Lecţii de drept internaţional privat român – Nadia Cerasela ANIŢEI

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen lectii

LECŢII DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT ROMÂN

Nadia Cerasela ANIŢEI

LUMEN – Copyright © 2015 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 204          LIMBA: Română

ISBN:  978-973-166-385-2

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Fragment din volum 1

CUMPĂRĂ ÎN ROMÂNIA PRIN: Libraria Virtuală LUMEN, emag.ro, librarie.net, ujmag.ro

CUMPĂRĂ ÎN STRĂINĂTATE PRIN: elefant.md

GO TO THE ENGLISH VERSION OF THIS PAGE


Descriere:

Denumirea de „drept internaţional privat” a fost folosită pentru prima oară de J. Story în lucrarea Commentaries on the Conflict of Law (1834), ulterior preluată de M. Foelix în Traité de Droit International Privé (1843) şi apoi de J. Schaffner în lucrarea Entwicklung desinternationales privatrecht (1851). În dreptul românesc, literatura juridică veche a considerat art. 2 din Codul civil român ca fiind singurul izvor de drept internaţional privat. Cele trei alineate ale acestui articol se refereau la: bunuri, persoane şi forma actelor juridice, consacrând trei soluţii fundamentale: lex rei sitae, lex patriae şi locus rigit formam actus. (Autoarea)


Domenii de interes:

  • drept internaţional privat
  • calificare
  • retrimitere
  • conflict de legi

CUPRINS


DE CE DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT ROMÂN? (pp. 9-10)

Din punctul meu de vedere, predarea cursului de drept internaţional privat este o mare onoare şi totodată o mare bucurie deoarece din anul 2004 – când am fost admisă la doctorat cu tema Relaţiile patrimoniale dintre soţi în dreptul internaţional privat român – şi până în prezent studiile mele în domeniul dreptului internaţional privat s-au amplificat, au devenit din ce în ce mai riguroase şi contributive prin lucrările elaborate în decursul celor 11 ani de studiu pe acest domeniu. (Autoarea)

CE DORIM PRIN CURSUL DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT ROMÂN? (pp. 11-15)

Ţinând cont de faptul ca dreptul internaţional privat se studiază ca materie de semestru, ne-am propus să prezentăm în cele 12 lecţii, partea generală a dreptului internaţional privat urmând ca partea specială şi procesul civil internaţional să constituie obiect de studiu, din punctul meu de vedere, în cadrul diferitelor mastere, şcoli doctorale, dar şi în diferite proiecte de cercetare. (Autoarea)

TITLUL I – ASPECTE GENERALE DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT

CAPITOLUL I (pp. 17-26) – Noţiuni generale de drept internaţional privat
Denumirea, definiţia şi trăsăturile dreptului internaţional privat; Prezentare exemplificativă a elementelor de extraneitate.

CAPITOLUL II (pp. 27-48) – Delimitarea şi corelaţia deptului internaţional privat cu alte ramuri de drept
Delimitarea şi corelaţia dreptului internaţional privat cu ramuri de drept public şi ramuri de drept privat; Dreptul internaţional privat şi drept intertemporal.

CAPITOLUL III (pp. 49-58) – Obiectul dreptului internaţional privat
Sfera raporturilor juridice care pot fi obiect al dreptului internaţional privat; Problema conflictului de legi în anumite situaţii speciale, de graniţă, între dreptul privat si dreptul public.

CAPITOLUL IV (pp. 59-88) – Conţinutul dreptului internaţional privat
Structura şi conţinutul normei; Normele materiale; Legea aplicabilă.

CAPITOLUL V (pp. 89-106) – Natura, autonomia şi metodele dreptului intenaţional privat

CAPITOLUL VI (pp. 107-116) – Domeniul dreptului internaţional privat
Instituţiile care formează domeniul dreptului internaţional privat; Conflictul de legi şi de jurisdicţii; Condiţia juridică a străinului.

CAPITOLUL VII (pp. 107-126) – Aplicarea legii străine şi luarea în considerare a legii străine
Aplicarea legii străine ca lex causae; Aplicarea legii străine altfel decât lex causae.

CAPITOLUL VIII (pp. 127-141) – Conflictele de legi în situaţii speciale
Conflictul dintre legile statului în care coexistă mai multe sisteme legislative; Prevederile Regulamentelor Roma I şi Roma II; Conflictele de legi interprovinciale sau interregionale; Teroiile propuse de dreptul comparat în scopul determinării legii aplicabile, dintre legile statului în care coexistă mai multe sisteme legislative; Conflictul de legi în cazul succesiunii de state, a statului nerecunoscut şi conflictul interpersonal.

TITLUL II
PROBLEME GENERALE PRIVIND PRINCIPALELE FELURI DE CONFLICTE CARE POT APĂREA ÎN LEGĂTURĂ CU RAPORTURILE JURIDICE DE DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT

CAPITOLUL IX (pp. 143-152) – Calificarea şi felurile calificării
Conflictul de calificări; Felurile calificării.

CAPITOLUL X (pp. 153-164) – Conflictul în spaţiu al normelor conflictuale şi retrimiterea
Conflictul in spaţiu al normelor conflictuale; Retrimiterea în dreptul român; Retrimiterea în convenţiile internaţionale la care România este parte; Retrimiterea în cazul trimiterii la legea unui stat în care coexistă mai multe sisteme legislative; Modificarea normei conflictuale străine care retrimite.

CAPITOLUL XI (pp. 165-185) – Ordinea publică. Frauda la lege în dreptul internaţional privat. Înlăturarea excepţională a legii aplicabile

CAPITOLUL XII (pp. 186-196) – Conflictul de legi în timp şi spaţiu. Respectarea drepturilor câştigate în ţară străină
Comparaţii între conflictul de legi în timp şi spaţiu, şi respectiv, conflictul de legi în spaţiu; Formele, domeniile în care poate apărea, temeiul juridic al conflictului de legi în timp şi spaţiu, Condiţiile recunoaşterii (respectării) în România a unui drept dobândit (câştigat) în străinătate; Conflictul în timp al normelor conflictuale din dreptul român şi alte conflicte în timp care interesează dreptul internaţional privat.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ (pp. 197-203)


EVENIMENTE ŞI RECENZII


RECENZIE 

PROF. UNIV. DR. VALERIUS M. CIUCA – Facultatea de Drept a Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ,,Marginalia on account of the publishing of a new handbook of private international law in romanian legal literature: Lessons of Romanian Private International Law”, Author, PhD Univ. Prof.  Nadia Aniţei, Jurnalul de Studii Juridice, vol. 11, nr. 3-4/2016, pp. 89-90.

Bine structurat în raport cu cerințele specifice ale disciplinei menționate mai sus, manualul autoarei este însoțit de referințe extinse care ilustrează atât doctrina românească în acest domeniu științific și, în mare parte, doctrina europeană sau, mai pe larg, cea internațională, necesară pentru susținerea,. într-o manieră justificată, a ideilor de bază ale cursurilor și seminariilor desfășurate în fața studenților Universității din Galați. Manualul publicat recent de autoare este menit să trezească interesul celor care doresc să intre în secretele acestei științe de frontieră, care au perfecționat în timp, soluții judiciare dintre cele mai îndoielnice în raport cu cultura juridică legată de fiecare protagonist în raporturile juridice private cu elemente străine.

VEZI PDF


RECENZIE 

JUGASTRU, CALINA. (2016). Recenzie. Nadia-Cerasela Aniţei, Lecţii de drept internaţional privat român, Editura Științifică Lumen, Iaşi, 2015, 229 pagini. SUBB Iurisprudentia nr. 3/2016, 116-120.

“Lecţiile de drept internaţional privat” se constituie într-o modalitate utilă şi exhaustivă de asimilare a instituţiilor părţii generale a dreptului internaţional privat. Grefată pe actualitatea legislativă naţională şi internaţională, lucrarea rămâne în memoria studentului şi a specialistului prin prezentarea accesibilă şi nuanţată a conceptelor, prin exemplificările extreme de utile ale problematicii elementului de extraneitate şi prin consecvenţa cu care aspectele teoretice sunt împletite constant cu jurisprudenţa relevantă a instanţelor naţionale şi internaţionale.

VEZI PDF


LANSARE DE CARTE

ORGANIZATORI: Editura Științifică LUMEN

INVITAȚI: prof. univ. dr. Antonio SANDU – editor, prof. univ. dr. Nadia ANIŢEI, conf. univ. dr. Ana ŞTEFĂNESCU

MODERATOR: dr. Ana FRUNZĂ

VENUE: Salonul de carte Bookfest, Bucureşti, Romexpo, Cafeneaua literară Julius Meinl, pavilion C4, balcon

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 13319742 1028927220534782 5918444820356369281 n Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 13325528 1028927053868132 5722842527123953819 n 1 Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 13342873 1028927157201455 1101124642992029964 nPublica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen 13233071 1020207811406723 1676167691065119582 n

Vezi detalii…


DESPRE AUTOR


Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen POZA NADIA ANITEI

PROF. UNIV. DR. NADIA CERASELA ANIŢEI (DARIESCU) este cadru didactic în cadrul Facultății de Științe Juridice, Sociale și Politice a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Avocat în Baroul Iași, membru în comitetul științific și recenzor al Editurii LUMEN, redactor șef al revistei Journal of Legal Studies, publicată de Editura Științifică LUMEN, membră a ARACIS București și a Centrului European de Drepturile Omului, președinte și fondator al Asociației Internaținale de Drept și Științe Conexe. Autoare a peste 17 monografii, 9 cursuri științifice cu profil didactic și 80 de articole științifice, Nadia Cerasela Aniței este unul dintre cei mai vechi și mai prolifici autori ai Editurii LUMEN.

Vezi detalii…

Author: Editura Științifică LUMEN