ARGEŞUL ŞI MUŞCELUL VĂZUTE DE CĂLĂTORI STRĂINI ŞI PRIN DOCUMENTE AUTOHTONE (SECOLELE XVI – XVIII) – ISTORIE ȘI FOLCLOR – Ion Tița Nicolescu

Reduceri!

35,00 lei

Descriere

ARGEŞUL ŞI MUŞCELUL VĂZUTE DE CĂLĂTORI STRĂINI ŞI PRIN DOCUMENTE AUTOHTONE (SECOLELE XVI – XVIII)  –  ISTORIE ȘI FOLCLOR

Ion Tița Nicolescu

LUMEN – Copyright © 2023 – Colecția DIMENSIUNI CULTURALE

FORMAT: Tipărit    PAGINI: 352 LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-630-3

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ PRIN: Edituralumen.ro


Descriere:

Cartea reprezintă un studiu original și constă în capacitatea de a caracteriza societatea argeşeană şi muşceleană, în contextul statului românesc, cu ajutorul vechilor hrisoave şi a menţionărilor călătorilor străini în trecere pe aceste locuri, făcând un paralelism între cele două tipuri de documente. Primele, cu caracter legislativ, de reglementare, iar celelalte, menţionate de istoriografia românească, mai mult, cu titlu informativ, mulţi dintre aceşti călători fiind doar observatori pertinenţi sau nu; cert este că datorită acestora, conturarea societăţii medievale româneşti devine mult mai vizibilă, scrierile lor fiind nu doar preţioase, dar şi absolut necesare în clarificarea unor elemente care, nemenţionate în documente autohtone, aduc acea notă de confuzie, în conceperea unui studiu istoric. Au fost
studiate peste 800 de documente din care au fost redate mai mult de 200, unele textual, altele doar amintite. Cartea reprezintă un demers științific care se adresează atât specialiștilor cât și celor interesați de subiect.
(Autorul)


Domenii de interes:

  • istorie
  • studii de folclor

CUPRINS

Capitolul I ARGEŞUL ŞI MUŞCELUL – ISTORIE ŞI CULTURĂ, SECOLELE XVI, XVII, XVIII 17

I.1. Societatea românească, aspecte cotidiene  ale comunităţii 17

I.2. Economia, climatul economic, schimburi comerciale   45

I.3. Tipuri de arhitectură specifică zonelor Argeş şi Muşcel

sec XVI – XVIII 86

I.3.1. Arhitectura religioasă  86

I.3.2. Arhitectura civilă  96

I.4. Aspecte locale, menţionări şi documente privind proprietăţile   101

Capitolul II SPIRITUALITATEA ROMÂNEASCĂ ÎN ARGEŞ  ŞI MUŞCEL ÎN SECOLELE  XVI-XVIII 119

II.1. Cultură şi spiritualitate (secolele XVI-XVIII)  119

II.1.2.   Biserica ortodoxă şi donaţiile domneşti (sec XVI-XVII)  145

II.2. Obiceiuri şi credinţe locale   160

II.2.1. Datinile în Argeş şi Muşcel, concept unitar  160

II.2.2.       Colindul staţionar de pe valea Topologului – exerciţiu de raţionalitate   176

II.2.3. Tradiţiile ţigăneşti –  exerciţiu de toleranţă  181

II.2.4.   Obiceiuri aproape dispărute: Studiu de caz –  Nuielele  186

Capitolul III ARGEŞUL ŞI MUŞCELUL DE LA MEDIEVAL LA MODERN. ROLUL ACESTORA ÎN EVOLUŢIA STATULUI ŢARA ROMÂNEASCĂ.. 191

III.1. Secolul al XVI-lea, perioadă de tulburări şi prefaceri 191

III.2. Secolul al XVII-lea –  începutul disoluţiei orânduirii
feudale   208

III.3. Secolul al XVIII-lea – perioadă de firească evoluţie spre modernitate   232

Capitolul IV CONTEXTUL ISTORIC AL REGIUNII ARGEŞ-MUŞCEL VĂZUTĂ PRIN DOCUMETE AUTOHTONE ŞI RAPORTAT LA SITUAŢIA INTERNĂ A ŢĂRII ROMÂNEŞTI, SECOLELE XVI-XVIII 248

IV.1. Secolul al XIV-lea, Argeşul şi Muşcelul în evenimente de natură politică, spirituală, socială, administrativă  248

IV.2. Secolul al XVII-lea, aspecte legate de situaţia internă a Argeşului şi Muşcelului  raportate la situaţia internă a Ţării Româneşti 265

IV.3. Secolul al XVIII-lea, adaptarea societăţii româneşti la realităţile existente   272

CONCLUZII 279

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ.. 287

ANEXE   306

Author: Editura Științifică LUMEN