68 lei

CERCETAREA LA FAŢA LOCULUI ÎN CAZUL ACCIDENTELOR DE MUNCĂ URMATE DE MOARTEA VICTIMEI
Emilian Alexandru BULEA

LUMEN – Copyright © 2017 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 182

3 în stoc

Descriere

CERCETAREA LA FAŢA LOCULUI ÎN CAZUL ACCIDENTELOR DE MUNCĂ URMATE DE MOARTEA VICTIMEI

Emilian Alexandru BULEA

LUMEN – Copyright © 2017 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 182          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-458-3

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1


Descriere:

Pornind de la premisa că pentru aflarea cauzelor unui accident de muncă urmat de moartea victimei este necesară şi obligatorie efectuarea corectă şi completă a investigării locului evenimentului, autorul prezentei lucrări realizează un studiu de oportunitate şi actualitate, evidenţiind reperele clare ale acestei activităţi cu adâncă semnificaţie probatorie. Lucrarea urmăreşte aspecte referitoare la noţiunea, importanţa şi obiectivele cercetării la faţa locului, prin prisma reglementării procesual penale actuale, fără a neglija şi reglementarea anterioară, prezentând comparativ diferenţele existente între acestea, evidenţiind şi explicitând aplicabilitatea în practică a Ordinul MAI nr. 182/14.08.2009 privind procedura cercetării la faţa locului şi a Manualului de bune practici privind procedura de cercetare la faţa locului, care jalonează întreaga analiză întreprinsă. (Prof. univ. dr. Gheorghe POPA)


Domenii de interes:

  • dreptul muncii
  • drept penal
  • drept procesual penal
  • criminalistica

CUPRINS


CUVÂNT ÎNAINTE (pp. 9-10)
Lucrarea de faţă constituie un instrument de lucru util, adresându-se deopotrivă studenţilor şi practicienilor în domeniu, furnizând informaţii necesare, actualizate şi armonizate cu prevederile legale ce guvernează activitatea de cercetare la faţa locului. (Prof. univ. dr. Gheorghe Popa)

CAPITOLUL I (pp. 13-60) – Noţiunea şi importanţa cercetării la faţa locului
Noţiunea de cercetare la faţa locului. Repere de drept procesual penal şi abordări din domeniul criminalisticii; Importanţa şi obiectivele activităţii de cercetare la faţa locului; Trăsăturile caracteristice ale cercetării la faţa locului; Măsurile ce trebuie luate de către persoanele sosite primele la faţa locului; Pregătirea în vederea efectuării activităţii de cercetare la faţa locului.

CAPITOLUL II (pp. 61-100) – Desfăşurarea cercetării la faţa locului în cazul accidentelor de muncă urmate de moartea victimei
Reguli tactice generale care definesc activitatea de cercetare la faţa locului; Reguli tactice cu caracter special, aplicabile cercetării propriu-zise la faţa locului, în cazul majorităţii accidentelor de muncă urmate de moartea victimei; Personalul specializat prezent la locul cercetării accidentului de muncă urmat de moartea victimei.

CAPITOLUL III (pp. 101-152) – Reguli cu caracter special aplicabile în cercetarea la faţa locului a anumitor tipuri de accidente de muncă urmate de moartea victimei
Reguli cu caracter special aplicabile în cazul cercetării la faţa locului a accidentelor de muncă mortale produse ca urmare a incendiilor; Reguli cu caracter special aplicabile în cazul cercetării la faţa locului a accidentelor de muncă mortale produse ca urmare a exploziilor; Reguli specifice de examinare a victimei în cazul accidentelor de muncă mortale produse prin incendiu şi/sau explozie; Reguli cu caracter special aplicabile în cazul cercetării la faţa locului a accidentelor de muncă mortale produse ca urmare a electrocuţiei.

CAPITOLUL IV (pp. 153-168) – Consemnarea rezultatelor cercetării la faţa locului în cazul accidentelor de muncă urmate de moartea victimei
Procesul verbal de cercetare la faţa locului încheiat de organele de urmărire penală; Schiţa locului faptei; Fotografiile judiciare efectuate la faţa locului; Înregistrările video judiciare efectuate la faţa locului.

CONSIDERAŢII FINALE (pp. 169-171)

BIBLIOGRAFIE (pp. 172-181)


EVENIMENTE ŞI RECENZII


RECENZIE DE CARTE

Drd. Alexandra HUIDU – Şcoala Doctorală de Sociologie a Universităţii din Oradea, Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN – Review of the Volume “Cercetarea la fața locului în cazul accidentelor de muncă urmate de moartea victimei” [Forensic on Site Investigation in the Case of Work Accidents followed by Death of the Victim], Author Emilian Alexandru Bulea, Published by LUMEN Publishing House. Journal for Ethics in Social Studies, 2(2), pp. 57-60.

“Forensic on-sight investigation in the case of work-related accidents followed by the death of the victim” is a work that deals with the most sensitive and dramatic situation of labor relations, namely where the employee suffers a workplace accident, as a result of which he loses his life. The theme was also addressed in the legal doctrine, but this is the first monograph to be exclusively devoted to it and addressing (completely and with a dedicated argumentative structure) the entire matter of the subject, and what further recommends the volume is the organization of the work, the opportunity of approaching the topic in the literature and structuring the scientific discourse.

Vezi detalii…


DESPRE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen poza buleaLECT. UNIV. DR. EMILIAN ALEXANDRU BULEA este licenţiat al Facultăţii de Ştiinţe Juridice a Universităţii ,,Valahia” din Târgovişte, cu studii de master în teoria şi exerciţiul funcţiei publice la acceaşi facultate şi universitate, doctor în drept al Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti, cadru didactic la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii ,,Valahia” din Târgovişte. membru în colegiul de redacţie al revistei Valahia University Law Study, autor a peste 15 studii publicate în reviste de specialitate şi în volumele unor conferinţe internaţionale, în domenii precum dreptul administrativ, criminalistica, dreptul muncii, contencios administrativ.

Vezi detalii…

Informații suplimentare

Greutate0,5 kg

Author: Editura Științifică LUMEN