Asistenta sociala si religiozitatea la persoanele cu handicap – Carmen Gabriela MANDRILA LAZAREANU

55,00 lei

LUMEN – Copyright © 2021 – Colecția DIMENSIUNI CULTURALE

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 348          LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-583-2

8 în stoc

SKU: 455 Categorie:

Descriere

ASISTENTA SOCIALA SI RELIGIOZITATEA LA PERSOANELE CU HANDICAP

Carmen Gabriela MANDRILA LAZAREANU

LUMEN – Copyright © 2021 – Colecția DIMENSIUNI CULTURALE

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 348          LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-583-2

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1


Descriere:

Cartea elaborată de autoare este, în acest context, legitimă şi necesară atât pentru specialişti, cât şi pentru publicul larg, confruntat din păcate, cu aspecte din ce în ce mai dificile vizând protecţia reală, eficientă, a persoanelor ”cu nevoi speciale”. După ce analizează conceptul de handicap şi evoluţia istorică a atitudinilor faţă de persoanele vizate în acest domeniu, autoarea lărgeşte ”sfera conceptului” referindu-se la fenomenul stigmatizării şi marginalizării unor grupuri specifice. (Prof. Univ. Dr. Vasile MIFTODE)


Domenii de interes:

  • asistenta sociala
  • interventie sociala
  • persoane cu handicap

CUPRINS 


Prefaţă (pp. 11-14)
Cuvântul autorului (pp. 15-20)
CAPITOLUL I (pp.21-46) – Obiectul, problematica şi funcţiile disciplinei
Noţiunile de devianţă şi handicap; Scurt istoric asupra atitudinilor faţă de persoanele cu handicap; Stigmatizarea şi marginalizarea persoanei cu handicap; Reprezentările sociale ale persoanelor cu handicap şi teorii ale personalităţii; Personalităţi care au prezentat dizabilităţi.
CAPITOLUL II (pp. 47-138) – Clasificarea tipurilor de handicap
Handicapul neuromotor; Clasificări ale cauzelor handicapului fizic; Handicapurile senzoriale; Handicapul de limbaj, de auz, de vedere, psihic; Debilitatea mintală; Polihandicapul.
CAPITOLUL III (pp. 139-156) – Handicapul şi mediul de evoluţie. Interferenţe psiho – sociale în dezvoltarea persoanei cu handicap
Rolul familiei şi al societăţii în integrarea persoanelor cu handicap; Creşterea copiilor cu dizabilităţi; Sexualitatea şi handicapul; Handicapul şi căsătoria; Vârsta a treia şi dizabilitatea; Locuinţe rezidenţiale pentru persoanele cu handicap.
CAPITOLUL IV (pp. 157-178) – Handicapul mental şi sentimentul religios
Handicapul prezentat în Biblie; Sentimentul religios la persoanele cu handicap.
CAPITOLUL V (pp. 179-312) – Aspecte legate de asistenţa socială a persoanelor cu handicap
Legislaţia referitoare la persoanele cu handicap; Organizarea şi funcţionare sistemului de asistenţă socială a persoanelor cu handicap la nivel central şi teritorial; Servicii specializate pentru persoanelor cu handicap; Modele de intervenţie caracteristice unor tipuri de handicap.
Bibliografie (pp. 313-328)
Anexe (pp.329-342)

 

Author: Editura Științifică LUMEN