Libertatea de comunicare in spatiul european – Sabin TACLIT

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Taclit site 1

LIBERTATEA DE COMUNICARE IN SPATIUL EUROPEAN

Sabin TACLIT

LUMEN – Copyright © 2019 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 350           LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-533-7

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPARA PRIN: Edituralumen.ro, Emag.ro, Librarie.net, Librariadelfin.ro, Libraria virtuala LUMEN

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

In cadrul prezentului volum am cercetat, din perspectiva conceptuala, istorica si doctrinara, principalele etape care au stat la baza dimensiunii juridice a comunicarii in cadrul Uniunii Europene. Conceperea tezei a presupus o documentare aprofundata a opiniilor exprimate cu privire la domeniul analizat atat a legislatiei primare, cat si a celei secundare atat a Uniunii Europene cat si a Romaniei, la care se adauga jurisprudenta specifica. (Autorul)


Domenii de interes:

  • drept european
  • libertate de comunicare

CUPRINS


ABREVIERI (pp. 9-10)

CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE (pp. 11-16)

Tema supusă cercetării; Metodologia cercetării. Ipotezele, metodele şi mijloacele propuse în vederea realizării cercetării; Rezultate urmărite prin cercetarea propusă; Impactul pe care îl va avea cercetarea în teoria şi practica judiciară, atât la nivel internaţional, cât şi la nivel naţional.

CAPITOLUL I (pp. 17-74) – Libertatea de comunicare – ca drept fundamental al omului

Concepte privind libertatea de comunicare; Caracteristicile libertăţii de comunicare; Protecţia internaţională şi europeană a dreptului la liberă exprimare; Limitele dreptului la liberă exprimare si informare; Spaţiul public si mijloacele de informare in masă; Concluzii.

CAPITOLUL II (pp. 75-180) – Libertatea de comunicare ca element al pieţei interne al uniunii europene

Conceptul şi evoluţia Pieţei Interne a Uniunii Europene; Libertăţile şi elementele componente ale Pieţei interne; Competenţele exercitate de către Uniunea Europeană cu privire la elementele Pieţei Interne; Aquis-ul Uniunii Europene privind exercitarea liberei circulaţii a serviciilor; Modalităţi de realizare a liberei circulaţii a serviciilor în Uniunea Europeana; Concluzii.

CAPITOLUL III (pp. 181-252) – Coordonatele juridice ale libertăţii de comunicare in cadrul uniunii europene

Aspecte generale privind conţinutul libertăţii de comunicare în cadrul Uniunii Europene; Cadrul juridic privind serviciile de televiziune şi telefonie in Uniunea Europeană; Cadrul juridic general privind comerţul electronic; Protecţia datelor cu catacter personal la nivel european; Relaţia juridică dintre libertatea de comunicare si protecţia datelor cu caracter personal reflectată in jurisprudenţa CEDO şi a Curţii Europene de Justiţie; Sistemul instituţional al Uniunii Europene de monitorizare a libertăţii de comunicare; Concluzii.

CAPITOLUL IV (pp. 253-290) – Reglementarea libertăţii de comunicare în România în raport de exigenţele juridice europene

Evoluţia legislativă naţională privind libertatea de comunicare; Accesul la informaţii; Evoluţia reglementărilor la nivel constituţional cu privire la dreptul la viaţă privată si dreptul la protecţia datelor personale; Aspecte juridice privind aderarea României la unele convenţii internaţionale privind recunoaşterea dreptului la protecţia datelor personale; Reflectarea in legislaţia naţională a dreptului la protecţia atelor cu caracter personal, in relaţia cu documentele Consiliului Europei; Reflectarea in legislaţia românească a dreptului la protecţia datelor personale in relaţia cu normele juridice ale Uniunii Europene; Reglementarea dreptului privind protecţia datelor personale si a vieţii private, in lumina Codului Civil; Evoluţia legislaţiei speciale naţionale in materia protecţiei datelor personale; Concluzii.

CONCLUZII FINALE SI PROPUNERI (pp. 291-314)

ANEXA 1 (pp. 315-324)

BIBLIOGRAFIE (pp. 325-348)

Author: Editura Științifică LUMEN