Lansare de carte Editura Lumen: „Particularitățile creării și aplicării de către state a normelor de drept internațional public”, Autor – Dumitrița Florea

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen Alma mater EV2 Florea FB small

Editura Lumen are bucuria de a vă invita să luați parte la evenimentul Lansare de carte: „Particularitățile creării și aplicării de către state a normelor de drept internațional public”, Autor – Dumitrița Florea, organizat în cadrul Salonului Internaţional de Carte Alma Mater Librorum (12-13 mai 2022).

Data și ora: joi, 12 mai 2022, între orele 16.30 și 17.00

Durata evenimentului – 30 de minute

Locație – Holul central Corp A, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România

Înregistrarea evenimentului va fi disponibilă, pe canalul de Youtube al Editurii Lumen – https://bit.ly/3f3i60p

Invitați:

Lect. Univ. Dr. Dumitrița Florea (autoare) – Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

Prof. Univ. Dr. Antonio Sandu – Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

Conf. Univ. Dr. Răzvan Viorescu– Facultatea de Drept și Științe Administrative, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

Prezentarea evenimentului: Semnificaţia teoretică a lucrării este determinată de întâietatea şi complexitatea studiului realizat la subiectul participării exclusive a statelor în procesul de creare şi aplicare a normelor de drept internaţional, în teză fiind abordate cele mai relevante opinii şi concepţii expuse în doctrina autohtonă şi cea străină. Valoarea aplicativă: Considerăm că această lucrare va prezenta un suport pentru cercetările ulterioare şi pentru formularea de noi teorii privind rolul pe care ar trebui să-l aibă statele în aplicarea şi respectarea acestor norme în condiţiile schimbărilor permanente ale configuraţiei ordinii juridice internaţionale. Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor din cadrul prezentei lucrări şi concluziile reprezintă o bază pentru elaborarea recomandărilor şi acţiunilor practice ale societăţii ştiinţifice şi organismelor internaţionale în gestionarea relaţiilor internaţionale şi asigurarea cooperării internaţionale. Din aceste considerente, lucrarea îşi identifică potenţialul cititor în rândurile studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, dar şi a practicienilor.

Author: Editura Științifică LUMEN